دانلود : بررسی تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثير برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  کتاب باهدف ارائه فرآیند جامع ونظام مند برون‌سپاری وکمک به مدیران در اجرای صحیح این راهبرد تدوین شده می باشد.حاصل کار پژوهشی می باشد که باهدف ارائه مدلی برای واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی ،شکل گرفته می باشد  
  در این کتاب برون‌سپاری در زمینه کارایی هزینه ها ونیز ابعاد منابع انسانی ،رفتار روانشناختی وسازمانی،احساس کمبود ونارضایتی ،معضلات حفظ وفرسایش ودلیل وقوع آن مطالعه می‌گردد.  
ارزیابی واولویت بندی برون‌سپاری فرآیندهای کاری مالیات ستانی در سازمان امورمالیاتی با رویکرد topsisفازی اکبرعالم تبریز،رویاشایسته

 

۱۳۹۰   در این مقاله مدلی برای تصمیم گیری برون‌سپاری ومعیارهایی برای ارزیابی برون‌سپاری فرآیندهای کاری در سازمان امورمالیاتی با بهره گیری از روش دلفی فازی ومدل تصمیم گیری topsisارائه شده می باشد.
تحقیقی پیرامون مسائل برون‌سپاری سیدعلی بربند،محسن ذبیحی ۱۳۸۱   طی این پژوهش درشرکت توزیع برق مشهد پس از ارائه دیدگاه وچشم انداز مناسب از شرکت های توزیع به تبیین شرایط خصوصی وبرون‌سپاری فعالیتها پرداخته وطی نه مرحله باشناخت وتدوین طرح جامع برون‌سپاری وبا ارائه تجزیه وتحلیل مناسب،راهکارهای عملی برای اجرای این طرح وحل معضلات تدوین گردیده می باشد.

 مطالعه تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن