تاثیر چرخه عمر شرکت ها بر روی محافظه کاری شرکت ها- قسمت ۷

۲۰۵

 

 

شرکت هایی که جزو لیزینگ بانک یا واسطه گران مالی می باشند حذف می شوند.

 

 

 

۱۸۰

 

 

شرکت هایی که اطلاعات مالی آْن ها در دوره مورد مطالعه (۶سال) در دسترس باشد و معاملات سهام شرکتها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از ۶ ماه نداشته باشند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

 

منابع:یافته های پژوهش
۳-۵ روش گردآوری داده ­ها
اطلاعات و داده ­های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر حسب نوع آنها از منابع مختلفی گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و مباحث نظری از منابع کتابخانه­ای و پایگاه­های علمی و مقالات خارجی و داخلی جمع­آوری شد. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق عموماً با بهره گرفتن از نرم افزار ره آورد نوین، پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،سایت کدال، صورت­های مالی شرکت­ها، گزارشات منتشر شده توسط بورس و روزنامه های اقتصادی بدست آمد.و بعد این داده ها را در نرم افزار های آماری و اقتصاد سنجی وارد کرده و به تجزیه و تحلیل آماری می پردازیم.
عکس مرتبط با اقتصاد
۳-۶ سوالات تحقیق
هدف اصلی هر تحقیق یافتن پاسخ برای سوالاتی است که در مورد مسئله خاصی به وجود آمده است.سولاتی که در مورد این تحقیق در پی یافتن به پاسخ آن می باشم عبارت اند از:
آیا محافظه کاری در شرکت های رو به رشد بیشتر از شرکت های بالغ است؟
آیا محافظه کاری در شرکت های رو به افول کمتر از شرکت های بالغ می باشد؟
۳-۷ فرضیه های تحقیق
فرضیه در واقع حدس زیرکانه در مورد حل یک مسئله می باشد. در مورد این تحقیق ما به دنبال بررسی وجود رابطه بین محافظه کاری و مراحل عمر شرکت ها هستیم. شرکت­های رو به رشد برای رهایی ازتهدیدات و فشارهای رقابتی ناشی از ورود رقبای جدید و رقابت با رقبای موجود محافظه کاری حسابداری را در پیش می­گیرند و بدین منظور اخبار و اطلاعات خوب و مساعد را پوشش داده (در صورت سود (زیان) دوره مورد نظر شناسایی نمی­ کنند)و اخبار و علائم نامساعد را برجسته می­ کنند( در صورت سود (زیان) دوره مورد نظر شناسایی می­ کنند). زیرا محافظه کاری تصویر نامناسب از وضعیت شرکت نشان می­دهد و وضعیت نامناسب انگیزه رقبای بالقوه جهت ورود به عرصه رقابتی را کاهش داده و بدین ترتیب فشارها وتهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید را کاهش می­دهد. از طرف دیگر شرکتها در مقابله با رقبای بالفعل از یک سو بهای تمام شده محصولات را بیشتر از واقع گزارش می­ کنند و با این کار هم مشتری و هم نهادهای حمایت از مصرف کننده را به افزایش قیمت متقاعد کرده و هم رقبا را از کاهش دادن قیمتها دلسرد می­ کنند و همچنین اخبار خوب مربوط به تقاضای بازار را پوشش داده و اخبار بد را برجسته می­ کنند. این کار هم به نوبه خود جلوی افزایش تولید رقبای موجود را گرفته و مانع کاهش قیمتها می­ شود. اما این مسئله در مورد شرکت های رو به رشد صادق است که دارای وضعیت مناسبی هستند. اما در باره شرکت های رو به افول وضعیتی در جهت مخالف در جریان است شرکت های رو به افول از آن جا که دارای وضعیت اقتصادی نا مناسبی هستند تمایلی به استفاده از محافظه کاری ندارند زیرا که محافظه کاری تصویر نامناسبی از وضعیت شرکت نشان می دهد و این امر باعث کاهش قیمت سهام شرکت رو به افول شده و در نتیجه تعمین مالی را از طریق انتشار سهام با مشکل رو به رو می سازد.
حسابداری
بر اساس مطالب بالا ما دو فرضیه پیش رو داریم.
محافظه کاری در شرکت های رو به رشد بیشتر از شرکت های بالغ است.
محافظه کاری در شرکت های رو به افول کمتر از شرکت های بالغ است.
۳-۸ متغییرها و مدل تحقیق
ما در این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت ها بر روی محافظه کاری شرکت هستیم. بر این اساس متغییر مستقل ما هر یک از مراحل عمر شرکت از قبیل رشد،بلوغ و افول و متغییر وابسته ما محافظه کاری می باشد.
مدلی که در این تحقیق از آن استفاده شده برای محاسبه محافظه کاری مدل خان و واتس می باشد.
مدل باسو برای اندازه گیری محافظه کاری
Xi,t= β۰ + β۱Di,t + β۲Ri,t + β۳ Di,t* Ri,t + εi,t
Xi,t= سودخالص دوره t تقسیم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره t،
Ri,t= بازده سالانه
Di,t= یک متغیر ساختگی که اگر Ri,t< 0 برابر ۱ است و در غیر این صورت صفر می باشد،
β۳= اندازه محافظه کاری برای سال t شرکت i (β۳ بزرگتر نشان دهنده حساسیت بیشتر سود نسبت به بازده منفی در برابر بازده مثبت بوده و شرکت حسابداری محافظه کارانه تری دارد).
معادلات ارائه شده توسط خان و واتس (۲۰۰۹) جهت اصلاح معادله باسو به شرح زیر می باشد:
Gscorei,t = β۲ = γ۱ + γ۲Size + γ۳Market_to_Booki,t + γ۴Leveragei,t
Cscorei,t = β۳ = δ۱ + δ۲Size + δ۳Market_to_Book­i,t + δ۴Leveragei,t
β۰ = μ۱ + μ۲ + μ۳Market_to_Book­i,t + ۴Leveragei,t
= ρ۱ + ρ ۲ + ρ ۳Market_to_Book­i,t + ρ۴Leveragei,t
Sizei,t=اندازه شرکت و لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پایان دوره t، Market_to_Booki,t=نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان دوره t، Leveragei,t=اهرم و نسبت بدهی کل به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پایان دوره t
Cscorei,t=زمان بندی تفاضلی اخبار بد که نشان دهنده به موقع بودن شناخت اخبار بد نسبت به اخبار خوب می باشد(معیار محافظه کاری)
Gscorei,t=زمان بندی اخبار خوب
با ترکیب معادلات بالا به معادله پایین میرسیم که از آن برای محاسبه محافظه کاری استفاده می شود.
Xi,t = μ۱ + μ۲ + μ۳Market_to_Book­i,t + ۴Leveragei,t + Di,t۱ + ρ ۲ + ρ ۳Market_to_Book­i,t + ρ۴Leveragei,t) + Ri,t۱ + γ۲Size + γ۳Market_to_Booki,t + γ۴Leveragei,t) + Di,t * Ri,t (δ۱ + δ۲Size + δ۳Market_to_Book­i,t+ δ۴Leveragei,t) + εi,t
۳-۹ نحوی تفکیک شرکت ها به مراحل عمر:
برای این کار از چهار متغییر رشد فروش،مخارج سرمایه ای،نسبت سود تقسیمی،و سن شرکت استفاده می کنیم.
ابتدا هر یک از متغییر های بالا را محاسبه می کنیم.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

    1. سال_ شرکت ها بر اساس هر یک از متغییر مذکور و با بهره گرفتن از پنجک های اماری در هر صنعت به پنج طبقه تقسیم می شوند که با توجه به قرار گرفتن در پنجک مورد نظر طبق جدول نمره ای بین ۱ تا ۵ می گیرند.

 

  1. سپس برای هر سال شرکت ،نمره ای مرکب به دست می آید که با توجه به شرایط زیر در یکی از مراحل رشد،بلوغ و افول طبقه بندی می شود.

 

الف: در صورتی که مجموع نمرات بین ۱۶تا ۲۰ باشد، در مرحله رشد قرار دارد.
ب: در صورتی که مجموع نمرات بین ۹تا ۱۵ باشد، در مرحله بلوغ قرار دارد.
ج: در صورتی که مجموع نمرات بین ۴تا ۸ باشد، در مرحله افول قرار دارد.
جدول(۳-۲):نحوی تعیین امتیاز شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *