بررسی تاریخی فلسفه طب مزاجی با توجه به آموزه های طبی اهل بیت (ع) – پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

تکه ای از متن پایان نامه :

نشان دهنده خشکی و گرمی می باشد .و چربی و پیه همیشه نشانه سردی هستند.اگر مو بسرعت  نمو کند دلیل بر خشکی بدن می باشد .اگر گوشت بدن، زياد و لخت باشد، دليل‏ برحرارت و رطوبت می باشد. و در صورت سفتى گوشت‏ها، دليل حرارت و رطوبت كمتر می باشد. اگر پى زياد باشد، دليل برودت و يبوست می باشد و اگر چربى زياد باشد، دليل برودت و رطوبت می باشد.[1] دیگری تشخیص از نظر چاقی و لاغری می باشد که چاقی دو گونه می باشد یکی از بسیاری پیه می باشد و دیگری از بسیاری گوشت ، کسی که گوشت بسیار دارد مزاج گرم وتر داردو کسی که پیه بسیار دارد ،مزاج او سرد و تر می باشد .و لاغری هم بر دو گونه می باشد یکی از کم گوشتی و دیگری از کم پیهی .آنکه گوشت کمتر داردسردی و خشکی بر او غلبه دارد وآنکه پیه کمتر دارد گرمی و خشکی بر او غلبه دارد.[2]

از راه های گوناگون می توان مزاج شخص را تعیین نمود،یکی از راه های تشخیص مزاج از طریق لمس کردن می باشد.اگر حالت شخص در لمس کردن با مقیاس معتدل برابرباشد مزاج او را می توان معتدل شمرد.اما اگر معاینه کننده خود معتدل المزاج باشد و در ضمن معاینه ، گرمی یا سردی و یا سختی یا زبری بیشتر از وضع  طبیعی را حس کند و در پیدایش این حالات تاثیرات خارجی مانند هوا ، شست و شو ، شناو غیره در کار نباشد چنین مزاجی معتدل نیست.[3]

یکی دیگر از راههای شناخت غلبه آن، مزه دهان افراد هنگام بیدار شدن از خواب می باشد “اگر طعم دهان شیرین باشد علامت غلبه خون می باشد .اگر شور باشد علامت غلبه سودا ست .اگر تلخ باشد علامت غلبه صفراست و اگر ترش باشد علامت غلبه بلغم می باشد .[4]

آشکاری دارد.مزاج مردان در مقایسه بمزاج زنان گرم وخشک می باشد. به این علت قوتهای مردان در همه کارها قویتراست و هر گاه که مزاج گرم وتر باشد کارهای قوت طبیعی بیشتر میشود ،با در نظر داشتن این که  از جگربر می خیزد و به خاطر آنکه مزاج پسران در سالهای طفولیت و کودکی گرم[1].توضیح و نگارش نو و روان ز تسهيل العلاج و رساله حافظ الصحة ؛ ص49

[2] .جرجانی .ذخیره خوارزمشاهی.ص94

  1. قانون در طب. ص 271

4.همان.ص 271

[5] . همان.ص17

 مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)