دانلود : بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

تصور می گردد که درگیری شغلی موجب تسهیل دستیابی به نیازهایی از قبیل حیثیت، تکریم شخصی، استقلال و عزت نفس می‌گردد. در عملکرد که محور عزت نفس می‌باشد، درگیری شغلی دلالت بر آن دارد که عملکرد شغلی محور حس ارزش می باشد (آکیلیاویگور و همکاران، 2009، رامزی و همکاران، 1995، بلاو و بول ، 1987، بالای، 2000).

درگیری شغلی تابعی از تفاوتهای فردی و شرایط کاری می باشد. در نتیجه متغیرهای تجربه کاری و جمعیتی طبق پیش­بینی­های صورت گرفته با درگیر شغلی در ارتباط می­باشند. پیش­بینی می گردد که روابط مثبت با سن، سابقه کاری، تحصیلات داشتن یا نداشتن فرزند و جنسیت داشته باشند. هیچ گونه شواهد و قراینی در زمینه ارتباط قوی بین درگیری شغل و عملکرد وجود ندارد (آکیایاویگور و همکاران، 2009)، کوهن، 1999).

درگیر شغلی طی بیش از دو دهه در زمینه روابط سازمانی، رفتاری، انسانی، مدیریت سرمایه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد درگیری شغلی بعنوان یکی از ویژگی­های روانی اجتماعی کارکنان پنداشته می‌گردد (اٌ، آی، آکیبوبولوا، 2011).

درگیری شغلی شامل جهانی سازی ارزشها و اهمتی کار در رانندگی تک تک کارکنان می باشد (اُ، آی، آکین بو بولا، 2011، لودال و کاینر، 1965). تحقیقات پیشرفته در مورد درگیری شغلی یکی از اهداف سالانه مهم تلقی می گردد زیرا بسیاری از پژوهشگران درگیری شغلی را بعنوان عامل تعیین کننده مقدماتی در کارآمدی سازمانی (اُ، آی آکین بو بولا، 2011، فایفر، 1994) و دیگر برآیندها از قبیل کشمکش و ابهام در تأثیر (آُ، آی، آکین، بوبولا، 2011، کلین بل و شادو یک ، 2005).

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران