سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

۲-۲-۴-۵- سیستم های اطلاعاتی هوشمند (IIS) :
هدف غایی سیستم های اطلاعات در پشتیبانی از تصمیم گیری ،‌طراحی و به کارگیری سیستمی است بتواند جایگزین انسان در فرایند تصمیم گیری شود و به جای وی بتواند در شرایط متغیر تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید . فکر چنین سیستمی از دهه ۷۰ با تحقیقات مرتبط با هوش مصنوعی آغاز گردید .
(صرافی زاده،اصغر،۱۳۹۰ : ۱۴۱-۱۴۲)
هوش مصنوعی :
تلاش در راه برخوردار نمودن رایانه از توانایی ها ی شناخت و تقلید جنبه های هوشی انسان از دهه ۱۹۵۰ میلادی آغاز شده است . در سال ۱۹۵۶ میلادی ، گروهی از دانشمندان از جمله ماروین مینسکی (از دانشگاه فنی ماساچوست)، کلود شانن (از ْآزمایشگاه نامدار بل) و جان مک کارتی (از دانشگاه دارت موت ) همایش در دارت موت کانادا برگزار نمودند تا در این زمینه به گفتگو بپردازند . جان مک کارتی دانشیار کرسی ریاضی دانشگاه و میزبان همایش ،‌عنوان هوش مصنوعی را به این نشست نهاد. از آْن زمان تا کنون میان دانشمندان و خبرگان آگاه بحث در مفهوم هوش مصنوعی جریان دارد .
هوش مصنوعی را کوشش هایی تعریف می کنند که در پی ساختن نظام های رایانه ای(سخت افزار و نرم افزار) است که رفتاری انسان وار داشته باشند . چنین نظام هایی توان یادگیری زبانهای طبیعی ،‌انجام وظیفه های انسانی بصورت آدم واره (ربات) و رقابت با خبرگی و توان تصمیم گیری انسان را دارند . (مشبکی،علی اصغر،۱۳۷۹ : ۳۸-۴۱)
هوش مصنوعی عبارت است از ایجاد توانایی در ماشین هایی چون کامپیوتر ها جهت به نمایش گذاردن رفتار هوشمندانه ای که در انسانها مشاهده می شود .(ریموند ، مک لوید ، ۱۳۸۶ ، ترجمه : جمشیدیان، مهدی پور عطا آبادی : ۴۵۴)
۲-۲-۴-۵-۱- انواع سیستم های هوشمند :
۲-۲-۴-۵-۱-۱- سیستم خبره (ES)
سیستم های خبره ، برنامه های مشورتی کامپیوتری شده ای هستند که تلاش می کنند که از فرایند های استدلالی متخصصان در حل مسائل مشکل تقلید نمایند .(توربان و دیگران۱ ، ۱۹۹۹ : ۴۷۳)
سیستم خبره،‌نرم افزار تصمیم گیرنده ای است که قادر است تا به سطحی از کارکرد برسد که در مقایسه با خبرگان در برخی از زمینه های تخصصی و مشکلات خاص ، سریعتر ارائه راه حل نماید.
(صرافی زاده،اصغر،۱۳۹۰ : ۱۵۳)
۲-۲-۴-۵-۲- شبکه های عصبی :
یک شبکه عصبی ،‌نوعی سیستم اطلاعاتی است که موضوعات یا الگوها را بر مبنای مثالهایی که برای
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱-Turban & other

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

آموزش آن مورد استفاده قرار گرفته است ،‌تشخیص می دهد . این مثالهای آموزشی اصطلاحا ، مجموعه ای
از خصوصیات ویک نتیجه را توصیف می کند. (آلتر ، ۱۹۹۹ : ۴۸)
۲-۲-۴-۵-۲-۱- انواع شبکه های عصبی :
در یک تقسیم بندی می توان شبکه های عصبی را به دو دسته تقسیم بندی نمود. شبکه های عصبی که در آنها وزن های ارتباطی بین نرونها طی یک فرایند یادگیری (آموزشی ) تغییر می کند تا اینکه شبکه در نهایت به خوبی سیستم مورد بررسی را شبیه سازی کرده و مسئله مورد بحث را حل نماید و شبکه های عصبی که ساختار آنها ثابت بوده و حالت دینامیکی دارند ،‌به عبارتی وزن های شبکه در ابتدا از روی صورت مسئله مورد بحث تعیین شده و سپس سیستم از یک شرط اولیه شروع به کار می کندتا یه حالت ماندگار برسد . (هاپفیلد ، ۱۹۸۲ : ۲۵۵۴-۲۵۵۸)
۲-۲-۴-۶- سیستم های مکانیزه اداری :
اتوماسیون اداری در سال ۱۹۶۴ وقتی که IBM محصول جدید خود یعنی نوار مغناطیسی / ماشین تایپ سلک توری (MT/ST) را معرفی کرد شروع شد . ماشین تایپی که میتوانست یه صورت اتوماتیک از روی حرفهای ضبط شده بر روی نوار مغناطیسی تایپ کند . این عملیات تایپ اتوماتیک خیلی زود به سیستم های کوچک در ریز پردازنده ها تبدیل شده و تکامل های بعدی در این زمینه ایجاد شده و نیاز واقعی به تکامل این بود که طی دهه ۱۹۷۰ کارایی کارخانه ها ۸۵-۹۰ درصد افزایش یافت ، در حالی که کارایی دفتری تنها ۴ درصد افزایش داشت ،‌پس بایستی سیستم هایی به وجود می آمدند که موجب افزایش بهره وری و کارایی دفاتر هم می شدند .(حبیبی ، لیلی ،۱۳۸۳ : ۴۲)
اتوماسیون اداری ،‌مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی و غیر رسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج از موسسه و بالعکس مربوط می شود . کلمه اصلی که اتوماسیون اداری را از داده پردازی ،‌سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم پشتیبانی از تصمیمات متمایز می سازد
ارتباطات است .اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت کتبی و شفاهی است.
(موسوی مدنی ، فریبرز و دیگران ، ۱۳۸۵ : ۲۶)
۲-۲-۴-۶-۱- عناصر اصلی سیستمهای مکانیزه اداری:
سیستم های مکانیزه
سیستم های
پشتیبانی اداری