دسترسی متن کامل – بررسی رابطه میان کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نواوری و مزیت رقابتی پایدار در …

رفتار اثرگذار
راهبرد مبنی بر رقابت
استقلال
داگلاس لیون ( Douglas. W. Lyon – ۲۰۰۰ )[۲۳]
ابعاد کارآفرینی شامل: رفتار مستقل و اثر گذار، نوآوری و خطرپذیری است.
دکتر احمد پور داریانی (۲۰۰۲ )
۱ ) کارآفرینی فرآیندی است که به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید منجر می‌گردد.
۲ ) کارآفرینی عبارت است از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها( ۱۳۷۸ )[۲۴]
۳ ) کارآفرینی فرآیندی است که در آن کارآفرین فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خودش شروع می‌کند.
۴ ) کارآفرینی فرآیند کسب سود از طریق ‌ترکیب جدید، منحصر به فرد و ارزشمند منابع در محیطی همراه با ابهام و عدم قطعیت است. ( ۱۳۸۱ )
۵ ) کارآفرینی یک رفتار است نه یک صفت خاص در شخصیت افراد [۲۵]
۶ ) کارآفرینی به معنای آغاز یا رشد یک شرکت نوپا از طریق مدیریت نوآورانه و خطرپذیر است[۲۶].
کارلند ( J. C. Carland – 2003 )[27]
کارآفرینی را در پنج بعد: تحکیم پیدا و پنهان، اهمیت سود، جهت رشد، رفتار نوآورانه و فعالیت‌های راهبردی و مدیریتی بیان می‌کند.
تونی بلر (۲۰۰۵-T. Beller )[28]
کارآفرینی هسته مرکزی فعالیتهای اقتصادی بازار است و کارآفرینان عامل اصلی تغییر هستند.
کارآفرینی فعالیتها و اعمالی است که برای تحقق فرصت، شناخته شده و جهت ایجاد سازمانی مناسب با آن کمک می‌کند.
کارآفرینی‌ یک ‌نوع تصمیم‌گیری‌ اجتماعی‌است که توسط نوآوران اقتصادی انجام می‌شود.
کارآفرینی اغلب به عنوان یک کارکردی است که همراه با بهره‌برداری از فرصتهای موجود در بازار تعریف می‌شود. این چنین بهره‌برداری با ‌ترکیبی از منابع پر بازده بیشتر مرتبط است[۲۹].
تعاریف کارآفرینی مختلف است و بستگی به کارکرد کارآفرین دارد[۳۰].
اقتصاددانان جدید و قدیم ( آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، میل، مارشال):
هم عقیده‌اند که کارآفرینی در توسعه اقتصاد برای تولید ثروت نقش مهمی‌دارد.
اقتصاددانان اخیر:
عقیده دارند چهار عامل تولید، زمین، کار، سرمایه و سازمان ( سازمان عاملی است که هماهنگ کننده عوامل دیگر است ) و کارآفرینی عنصری است که عامل سازمان را قدرتمند می‌کند.
کارآفرینی مهارتی است که هر کسی توانایی آن را ندارد و فقط در وجود اقلیتی از جامعه است[۳۱].
کارآفرینی خلق چیزی جدید و پذیرش مخاطرات و سود حاصل از آن است.
کارآفرینی موثرترین روش برقراری ارتباط بین علم و بازار است که از طریق خلق بنگاههای جدید و عرضه محصولات و خدمات به بازار عمل می‌کند[۳۲].
کارآفرینی فرآیندی است که مستلزم خلاقیت و نوآوری، خطرپذیری و برنامه‌ریزی است[۳۳].
کارآفرینی علاوه بر ایجاد اشتغالزایی منجر به بارور شدن خلاقیت‌ها، ‌ترغیب به نوآوری و توسعه آن، افزایش اعتماد به نفس، ایجاد و توسعه فنّاوری، ثروت در جامعه و افزایش رفاه عمومی‌است[۳۴].
کارآفرینی فر آیند ارزش‌آفرینی است چون تنها محدود به حوزه کسب و کار نمی‌شود بلکه شامل حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز می‌شود.
کارآفرینی یکی از توانایی‌ها و شایستگی‌های مدیران است چرا که مدیران شایسته و آگاه، توانایی آن را دارند که با بهره گیری از تواناییهای درونی، دانش تخصصی و تجربه‌های شغلی، هدفهای سازمان‌ها را با به‌کارگیری منابع کمتر به‌گونه‌ای برتر به دست آورند و اثر بخشی و کارآیی عملکرد سازمان را افزایش دهند[۳۵].
کارآفرینی توانایی ایجاد و ساخت یک دیدگاه از هیچ است و اساساً یک عمل خلاق انسانی است که با به‌کارگیری انرژی در آغاز و پیاده سازی یک پروژه اقتصادی مشخص همراه است[۳۶].
کارآفرینی عبارت است از نوآوری همراه با مخاطره معقول، تامین و سازمان‌دهی منابع به‌منظور کشف و استفاده از فرصتهای ایجاد ارزش در ایجاد کسب و کارهای جدید، توسعه کسب و کارهای موجود، حل مشکلات جامعه، دولت و بنگاه‌ها و بهبود زندگی فردی و خانوادگی[۳۷].
کارآفرینی یک نوع کنش انسانی است که در عرصه کار و فعالیت اقتصادی متبلور می‌شود[۳۸].
کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین با ایده‌های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدیدی و با بسیج منابع، به ایجاد کسب و کار و شرکت‌های نو، سازمان‌های جدید و نوآور و رشد یابنده مبادرت نموده و توام با پذیرش مخاطره و خطرپذیری است و منجر به معرفی محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه می‌گردد[۳۹].
کارآفرینی از محورهای اصلی رشد و توسعه است[۴۰].

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است