تحقیق دانشگاهی – بررسی رابطه میان کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نواوری و مزیت رقابتی پایدار در …

۷

بازارداری

ارتباط دائم با مردم و ارائه خدمات مناسب به مشتری است . به عبارتی هنر و مهارت راضی نگه داشتن مشتریان است . مشتری تنها محصول را نمی خرد بلکه ارزش منافع و احترام را نیز خریداری می کند. حفظ مشتری از جذب مشتری جدید به مراتب سخت تراست

نارضایتی مردم از محصولات ایران خودرو و خدمات پس از فروش آن

۸

بازارگرمی

تبلیغ و تشویق به موقع و مناسب جهت آگاه ساختن و متقاعد کردن افراد به خریدوارتباط بیشتر با موسسه

تبلیغ ال جی با بهره گیری از هنرمندان

۹

بازارگردانی

مدیریت بازار است و شامل برنامه ریزی ، اجرا ، کنترل امور گوناگون مربوط به بازار . یعنی جمع هشت بعد فوق

تیم و معاونت بازاریابی

بررسی و تحلیل سیستم بازار
بازار یک نظام اجتماعی است که هدف آن انجام مبادلات و معاملات سودمند و رضایتبخش و ارائه خدمات و تسهیلات به همه کسانی است که در این سیستم نقش دارند. باتوجه به ویژگیهای نگرش سیستمی می توان بازار را بعنوان یک سیستم بشرح زیر تحلیل کرد:
هدف: همه سیستمها دارای هدفهایی هستندکه جهت گیری و فعالیت همه اجزا باید در راستای این هدفها باشد. هدفهای بازار باتوجه به نظام ارزشی و امکانات و محدودیتهای هر جامعه شکل می گیرد. هدفها باید اصولی و عملی باشند.
اجزا: مهمترین اجزای بازارعبارتند از:
تهیه کنندگان: کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در تامین و تهیه نیازمندیهای تولیدکنندگان نقش دارند و عرضه مواداولیه تولیدکنندگان در اختیار آنان است .
تولیدکنندگان: سازندگان و عرضه کنندگان محصولات و خدمات گوناگون که بنابرنیازها و خواسته های مشتریان و بازار به تولید مشغولند.
خریداران: این گروه شامل مشتریان، مصرف کنندگان و عوامل موثر درتصمیم خرید هستندکه می توان آنان را به خریداران بالقوه و بالفعل تقسیم کرد.
عوامل واسطه ای: این گروه شامل همه کسانی است که از تولید تامصرف نقشی رابرعهده دارندمانند خرده فروشها، عمده فروشها، سلف خرها، نمایندگی ها، بنکدارها، حق العمل کارها، دلالان، فروشگاههای زنجیره ای، تعاونی های مصرف، شرکتها و موسسات بازرگانی و توزیع کنندگان صنعتی
عوامل تسهیلاتی و خدماتی: یکی دیگر از اجزای سیستم بازارعوامل گوناگون تسهیلاتی و خدماتی است که عبارتنداز : گروههای بانک، بیمه، حمل و نقل، ارتباطات، بانکهای اطلاعاتی، انبارهای عمومی، ترخیص و گمرک، حفاظتی، نظافتی، موسسات تبلیغاتی، رسانه ها، نمایشگاهها، اتاق بازرگانی و موسسات مشاوره ای و خدمات بعداز فروش (Hutt ,1986)[149]

  1. منابع: مهمترین منابع یک سیستم را در سه گروه ماده، انرژی و اطلاعات خلاصه می کنیم.بازار به هرسه عامل نیازمنداست . امکانات و درآمد، نیروی انسانی کارآمد و اطلاعات روزآمد لازمه حرکت، تعادل و سازندگی است. منابع مادی و معنوی موردنیاز بازار باید موجود، دردسترس و کامل باشند تا بتوان آنها را در زمان، مکان و شرایط گوناگون مورداستفاده قرارداد.منابع داده هایی هستندکه بازار را از سکون بحرکت درمی آورند.بازار بدون منابع همانقدر بی معناست که منابع بدون وجودبازار
  2. محیط: از آنجاکه بازار یک سیستم اجتماعی بازاست باانواع محیطهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، رقابتی ، تکنولوژیک و اقلیمی ارتباط داردیعنی با آنها به مبادله ماده، انرژی و اطلاعات می پردازد. هرگونه تصمیم دولت و قانونگذاری در زمینه های گوناگون، مقررات، صادرات و واردات، سیستم پولی و مالی و مالیاتی،سهمیه بندی، تعرفه و سیستم ارزی، قطع رابطه سیاسی،تغییر الگوی مصرف ناشی از نظام ارزی یا ارزشی و نیز تغییرات سرسام آورتکنولوژی که هرروز در جایگزینی موادجدید بجای موادقدیم، کم کردن مقدار مصرف مواد و نوآوریهاموثراست، رقابت ، جمعیت، درآمد و حتی آب و هوا و شرایط اقلیمی و بومی، همه به نوعی برسیستم بازار و اجزای آن اثرمی گذارند و ازآنها تاثیر می پذیرند.
  3. مدیریت: همه تلاشهای سیستم بازار در گرومدیریت آن است. اگر مدیریت را فرآیندی از برنامه ریزی، اجرا و کنترل تمام فعالیتهای بازار بدانیم، بازار باید مدیرانی داشته باشد که با توان، دانش، بینش و روش مناسب و مطابق با زمان خود بتوانند همه امور را از قوه به فعل درآورند. مدیریت باید با نگرش سیستمی بازار را شناسایی کند، بیابد، بسازد، حفظ کند و تداوم ببخشد. لازمه مدیریت بازاریابی ، بازارگردانی است. (همان منبع،ص ۶)[۱۵۰]

محیط شناسی در بازاریابی
محیط شناسی عبارت است از فرآیند گردآوری اطلاعات مربوط به انواع محیطها از طریق بررسی، مطالعه و روشهای گوناگون تحقیق. این اطلاعات را می توان از فروشندگان، واسطه ها، توزیع کنندگان، عرضه کنندگان، کارگزاران و نمایندگان دولت ، مجلات، روزنامه ها، کتابها و گزارشهای گوناگون بدست آورد.