دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

در سالهای میانی این دهه : ریز رایانه ها از طریق تکنولوژی شبکه به رایانه های مرکزی متصل شدند.
سیستم های کاربر-آشنا ، آماده و تجاری مد نظر قرار می گیرند .
نوید آغاز سیستم های سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (Dss)
بسته های نرم افزاری پردازش کلمات مورد نظر قرار می گیرند.
شروع کار تجربی در سیستم های خبره و هوش مصنوعی
کاهش اهمیت وظایف برنامه نویسی کاربردی ،‌که اکنون با وظایف مدیریتی پایگاه داده ها تداخل نموده است .

۶

-۱۹۸۵

پشتیبانی تصمیمات و سیستمهای اطلاعات استراتژیک

تکامل سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری
رشد برنامه های هوش مصنوعی در زمینه های مختلف
شروع و رشد شگرف اینترنت و شبکه گستره جهانی
بکار گیری سیستم ها در جهت پشتیبانی از استراتژی های کسب و کار و نوآوری در آن
افزایش نقش سیستم ها در پشتیبانی از کسب وکار و کار الکترونیک و مخصوصا تجارت الکترونیکی

جدول ۲-۲ تاریخچه سیستمهای اطلاعات مدیریت (صرافی زاده ، اصغر: ۹۵-۹۷)
۲-۲-۳- سیستم های اطلاعاتی :
وظیفه سیستم های اطلاعات، ذخیره سازی داده ها ، پردازش آنها در چهار چوب اهداف اطلاعاتی موسسه و فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری های تاکتیکی و استراتژیک است که با مشارکت مدیران و تحلیگران و طراحان سیستم که از دانش کافی در زمینه تکنولوژی و کامپیوتر برخوردار می باشند ،‌طراحی و در موسسات مستقر می گردد . (شجاعی ، سرور ،۱۳۸۳: ۷۱)
سیستم اطلاعاتی مجموعه ای از اج‍زای وابسته به هم می باشد که اطلاعات را جمع آوری و ارزیابی ،‌پردازش ،‌ذخیره و توزیع می کند تا از فرایند تصمیم گیری و کنترل سازمان پشتیبانی کند ،‌سیستم های اطلاعاتی فراتر از رایانه ها هستند ،‌استفاده موثر از سیستم های اطلاعاتی نیازمند شناخت سازمان ، مدیریت و فناوری اطلاعات است که شکل دهنده سیستم ها می باشد . (جرج۱ ، ۱۹۹۹ : ۸۵)
سیستم اطلاعات مدیریت ، ساختار جامعی از پایگاه داده ها و جریان اطلاعات در تمامی سطوح و اجزای سازمان است که با جمع آوری ، نقل و انتقالات (مبادله) ، و ارائه اطلاعات ، نیازهای سازمان را به بهترین وجه تامین می کند . (لانگ۲ ، ۱۹۸۴ : ۴۴)
سیستم اطلاعات مدیریت ،‌با ارائه اطلاعات صحیح و مناسب به کارکنان ذی ربط ، به شکل مناسب و در زمان مناسب نقش حامی در جهت تامین هدف اصلی سازمان دارد . (استیر۳ ، ۱۹۹۸ : ۲۱۳)
سیستم اطلاعات مدیریت ، ترکیبی از کوشش های انسانی با استفاده از ابزار کامپیوتری جهت جمع آوری و نگهداری و بازیابی اطلاعات با بهره نگیری از سیستمهای ارتباطی به منظور مدیریت مطلوب فعالیت های سازمان می باشد .( کلی۴ ، ۱۹۸۴ : ۴۲)
سیستم اطلاعات مدیریت عبارت است از روش های رسمی تهیه و آماده سازی اطلاعات دقیق و به موقع
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۱- Gorge 2-Long 3-Stair 4-Kelly

جهت تسهیل فرآیند ، اتخاذ تصمیم مدیران در هنگام برنامه ریزی ، کنترل و اتخاذ تصمیم موثر و بهینه سازمان .(مومنی ، هوشنگ ؛۱۳۷۲ : ۱۸۱)