بررسی تاریخی فلسفه طب مزاجی با توجه به آموزه های طبی اهل بیت (ع) – دانلود پایانامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

تکه ای از متن پایان نامه :

و خوراک و نوشابه اش مطابق وقتش نبوده می باشد .بدین جهت موجب دردها و انواع مرضها گشته باز امام فرمود :اعضاء و جوارح و رگهایش ،لشکر خداست وقتی که خواست، آن مرض را به وی مسلط می گرداند.[1]

جنبش روح با تمام عوارض نفسانى همراه و يا دنباله‏روى آنهاست. جنبش روح يا به سوى بيرون می باشد و يا بطرف درون؛ يا بطور آنى صورت مى‏گيرد و يا بصورت حیات از آن به وجودآمده می باشد. در نظر ابن سینا تمام جهان مظهر یک اصل کلی حیات می باشد که به وسیله صور، فعل خود را انجام می دهد. در طب جدید، صور اشیا منشأ حیات می باشد در حالی که به نظر بوعلی این صور، ثمره حیات می باشد…

حیات، تمام عالم را فرا گرفته و این حیات از خالق عالم که مبدء همه نیکیهاست سرچشمه می گیرد. این اصل حیات نه تنها در بشر و حیوانات و نباتات تجلی کرده می باشد بلکه تمام موجودات را سوای عناصر اربعه در دامن خود فرا گرفته می باشد. فقط چهار عنصر، فاقد حیات می باشد و حجم آنها مخصوصاً در مقایسه با افلاک به نظر بوعلی ناچیزاست.. [2]

پس بهبود حالات روحی و روانی موجب افزایش بهبود سیستم ایمنی بدن می‌گردد و حتی روند بروز بسیاری از بیماری‌های مزمن را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. با شناخت مزاج و کیفیت حالات روانی هر فرد، رفتار آن فرد را می‌توان پیش بینی نمود مثلاً شخصی که مزاجش سرد و خشک می باشد، غم و اندوه و ماتم در بدن تاثیر منفی می گذارد و ممکن می باشد او را بیمار کندویا کسی که مزاج صفراوی داردنباید در شرایطی قرار گیرد که خشم و هیجان او را زیاد کند.همچنین با در نظر داشتن مطالب گفته شده ،مشخص می گردد که حالات روحی و روانی تأثیر بسیار مهمی در سلامتی و بیماری داشته و تغییرات زیادو شگرفی در بدن ایجاد می کند.

3-4-مزاج رفتار

رفتارها ی بشر دارای مزاجهای مختلف می باشد و هر کدام می توانند باعث گرمی بخشی ویا سردی بخشی به روح بشر می گردد برای نمونه رفتارها ی گرم مثل صداقت ،راستی ،تواضع ، صله رحم از رفتارهای گرم هستند و به بشر، توان و انرژی می بخشد .و رفتارهای سرد مثل دروغ ، تکبر ، کینه ، حرص ، آز ،حسد می باشد و باعث ضعف و بی حالی و افسردگی  بشر می گردد[3].همچنین كسانى كه[1].دائره المعارف طب اسلامی. ج1 ص.102

[2] . نخعى آشتيانى، محمد مومن بن محمد حسين، تذكرة العلاج، 1جلد، دانشگاه علوم پزشكى ايران – تهران، چاپ: اول، 1387ص.11

[3]. خیر اندیش .مزاج انواع .ص37

 مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)