تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دانشکده علوم انسانی
گروه حسابداری
حسابداری
پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی حسابداری
تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما :
دکتر علیرضا فضل زاده
استاد مشاور :
دکتر رضا رنج پور
پژوهشگر :
هاله صادقی
شهریور ماه ۱۳۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دانشکده علوم انسانی
گروه حسابداری
پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی حسابداری
تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱- استاد راهنمای پایان نامه دکتر علیرضا فضل زاده با مرتبه ی علمی استادیار امضا
۲- استاد مشاور پایان نامه دکتر رضا رنج پور با مرتبه ی علمی استادیار امضا
۳- استاد داور داخل گروه پایان نامه دکتر محسن دستگیر با مرتبه ی علمی استاد امضا
امضای مدیر گروه
تقدیم به مهربان فرشتگان زندگیم:
پدر و مادر عزیزم
که از نگاهشان صلابت
از رفتارشان محبت
و از صبرشان ایستادگی را آموختم
و اساتیدی
که نور حضورشان روشنى بخش راه زندگیم بوده است.
تقدیر و سپاس
سپاس او را که واهب همتم بود در تقریر این کلام و به ثمر رساندن این تلاش در پرتو رهنمودهای ارزنده اساتیدی بزرگوار.
برعهده خویش می دانم، تشکر و قدردانی و احترام را نثار آنانی کنم که به طرق مختلف روشنگر راهم گشتند:
استاد گرامی جناب آقای دکتر علیرضا فضل زاده که با سعه صدر فراوان در کلیه مراحل پژوهش و تدوین این پایان نامه مشعل دار هدایتم بودند.
استاد گرامی جناب آقای دکتر رضا رنج پور به خاطر رهنمودهای ارزنده ای که ثمره این پژوهش را هرچه بارورتر نمود.
استاد گرامی جناب آقای دکتر محسن دستگیر که زحمت داوری پایان نامه را برعهده گرفتند.
هاله صادقی
تابستان ۱۳۹۲

واگذاری حقوق:
کلیـه حقوق مـادی و معنـوی بـر گرفتـه از مطالعـات،
ابتکارات و نوآوری های این پایان نامه (رساله) متعلـق
به دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد است.
تعهدنامه اصالت پایان نامه
اینجانب هاله صادقی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حسابداری که در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ از پایان نامه خود تحت عنوان :
” تاثیر نوسانات جریان نقدی برکیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “
با کسب نمره ۸۰/۱۷ و درجه عالی دفاع نموده ام بدین وسیله متعهد می شوم:

 

 

 

    1. این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و . . .) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.

 

 

    1. این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

    1. چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و . . . از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.

 

 

    1. چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

 

 

نام و نام خانوادگی: هاله صادقی

تاریخ و امضا:
فهرست مطالب
عنوان صفحه

۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مساله ۳
۱-۳ ضرورت تحقیق ۵
۱-۴ اهداف تحقیق ۶
۱-۵ سوالات تحقیق ۷
۱-۶ فرضیه های تحقیق ۷
۱-۷ روش تحقیق ۸
۱-۷-۱ روش و ابزار جمع آوری داده ها ۹
۱-۷-۲ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹
۱-۸ جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه ۱۰

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *