تأثیر امنیتی شدن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1389 1380)- قسمت 33

بازیگران کارکردی

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
اتحادیه اروپا

جایگاه/ روابط قدرت بازیگران

شورای امنیت سازمان ملل متحد: از یک‌سو بواسطه مرجع بودن در برقراری صلح و امنیت بین‌المللی که با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز در پیوند است و از سوی دیگر، بهره‌مندی از حضور قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، از توانایی فاصله‌گذاری با مخاطبان و در نهایت تحمیل ایدئولوژی خود بر آنان برخوردار است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا: به سبب حضور قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، دارای جایگاه مناسبی است. اساساً الزام‌آور بودن قطع‌نامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای کشورهای عضو پیمان منع اشاعه که تعداد آن‌ها به 143 کشور می‌رسد، نیز نشان از این جایگاه دارد.
جامعه بین‌المللی: متشکل از اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌باشد که قدرت آن‌ها نسبت به دو بازیگر فوق، کمتر است.

هویت‌ اجتماعی بازیگران

شورای امنیت: پیگیری راهبرد «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» مقوم نقش این شورا در برنامه هسته‌ای ایران است.
سازمان بین‌المللی انرژی اتمی: از طریق پیگیری راهبرد «تلاش برای افزایش و توسعه سهم انرژی اتمی در صلح، سلامت و سعادت سراسر جهان و اطمینان از عدم استفاده از آن برای اهداف نظامی» در برنامه هسته‌ای ایران نقش‌آفرینی می‌کند.
اتحادیه اروپا: از طریق پیگیری راهبرد «تقویت توانایی خارجی برای اقدام در جهت توسعه توانمندی‌های نظامی و غیرنظامی در ممانعت از منازعه و مدیریت بحران»، در برنامه هسته‌ای ایران نقش‌آفرینی می‌کند.
جامعه بین‌المللی: هویت آن به طور عمده ریشه در ارزش‌های سازمانی دارد که مقوم نقش‌آفرینی آن است.

کنش

وجه نوع کنش

طرح مسئله ایران در دستور کار امنیتی
فاصله‌گذاری و تحمیل جهان‌نگرش
تعلیق غنی‌سازی، پیش‌شرط مذاکرات

وجه راهبردی

اتکا به کلیشه به منظور پذیرش تهدیدآمیز بودن پدیده مورد ارجاع از سوی مخاطبان

دیسپوزیتیف

ابزارهای تنظیمی: موافقت‌نامه‌ پادمان و پروتکل الحاقی

سیاست‌گذاری‌ها

تشکیل کمیته ویژه سازمان ملل متحد
استفاده از ظرفیت‌های «گروه کار اقدام مالی»(FATF)

بافت

وابستگی متقابل بازیگر امنیتی کننده و بافت

تعیّن‌بخشی شورای امنیت با اتکا به جایگاه قدرت و تجسم‌بخشی تهدید هسته‌ای ایران از طریق ارجاع به مواردی چون سانتریفیوژ، نمک سبز و …

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است