دانلود : بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت  قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

اکسیژن بستگی دارد. استقامت قلبی تنفسی ارتباط‌ی بسیار نزدیکی با توانایی بدن در رساندن اکسیژن کافی به بافت‌های فعال دارد تا امکان تأمین اکسیژن مورد نیاز میسر گردد. انتقال و تحویل اکسیژن جزء وراثت تعیین می‌کند اما انجام تمرینات استقامتی نیز سبب افزایش آن می‌گردد. تأثیر تمرین در افزایش آمادگی قلبی _عروقی بستگی به اضافه باری دارد که به دستگا‌ه‌های فعال بدن وارد می‌گردد.  انجمن قلب آمریکا و دانشکده طب ورزشی آمریکا پیشنهاد داده‌اند که روزانه 30 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط (5 بار در هفته) و 20 دقیقه فعالیت فیزیکی شدید (3 بار در هفته) و یا ترکیبی از هر دو برای بهبود و حفظ آمادگی قلبی_عروقی مناسب می باشد (et al., 2010  Mcardle). طبق تحقیقات ثابت شده می باشد فعالیت هوازی منظم موجب کاهش ویسکوزیته خون و هماتوکریت و افزایش سیالیت خون، افزایش برون‌ده قلبی، ظرفیت انتشار اکسیژن ریوی، بهبود تحویل اکسیژن به عضلات فعال و افزایش تراکم میتوکندریای می‌گردد و در نتیجه می‌تواند باعث افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی گردد (brun, 2007). بهره گیری از مواد نیروزای مجاز یکی دیگر از مهمترین عواملی می باشد که می‌تواند عملکرد ورزشی را تحت تأثیر قرار دهد که این مواد به شکلهای قرص، پودر، نوشابه ….در  بازار موجود هستند. ورزشکاران از انواع مکمل‌های ویتامینی، معدنی، هورمونی و …. برای بهبود آمادگی جسمانی بهره گیری می‌کنند. به عنوان مثال بهره گیری از کافین ممکن می باشد باعث بهبود عملکرد استقامتی ورزشکاران گردد و بهره گیری از مکمل‌های بی‌کربنات سدیم و کراتین باعث افزایش کارایی ورزشکاران سرعتی گردد (دشتی و همکاران، 1387).

 

 

 

 مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد تربیت بدنی: مطالعه تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی