بررسی تاریخی فلسفه طب مزاجی با توجه به آموزه های طبی اهل بیت (ع)- دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

تکه ای از متن پایان نامه :

خصوصیات آب و هوای خوب، برای مزاج آدمی و تاثیرات اقالیم مختلف بر روی هوا و تاثیرپذیری آب و هوا از شرایط جغرافیایی زیرا کوه و باد و دریا و حتی تأثیر افلاک و ستارگان و تدابیر هر یک از آنها همه در جای خود اظهار شده می باشد.آدمی از زندگی در بعضی اماکن مانند نواحی اطراف برکه ها ، بیشه ها و مزارع کلم وتره و گرمابه های سنتی در قدیم، این چهار عنصر رادرون خود داشت ،همچنین طبیعت های مختلف برای مزاجهای گوناگون در این حمامها وجود داشت به طور کلی ارتباط وتناسب بین بدن بشر وگرما به های سنتی وقدیمی وجود داشت .

به این شکل که حمامهای قدیم چهار قسمت تودر تو داشت ،قسمت اول رختکن با حالت سرد وخشک ، قسمت دوم محل دستشویی و نوره وحجامت وحوض آب سرد با حالت سرد وتر.قسمت سوم برای غسل وشستشو با خزینه آب گرم وحوضچه هایی برای نظافت وقسمت چهارم ،با حالت گرم وخشک (حمام سونا )برای عرق کردن وگرم شدن وبعضی معالجات پزشکی که این چهار حالت بر اساس چهار طبع ومزاج بشر بنا شده می باشد .[1]

امام رضا علیه السلام در رساله ارزشمند خود رساله ذهبیه، تناسب بدن بشر باحمام ها را این طور اظهار میکند :آگاه باش که ساختارحمام شبیه ساختار  بدن بشر می باشد .حمام، چهار خانه (چهار مرحله )دارد و مانند طبایع اربعه (طبیعت های چهار گانه )می باشد .

منزلگاه نخست :سرد وخشک (جایی که لباس را از تن بیرون می آورند یا همان رختکن )منزلگاه دوم سرد و تر (مسیر رفتن به جای گرم وتر حمام ). منزلگاه سوم گرم وتر (مثل حمام وخزینه )منزلگاه چهارم گرم وخشک  (مثل تون حمام ) .[2]

این نوع از حمام ها میتوانند بدن بشر رابه تعادل ببرند .بیماری های بسیاری  را درمان کننداز جمله بیماری افسردگی و دردهای مفاصل و حتی بیماری آسم را می توان درمان نمود به خصوص کسانی که بیماریشان از بلغم زیاد باشد .امام زضا علیه السلام در این ارتباط می فرمایند :”دوای بلغم حمام می باشد “.[3]زیرا بلغم، از سردی ورطوبت زیاد می باشد وگرمی حمام میتواند آن را متعادل کند .

ایشان در جای دیگر به این نکته حیاتی توجه نموده و لزوم استحمام را خواه سرد وخواه گرم حکیمانه اظهار میکند. امام علیه السلام ،حمام گرم را برای نظافت وحمام سرد را بخاطر طراوت ونشاط، مقرر فرموده می باشد .و.پس، اگر بیداری از حد بگذرد ، مزاج بهم می خورد و به نوعی خشکیدن مبتلا می گردد و نا توان می گردد، در نتیجه موجب اختلال در نیروی عقل میشود، اخلاط می سوزد و بیماری های شدید بروز می کنند . خواب بیش از حد دارای کنش متفاوتی می باشد ، باین معنی که نیروی نفسانی را کند و کم احساس می گرداند ، به مغز سنگینی روی می آورد و زیرا[1].بی آزار شیرازی ج1-ص 36 و37

[2].امام رضا علیه السلام 60.ص

[3] . طب الرضا .ص.123

 مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)