بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی- قسمت ۴- قسمت 3

در جامعه ایرانی با گنجینه ای از ارزش ها و فرهنگ اسلامی ، جایگاه ورزش و مشارکت در ورزش کجاست ؟
برخی اشخاص تحت فشار زیاد ناشی از کار و یا تحصیل قرار دارند، به همین دلیل برای مشارکت در فعالیت های ورزشی دو دل هستند و آنرا کاری غیر معمول می دانند. گاهی اوقات ورزش در مقابل کار و مطالعه ،احمقانه به نظر می رسد. اشخاص اغلب به درستی در مورد مزایای حرفه ای، اجتماعی مشارکت در ورزش و فعالیت های سرگرم کننده مطلع نیستند(۳۶).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
انسان موجودی چند بعدی و دارای نیازهای مختلف است و تفریح[۵] یکی از نیازهای مهم انسان است . حرکت و جنبش از ویژگی های حیات انسان به شمار می آید و ریشه در سرشت او دارد و عاملی برای رشد و سلامت و نشاط اوست . موضوع اوقات فراغت همیشه مورد توجه بشر بوده است و مطالعات به عمل آمده نشان می دهد که انسان پیوسته در پی چاره جویی برای آن بوده است. در حال حاضر نیز این توجه و حساسیت نه تنها کاهش نیافته بلکه اهمیت آن به دلایل متعددی افزایش یافته است. بخشی از این دلایل عبارتند از: رشد و توسعه زندگی ماشینی، کاهش ساعات کار و فعالیت، ارتقای سطح آگاهی ها و دانش بشری و از همه مهمتر و مؤثرتر دگرگونی های فرهنگی و شکل گیری خاص تمایلات و علایق انسان ها است(۲۴) .
امروزه مشارکت ورزشی از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار می گیرد (۹). از سال ۱۹۷۰ کوشش های زیادی در جهت فهم نقش تعیین کننده های عمده مشارکت افراد در فعالیت های فیزیکی و ورزشی انجام شده است. یکی از این تلاش ها ، فهم این مسأله بود که آیا مشارکت افراد در ورزش نتیجه تفاوت های از پیش موجود شخصیتی آن ها است یا این که تفاوت های شخصیتی در فرایند مشارکت افراد در فعالیت های بدنی شکل می گیرد . یکی از تلاش های عمده روان شناسان ورزش، پاسخ به این پرسش بوده است که چرا برخی از افراد به ورزش و فعالیت های فیزیکی روی می آورند در حالی که دیگران چنین نمی کنند. (۶۷).
بررسی مشارکت اشخاص در فعالیت های ورزشی یکی از مبانی در حال پیشرفت در روانشناسی ورزشی است، اگرچه مشارکت در ورزش موقتی است و یا بهصورت دائم نیست ولی یکی از مسائلی است که روانشناسی ورزش را درگیر خود کرده است . ورزش، فعالیتی است شامل مهارت و حرکات بدنی که قواعد رسمی و یا غیر رسمی دارد و اغلب مستلزم رقابت، مقداری تشویق و دلگرمی، حمایت و انگیزه برای موفقیت در هر بخشی است(۳۶) ، اثر ضد اضطراب داشته (۱۱۵) و فرایندی است آموزشی و تربیتی که هدف آن بهبود بخشیدن به اجرا و رشد انسان از طریق فعالیت های متنوع جسمانی است(۷۷) و موجب ایجاد و حفظ سلامت روانی می گردد(۴۰).
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
سطح مشارکت افراد در ورزش و سطح برنامه های ورزشی در هر جامعه بسیار متنوع است . میزان مشارکت افراد در سطوح مختلف ورزش، آثار مختلفی بر فرد دارد . تصویر ۲-۱ یک مدل رایج سلسله مراتبی از سطوح مشارکت ورزشی احاد جامعه را نشان می دهد. در این مدل وسیع ترین دامنه مشارکت به ورزش تربیتی – آموزشی و ورزش همگانی و تفریحی اختصاص دارد . سطوح مشارکت ورزش مردم در این سلسله مراتب تا ورزش حرفه ای به تدریج کاهش می یابد(۷۳).

شکل ۲-۱: سطوح مشارکت افراد در فعالیت های مختلف ورزشی
برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند که فعالیت های جسمانی نقش موثری در آزاد سازی عضلات از فشارهای ناشی از عوامل درونی و محیطی داشته و موجب می گردد که فرد در برخورد هایش از خود واکنشی سازگارانه تر نشان دهد . به عبارت دیگر به سبب ایجاد مسئله تخلیه تنش ها و آرامشی که در طی آن حاصل می آید موجب می شود که بسیاری از افراد اوقات فراغت خود را صرف ورزش کنند و به جرأت می توان اظهار داشت که ورزش بیش از هر فعالیت دیگری پر کننده اوقات فراغت مردم است و در بعضی از کشورها از چنان جایگاهی برخوردار است که می تواند در سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها از عوامل تعیین کننده باشد(۲۴).
عکس مرتبط با اقتصاد
تحرک فیزیکی از جمله مهمترین رفتارهایی است که می تواند بیماری ها را متأثر سازد ، در حالی که حرکت وجنبش از ویژگی های حیات بشری است، ریشه در سرشت او دارد و عاملی برای رشد، سلامت و نشاط اوست (۷۷).
تحقیقات اخیر نشان دادند که مشارکت در ورزش یک عامل تعیین کننده است که منجر به زندگی فعال می شود .اگر ما بتوانیم عواملی که منجر به زندگی فعال یا غیر فعال می شوند را شناسایی کنیم ، قادر خواهیم بود کیفیت زندگی خود را بهبود بخشیم (۸۷).
بر طبق تحقیقی که با عنوان مشارکت و تفریح بر روی آمریکایی ها انجام گرفته است ، بیان شده آمریکایی ها ۱۸ دقیقه در هر روز به مشارکت در ورزش ، فعالیت بدنی یا تفریح می پردازند که به طور میانگین مشارکت در این فعالیت ها ۷/۱ % از ساعت شبانه روز آنها را تشکیل می دهد(۱۳۸). افرادی که در سن ۱۵ سالگی در ورزش شرکت می کنند ،۱٫۸ بار بیشتر احتمال دارد بیش از چهار ساعت در هفته در سن ۱۸ سالگی به فعالیت بدنی بپردازند(۸۱).
دلایل افراد برای مشارکت در فعالیت های ورزشی ، نقش مهمی در تعیین نوع وشدت این فعالیت دارد(۷۰).
۲ -۲- ۱-۱- اثرات مشارکت در ورزش
بسیاری از محققان معتقند که فعالیت های تربیت بدنی و ورزش آمیخته با تربیت روانی است و تجربه حرکت یا تغییر جسمانی یا تجربه روانی را به همراه دارد و شرکت در چنین فعالیت هایی را از روش های مهم تکامل جسمانی و روانی می دانند . تاثیر ورزش بر حالات روانی و جسمانی دارای ابعاد گوناگونی می باشد که درر صورت دسته بندی آنها باید ورزش را در ابعاد اجتماعی ، روانشناسی و فیزیولوژیکی مطرح نمود . به نقل از نبی زاده ،کینئون و مکزسون (۱۹۷۳) معتقدند که ورزش بر این ابعاد نقش بسزایی دارد و باعث می شود که فرد اجتماعی شده و یکی از اصلی ترین و حساس ترین بحث ها در خصوص اجتماعی شدن در خصوص ورزش این است که هیچ شخصی ورزشکار یا ورزش دوست متولد نمی شود و این محیطی که فرد در آن رشد می کند و عواملی مانند خانواده ؛ مدرسه ، دوستان و جامعه و … هستند که با ایجاد علاقه باعث ورزشکار یا ورزش دوست شدن فرد و در نهایت اجتماعی شدن او می شوند(۷۳).
مشارکت در ورزش شبکه های اجتماعی تشکیل شده از دوستان و برقراری ارتباط با تمام دنیا است . مشارکت منظم در ورزش های خاص و بازی و کلاً فعالیت ورزشی به عنوان تمرین برای بدن انسان کافی است ، اگرچه میزان تمرینی که توسط یک فعالیت فراهم می شود وابسته به طبیعت فعالیت ورزشی می باشد ، فعالیت هایی وجود دارند که طبیعتاً شدید هستند، مشارکت در ورزشهای شدید می تواند سبب گسترش قابل توجه در آمادگی بدنی اشخاص شود و برای حفظ این آمادگی بدنی و برای تنوع در کارهای روزمره مشارکت نسبتاً منظم در بازی و ورزش مناسب است. فعالیت ها و ورزش هایی که بر پایه آمادگی جسمانی طراحی می شود، می تواند تفریح و سرگرمی را برای اشخاص در هر سنی فراهم کند. مشارکت در ورزش و بازی فعالیت تفریحی و ورزشی را گسترش می دهد که کمک زیادی به کیفیت زندگی فردی است. همچنین ارزش های اخلاقی ای از قبیل همکاری، دوستی، بی باکی، همدردی، احترم، انضباط و غیره را ترویج می کند و به گسترش مهارت های زندگی کمک می کند(۳۶).
عکس مرتبط با شبکه های اجتماعی
مشارکت در فعالیت ورزشی از چند طریق در کسب تندرستی و سلامتی موثراست :

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *