سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه میان کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نواوری و مزیت رقابتی پایدار در شرکت های …

شباهت بسیار و همانند کالا و خدمات به یکدیگر
محوریت یافتن خریداران در بازار ها و او تصمیم گیرنده نهایی است
دوری فاصله ها و افزایش روزافزون جمعیت
توسعه فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی
پیشرفت و تاثیرگذاری رسانه ها در سبک زندگی افراد
صنعتی شدن زندگی بشر امروز
پیشرفت علوم و دانش بشری
تنوع کالا و خدمات قابل ارائه
تاثیرگذاری تبلیغات بر سبک و سیاق زندگی بشر امروز(محمود الهی، ۱۳۸۷)[۱۴۵]
تعریف اولیه از بازاریابی
فعالیتی انسانی جهت ارضاء نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله محصولات
حال مفاهیم تعریف فوق را بررسی می کنیم :
منشاء و رکن اساسی نظام بازاریابی نیاز است .
نیازهااحساس فیزیولوژی انسانها است که بیان کننده حالت محرومیت و یا کمبود احساس شده است . نیاز شخص را وادار به تکاپو می کند و او را در جهت برطرف کردن کمبودهایش وا می دارد .
مثل نیاز به غذا ، آب ، هوا ، لباس ، شغل ، پناهگاه ، نیاز جنسی ، آسایش ، آموزش و …
خواسته ها : شکل برآورده کردن نیازها است که این تفاوت بنا برعادات، فرهنگ، سلیقه و ذائقه و یا شرایط زمان و مکان متفاوت است. مثل رفع گرسنگی با یک تکه نان خشک و یا با سرو سرویس هر دو میسر است یا نیاز شغلی هم به شکل نجاری و هم به شکل پزشکی میسر است . (کاتلر،۱۳۷۹)[۱۴۶]
محصول : زائده نیازها و خواسته های بشر است و شامل چیزهای ملموس و مشهود (کالا) غیرملموس اما مشهود(خدمت) و غیرملموس و غیرمشهود می باشد و می تواند به شکل بی نهایت برای بشر تعریف گردد .
مبادله : دانستیم که بشر دارای نیازها و خواسته های متعددی است و محصولاتی بالفعل و یا بالقوه وجود برای ارضاء آنها وجود دارند . اما این برای ایجاد عمل بازاریابی کافی نیست .
بازاریابی از زمانی آغاز می شود که فرد تصمیم می گیرد نیازها و خواسته هایش را طریق مبادله ارضاء کند .
در مبادله حالتی است که به شکل ذیل توضیح داده می شود
تعریف بازار
موضوع مبادله به طور طبیعی به ایجاد بازار منتج می گردد. بازار محلی است برای انجام مبادلات اگر حتی محصولی بسیار خاص و یا ناشناخته ای وجود داشته باشد که بطور بالقوه یک نفر مشتری هم وجود داشته باشد باز هم بازار ایجاد می گردد. بازاریابی و البته مارکتینگ (نه بازاریابی) به معنای کار کردن با بازار است . یعنی تلاش در جهت از قوه به فعل درآوردن مبادلات برای ارضاء نیازها و خواسته های بشر (کاتلر،۱۳۷۹)[۱۴۷]
بازاریاب ها باید همواره به دنبال آن باشند که بررسی کنند که به چه صورتی می توانند بهتر، بیشتر، برتر، سریعتر، دقیقتر و در نهایت با کیفیت متناسب، به مردم، کالا، توام با خدمت ارایه نمایند
بنابراین فرایندی که ما را به بازاریابی می رساد می تواند به شرح ذیل باشد :
نیاز خواسته محصول مبادله بازار بازاریابی
ابعاد گوناگون مارکتینگ (MARKETING )
متاسفانه یک اصلاح اشتباه اما رایج در بین دست اندرکاران علمی مربوط به بازاریابی وجود دارد که بازاریابی را همان مارکتینگ می نامند و تعریف آن را عبارت می دانند با بررسی و جستجو بازارها و بخش های آن جهت معرفی کالا و خدمات و ایجاد شرایط مساعد جهت فروش محصولات به بازارهای هدف.[۱۴۸]
شکل۲-۱۵- ابعاد گوناگون مارکتینگ

ردیف مارکتینگ توضیح مثال
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است