بررسی تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه93 – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه

تکه ای از متن پایان نامه :

حمدالله مستوفی در کتاب تاریخ گزیده خود از دفن یکی از نوادگان امام موسی کاظم (ع) در فراهان خبر می‌دهد، (مستوفی،1364: 204) و در مورد آن یک بیت شهر نیز آورده می باشد:

از نوشته‌های اولیه و همچنین این ابیات شهر چنین می‌توان برداشت نمود که در دوره مذکور اکثریت مردم منطقه فراهان شیعه‌مذهب و پیرو خاندان اهل‌بیت بوده‌اند.

2/4/4- عوامل فرهنگی

فرهنگ مجموعه‌ای به هم پیوسته از دانش‌ها، آگاهی‌ها، باورها، ارزش‌ها، هنجارها و مهارت‌های لازم و ضروری برای زندگی اعضای جامعه می باشد. بدون فرهنگ امکان ادامه زیست جامعه بشری وجود نخواهد داشت. با نگاهی ساختارگرا به جوامع بشری و با در نظر داشتن تفاوت‌ها می‌توان تعریف دیگری از فرهنگ به دست آورد: فرهنگ مجموعه کامل ممیزهای روحی، مادی، فکری و عاطفی می باشد که یک جامعه یا گرو ه اجتماعی را مشخص می‌کند و نه‌تنها شامل هنرها بلکه شامل اشکال زندگی، حقوق اساسی انسانی، نظام‌های ارزش، سنت‌ها و اعتقادها نیز می‌شوند (حق شناس، 1372: 163)

عوامل فرهنگى، كه خود مقوله‌اى كلى می باشد، از عوامل مهم تأثيرگذار در هر تغییر و تحوّل اجتماعى به شمار مى‌روند. گيدنز مى‌گويد: دگرگونى اجتماعى از دو طريق «اشاعه» يا «ابداع» صورت مى‌گيرد. (گ‍ی‍دن‍ز، 1376: ٧٨۶) مقصود از «اشاعۀ فرهنگى»، رواج يافتن سبك زندگى جديدى در جامعه می باشد كه از فرهنگ خارجى اقتباس گردد. در این جا مقصود ما فرهنگ تشیع می باشد و اینکه این فرهنگ چگونه به فراهان واردشده و گسترش یافته می باشد و چرا فرهنگ قبلی مردم جای خود را با آن داده می باشد.

در خصوص پیشینه مذهب و آداب و رسوم و در کل فرهنگ فراهان، بایستی گفت که این منطقه در دوران باستان از مناطق حکومت ماد در ایالت ماد بزرگ بوده و جزئی از فرهنگ و تمدن آن محسوب می‌شده و پس‌ازآن هم در دوره‌های بعدی تا حکومت ساسانیان دارای عقایدی همسو با سایر مردمان سرزمین ایران بوده می باشد. مردم فراهان در دوره باستان دین زرتشتی داشته‌اند و بر اساس آن اقدام می‌کردند. بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی تعدادی آتشکده زرتشتی در منطقه پیدا نمود شده که بقایای بعضی از آنها هنوز هم در منطقه موجود می باشد. بر اساس کتاب تاریخ قم بعضی از آنها مثل آتشکده آذرگشنسب تا اواخر قرن سوم هجری هنوز روشن بوده می باشد.(قمی،1385: 89) بعضی از رسوم زرتشتی مانند جشن تیرگان در روز اول تیر نیز تا کنون در میان مردم منطقه رواج داشته می باشد. در طول تاریخ این منطقه بایستی به تبادلات فرهنگی همکاری فراهانیان با خرم دینان و فعالیت های داعیان اسماعیلی در منطقه نیز یادکرد که این منطقه از گذشته مخالف حکومت بنی‌عباس بوده و به این طریق می‌توانسته اعتراض خود را آشکار کند. همچنین در

 مطالعه تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه