دسته بندی علمی – پژوهشی : تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال۹۲(علوم اجتماعی- قسمت ۸

۲ـ۳ـ۲ـ پژوهش‌های داخلی
ـ حبیبی (۱۳۷۱) در تحقیق خود اسامی ثبت شده در ثبت اسناد شهر همدان را در دو مرحله به سه مقوله نام‌های اسلامی، عربی غیر اسلامی و فارسی تقسیم کرده است. از آنجا که او نام‌ها را وسیله‌ای برای دستیابی به نگرش و ارزش‌های انتخاب‌کنندگان می‌داند، برای بررسی نام‌ها، از متغیر نواحی ثبت احوال به‌عنوان شاخص پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی استفاده کرده است. وی در مرحله اول اسامی را بر اساس ریشه زبانی آن‌ها به عربی و فارسی (غیرعربی) و در مرحله دوم اسامی عربی را به دو دسته دینی (نام پیامبران و ائمه) و غیردینی تقسیم می‌کند. نتایج تحقیقات بیانگر این مسأله بود که محبوبیت اسامی اسلامی در میان اهالی ناحیه دارای درآمد کم به مراتب بیشتر است تا در میان اهالی دارای درآمد بالا.
ـ عبدی (۱۳۷۶) با انتقاد از مقوله‌بندی حبیبی، نام‌ها را در ۵ مقوله؛ غربی، اسلامی، خنثی، ملی، خرده‌فرهنگ طبقه‌بندی کرده سپس گرایش اسلامی را به مقولات فرعی تقسیم می‌کند. عبدی معتقد است دسته‌بندی حبیبی منعکس‌کننده همه گرایش‌های فرهنگی موجود در ایران نیست. او با در نظر گرفتن متغیرهایی چون؛ جنسیت، حوزه دریافت شناسنامه، تاریخ تولد و نام و تاریخ تولد والدین به بررسی روند تغییر نام‌ها در میان دو نسل افراد ساکن شهر تهران پرداخته است.
ـ رجب‌زاده معتقد است به رغم مقولات متعددی که عبدی در طبقه‌بندی خود در نظر گرفته، مقوله‌بندی وی جامع و مانع نیست و تمام اسامی را تحت پوشش قرار نمی‌دهد لذا با در نظر گرفتن کاستی‌های پژوهش حبیبی و مقوله‌بندی ذهنی عبدی، دسته‌بندی دیگری ارائه می‌دهد. او نام‌ها را بر حسب ریشه زبانی به چهار مقوله فارسی، عربی، غربی، ترکی تقسیم کرده و بعد آن‌ها را از هم تفکیک می‌کند. بر این اساس او نام‌ها را در ۱۱ مقوله طبقه‌بندی می‌کند:
۱ـ غربی
۲ـ فارسی قبل از اسلام
۳ـ فارسی بعد از اسلام
۴ـ فارسی خنثی
۵ـ ائمه و پیامبر
۶ـ پیامبران گذشته
۷ـ امامزاد‌ه‌ها و . . .
۸ـ صفات خدا،
۹ـ صحابه
۱۰ـ با ریشه قرآنی و عربی خنثی
۱۱ـ ترکی.
وی بر اساس طبقه‌بندی ارائه شده اقدام به تحلیل داده‌ها کرده است.
ـ داریاپور (۱۳۸۶) در پژوهشی تحت عنوان «ساختار ارزشی و مناسبات نسلی» بر مبنای چهارچوب نظری شوارتز ارزش‌های جوانان و بزرگسالان را با هم مقایسه نمود. روش تحقیق وی پیمایش و با تکنیک پرسشنامه به جمع‌آوری اطلاعات اقدام نمود. جامعه آماری محقق کلیه زنان و مردان تهرانی ۱۸ سال به بالا بودند که وی از میان آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۶۵ را به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان حجم نمونه انتخاب نمود. یافته‌های پژوهش وی نشان داد که کم‌اهمیت‌ترین ارزش‌ها در نزد بزرگسالان، بلند پروازی، حادثه‌جویی و خوش‌گذرانی است. مهم‌ترین ارزش‌ها در نزد بزرگسالان امنیت، مساوات و فرصت‌های یکسان است. مهم‌ترین ارزش‌ها در نزد جوانان سلامتی، احترام و آزادی است. ارزش‌های جوانان در ۲۸ مورد با بزرگسالان دارای تفاوت معنی‌داری است. میزان اهمیت جوانان به انواع ارزشی امنیت، سنت، جهان‌گرایی و برانگیختگی با بزرگسالان متفاوت است.
ـ بررسی وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزش‌های اجتماعی تحقیقی است که توسط دکتر فرامرز رفیع‌پور انجام شده است. در این تحقیق وی به چگونگی دگرگونی ارزش از دریچه رسانه‌ها پرداخته است. در این تحقیق به برنامه‌های ارائه شده از تلویزیون و رسانه‌های جمعی پرداخته شده که مهمترین آن‌ها عبارتند از: فیلم سینمایی، سریال‌های تلوزیونی، برنامه‌های تبلیغاتی، بررسی تاثیر ویدئو و تحلیل روزنامه‌ها. یافته‌های محقق نشان می‌دهد که بعد از انقلاب یک فرایند در تغییر ارزش در جهت کاهش نابرابری، تجملات و مصرف‌گرایی را طی کرد که این خود پایه اصل رضایت انسجام و اعتماد اجتماعی را بوجود آورد. از سال ۱۳۶۸ با تغییر حکومت، جهت سیاست به کلی دگرگون شد و توسعه اقتصادی هدف قالب قرار گرفت که همه عوامل و عناصر دیگر از جمله ساختار اجتماعی را تحت تأثیر و تحت‌الشعاع قرار داد. در این مسیر وسائل ارتباط جمعی نقش جدید را فعالانه به عهده گرفت و در تغییر ارزش‌ها که در زمان جنگ بوجود آمده بود و با جایگزین کردن با نیازهای دیگر و ارزش‌های طبقاتی مؤثر واقع شدند و نتیجه این کار تخریب ساختار اجتماعی، افزایش آشفتگی اجتماعی، ‌انحرافات اجتماعی و غیره و کاهش اعتماد اجتماعی و بسیاری دیگر از بیماری‌های اجتماعی گردید.
۲ـ۴ـ چهارچوب نظری پژوهش
با توجه به مبانی نظری تحقیق، به نظر می‌رسد نظریه تحول فرهنگی اینگلهارت الگویی مناسب برای تبیین تحول فرهنگی نام‌گذاری در شهر خلخال در سه دهه اخیر است. بر مبنای نظریه اینگلهارت انتظار می‌رود با پیدایش انقلاب و جنگ تحمیلی ۸ ساله، ارزش‌های مادی در دهه ۶۰ در مقایسه با ارزش‌های حاکم بر دهه ۷۰ ارزش‌های مسلط‌تری به‌شمار روند. به‌عبارت ساده‌تر درصد مادیون در این دهه (۶۰) بیشتر باشد. از نظر اینگلهارت، چرخه زندگی (این‌که هر گروه سنی بنا به اقتضائات روان‌شناختی آن دوران ارزش‌های گوناگونی دارد و افراد با وارد شدن به آن دوران، آن ارزش‌ها را به خود می‌گیرند) تأثیر اساسی روی تفاوت ارزش‌ها ندارد بلکه یکی از مؤلفه‌های اصلی دگرگونی ارزشی جایگزینی نسلی است، یعنی نسلی که بعد از جنگ جهانی دوم دوران بلوغ خود را می‌گذراند، در اثر توسعه و تحولات اقتصادی، دورانی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

از ثبات اقتصادی و وفور کالاهای مادی را تجربه نمود و بنابراین ارزش‌های غیر‌مادی برای آن‌ها اولویت بیشتری پیدا کرد.
به عقیده اینگلهارت صنعتی‌شدن مجموعه‌ای از نتایج اجتماعی و فرهنگی را به همراه دارد که موجب افزایش سطح تحصیلات و تغییر نقش‌های جنسی می‌گردد. صنعتی‌شدن بر اغلب عناصر دیگر جامعه تأثیر می‌گذارد. این نظریه می‌گوید که صنعتی‌شدن پیامد‌های مختلفی از جمله در حوزه فرهنگی (تفاوت بین نسلی) داشته است. تغییر از جامعه ماقبل صنعتی به صنعتی سبب تغییراتی در تجربه افراد و دیدگاه آنان شده است.
به عقیده مانهایم، حتی در دوره‌های انقلابی نیز ارزش‌های سنتی و مدرن (کهنه و نو) با هم مخلوط هستند. جانسون نیز با تأکید بر اینکه ارزش‌ها همواره در تحولات اساسی یک جامعه نقش بازی می‌کنند یادآور می‌شود که ارزش‌ها به منزله عناصر تبیین‌کننده وقایع برای محیط خاص یک جامعه عمل می‌کنند (کوهن، ۱۳۶۹: ۱۳۰).
روکیج نیز عوامل شکل‌دهنده نظام ارزشی افراد را به قرار زیر بیان می‌کند: تشابهات فرهنگ، نظام اجتماعی، کاست و طبقه، جنس، شغل، تحصیل، مذهب، تربیت و تمایلات سیاسی. وی بروز تغییرات در نظام ارزشی افراد را ناشی از تأثیرات دو دسته عوامل شخصیتی و عوامل فرهنگی و نهادهای اجتماعی می‌داند.
۲ـ۵ـ سؤالات پژوهش
در پژوهش‌های کیفی به جای فرضیات تحقیق با سؤالات تحقیق فرآیند پژوهش آغاز می‌شود. لذا در این تحقیق نیز نگارنده به دنبال پاسخگویی به سؤالات زیر می‌باشد.
ـ آیا نام‌گذاری افراد با توجه به دوره‌های مختلف تاریخی متفاوت است؟
ـ آیا نام‌گذاری افراد با توجه به جنسیت متفاوت است؟ (زنان بیشتر از نام‌های اسلامی ‌استفاده می‌کنند یا مردان).
ـ آیا نام‌گذاری افراد با توجه به منطقه محل سکونت (روستا یا شهر) متفاوت است؟
ـ آیا نام‌گذاری افراد در دوره‌های مختلف تاریخی با توجه به ترکیبی‌شدن نام متفاوت است؟
ـ آیا نام‌گذاری افراد در دوره‌های مختلف تاریخی با توجه به روحیه فردگرایی یا جمع‌گرایی متفاوت است.
فصل سوم
روش پژوهش
ـ مقدمه
ـ روش پژوهش
ـ طرح پژوهش
ـ جمعیت آماری
ـ تکنیک گردآوری داده‌ها