بررسی متغيرهای تاثيرگذار عوامل فرهنگی بر بهبود رفتار خريد مصرف کنندگان- قسمت 23

چشم انداز اين شرکت بزرگ عبارت اند از:
تبديل شدن به رهبر بازار لبنيات، حضور محصولات شرکت کالهدر تمام لحظات زندگي مردم
به وجدآوردن مشتري ازطريق بهبود مستمر با توجه به كار تيمي، صداقت، کيفيت، خلاقيت و نوآوري كاركنان شركت
احترام به مردم و خدمت به مردم، ايجاد نام نيک در ذهن مردم
شرکت کاله در راستاي جلب و حفظ رضايت مشتريان و بهبود مستمر و اثربخش سيستم مديريت کيفيت اهداف ذيل را مدنظر دارد:
جلب رضايت کليه مشتريان
افزايش توان رقابتي و استمرار آن جهت کسب بيشترين سهم بازار
ارائه محصول با کيفيت در تمامي گروههاي لبني منطبق بر استانداردهاي ملي و کارخانه‌اي
طراحي و توليد و توزيع محصولات به صورت کاملا بهداشتي و به موقع
توزيع محصولات توليد شده به تمام نقاط کشور و تسهيل دسترسي کليه مشتريان
ايجاد و ارتقاء فرهنگ مصرف محصولات متنوع لبني در سطح جامعه
2-24-2) محصولات شرکت کاله
اين شركت بيش از 400 نوع فرآورده هاي لبني خود را در حوزه هاي زير به بازار عرضه مي نمايد :
پنير: شركت كاله در حال حاضر بيش از 100 نوع پنير را به بازار عرضه مي نمايند.
ماست: انواع ماست كم چرب، پرچرب، خامه اي، چكيده، موسيرو ميوه اي (با طعم هلو،توت فرنگي و…)
انواع شير: كم چرب، پر چرب، كم لاكتوز، طعم دار( با طعم هاي كاكائو، موز، خرما، شكلات و ..)
انواع دسر: انواع دسر و پودينگ با طعم هاي (نسكافه، زعفراني، توت فرنگي، كرم خامه اي و…).
انواع خامه
انواع كره
انواع بستني
انواع فرآورده اي گوشتي
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درك دنياي پيرامون ما است. به منظور آگاهي از مسايل و مشكلات دنياي اجتماعي، روشهاي علمي، تغييرات قابل ملاحظه اي پيدا كرده اند. اين روندها و حركتها سبب شده است که براي بررسي رشته هاي مختلف بشري، از روش علمي استفاده شود (ايران نژاد پاريزي،1378). از جمله ويژگي هاي يک مطالعة علمي كه هدفش حقيقت يابي است، استفاده از يك روش تحقيق مناسب مي باشد و انتخاب روش تحقيق مناسب به هدفها، ماهيت و موضوع مورد تحقيق و امكانات اجرايي بستگي دارد و هدف از تحقيق دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسشهاي تحقيق است(خاکي، 1379). در ادامه روش تحقيق مورد استفاده براي آزمودن فرضيه هاي اين پژوهش را تشريح مي نماييم.
1-3 )روش تحقيق
روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزار و راههاي معتبر(قابل اطمينان) و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است. هر تحقيق، تلاشي سيستماتيک و روشمند به منظور دست يافتن به پاسخ يک پرسش يا راه حلي براي يک مسئله است (خاکي، 1379).
1-1-3)نوع تحقيق از نظر هدف
تحقيق حاضر از لحاظ هدف، يك تحقيق توسعه اي- كاربردي مي باشد.
2-1-3) نوع تحقيق از نظر گردآوري دادهها
تحقيق حاضر از لحاظ گردآوري داده ها توصيفي- تحليلي به روش پيمايشي مي باشد.
2-3) روشهاي جمع آوري اطلاعات
مهمترين روشهاي گردآوري اطلاعات در اين تحقيق بدين شرح است :
مطالعات كتابخانهاي: در اين قسمت جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، از منابع كتابخانهاي، مقالات، كتابهاي مورد نياز استفاده شده است.
تحقيقات ميداني: در اين قسمت به منظور جمع آوري داده ها و اطلاعات براي تجزيه و تحليل از پرسشنامه استفاده گرديده است.
3-3) تدوين پرسشنامه
محقق از پرسشنامه اي حاوي 44 سوالات تخصصي استفاده کرده است در طراحي اين قسمت سعي گرديده است كه سئوالات پرسشنامه تا حد ممكن قابل فهم باشد چرا که جامعه آماري طيف وسيعي از افراد تحصيل کرده تا عامه مردم را شامل شده است. براي طراحي اين بخش از طيف پنج گزينه اي ليكرت استفاده گرديده كه يكي از رايجترين مقياسهاي اندازه گيري به شمار مي رود.
سوالات تخصصي بر اساس طيف ليکرت به گونه ای است که به کم شدت ترين پاسخ عدد 1 و به پرشدت ترين، عدد 5 اختصاص مي يابد، شكل كلي و امتياز بندي اين طيف براي سئوالات مثبت به صورت ذيل مي باشد :
شكل كلي : خيلي زياد – زياد – متوسط – کم – خيلي کم