بررسی تاریخی فلسفه طب مزاجی با توجه به آموزه های طبی اهل بیت (ع)- دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

تکه ای از متن پایان نامه :

برای نمونه رنگ آبی آسمان رنگ اعتدال و موافق با مزاج همه بشر ها می باشد . اکثریت مخلوقات حیوانی رنگ آبی آسمان را دوست دارند . رنگ سبز نیز رنگ معتدلی می باشد و باعث آرام بخشی می گردد . رنگ سفید سرد می باشد . و موجب انعکاس سردی در روح و روان می گردد .رنگ سیاه نیز سرد می باشد حتی از سفید هم سردی بیشتری دارد،که تماشای مستمر اینها باعث سردی اندیشه و ناامیدی و غمگینی میشود . رنگ  قرمز رنگ گرم می باشد تماشای گلزارها ی با رنگ قرمز گرمابخش می باشد و انرژی می دهد و شادی آفرین و تحریک کننده بوده موجب طغیان و فوران گرمی و انرژی می گردد ،همچنین رنگ زرد ونارنجی نشاط بخش و رنگ آجری ، رنگ خاکی ،گندمگون ،رنگ اعتدال می باشد و افراد بایستی به تناسب شرایط مزاجی ، خود را در معرض تماشای رنگ های متفاوت قرار دهد .[1] پس،رنگ‏هاى سفيد، تيره، عاجى، گچى، سربى نشان از سردى مزاج می باشد.سرخى و خرمايى، زردى و گندمگون بودن، نشانه‏ى گرمى مزاج می باشد.روشنى بسيار رنگ، نشان‏دهنده‏ى آبكى و اگر سرخى كم باشد كه به رنگ عاجى بزند نشانه‏ى كم‏خونى می باشد .[2]

3-10-مزاج مکان ومکان مزاجها

مکان های مختلف ، تاثیرات متفاوتی در مزاج بشر می گذارد .مزاج مناطق کوهستانی، سرد و خشک می باشد. مزاج مناطق بیابانی، گرم و خشک می باشد .مناطق کنار دریا که کوه در جنوب آنها واقع می باشد، سرد و تر می باشد .[3] به طور کلی هر قدر جسم به مبداتولید خود (مبدانور )نزدیکتر باشد دارای حرارت بیشتر خواهد بود و این حرارت از حرکت به وجود می آید و مبدا وجود جسم “حرکت”می باشد که علت العلل وجود کلیه اشیاءموجود می باشد .حرارت، انبساط و گستردگی به وجودمی آورد ،در نتیجه هر قدر جسم به مبدأنزدیک تر باشد گرمتر و منبسط تر خواهد بود و هر چه ازمبدأ دورتر می گردد از حرکت آن کم شده ، به فشردگی نزدیکتر می گرددودر نتیجه خشک تر و شکننده تر هم می گردد . پس هم قابل تجزیه و هم قابل تکثیر ومتعدد شده و شکل آن نیز مختلف می گردد[4] . در بشر هم به همین صورت می باشد به همان اندازه که در معرض حرارت خورشید با گردید ویا در شهرمحل سکونت گرما زیاد باشد و یا به بدن حرارت دهد گرم مزاج و هرقدر از حرارت دور قرار گیرد و یا محل سکونت سرمای زیاد داشته باشد.شخص به سرد مزاجی بیشتر گرایش دارد.

[1]. -خیر اندیش. حسین .مزاج انواع .اختصار ای از مزاج شناسی از دیدگاه طب سنتی اسلامی.چ ششم.نشر ابتکار دانش.تهران 1390ص45-46

[2] . -همان ص123

[3].ناصری. محسن.طب سنتی سینا.ص34

[4] . نفیسی .طب سنتی ایران .ص..38

 مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)