بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان ( مطالعه موردي شعب بانك ملي خراسان شمالي) – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

چيست و يا چرا آن ها نمي خواهند بفهمند؟” بلكه مي پرسيم: ” اشتباه ما چيست و چرا ما در مورد مخاطبين خود درك مناسبي نداريم؟”.

ب(به عنوان يك فرآيند مبادله) دادو ستد:( بازاريابي اجتماعي رخ نمي دهد مگر اين كه دو يا چند جزء وجود داشته باشد تا بتوانند با يكديگر ارتباط داشته و مبادله كنند. در اينجا مقصود از مبادله، مبادله منابع يا ارزش ها بين دو يا چند نفر با منابع مختلف می باشد. البته در بازاريابي اجتماعي اين كالا يا پول نيست كه مبادله مي گردد، بلكه نياز، فكر، ايده و يادگيري می باشد كه مبادله مي گردد و در نهايت تغيير رفتار حاصل مي گردد.

ج( به عنوان يك برنامه بلند مدت) راهبردي): فرآيند بازاريابي يك برنامه كامل و تدريجي می باشد، با فرآيندتحقيقات شروع مي گردد و با تحقيقات) ارزشيابي) نيز به پايان مي رسد. در اين فرآيند براي كشف و حل مشكلات اجتماعي(مانند بيماري ها، رفتارهاي پرخطرو( ……. از روش هاي تحليل مشكل[1] بهره گیری مي گردد، لذا بازاريابي اجتماعي يك برنامه راهبردي می باشد. در نهايت مي توان گفت بازاريابي اجتماعي تاثير رفتار،را نه تنها در افراد بلكه در گروه ها و سازمان ها دنبال مي كند.(بهرامی و میرک زاده،1390،42)

2-9- ديدگاه بازاريابي اجتماعي

 بر مبناي مفاهيم كليدي زير شكل مي گيرد:

1)نظريه مبادله:بر اساس اين نظريه، زماني بين دو نفر يا دو گروه، مبادله (داد و ستد( صورت مي گيرد كه منافع حاصل ازداشتن يك محصول يا كالا از ميزان هزينه هايي كه براي به دست آوردن آن صرف مي گردد بيشتر باشد به عبارت ديگر وقتي محصولي توسط مشتري خريده مي گردد كه ارزش درك شده داشتن آن از هزينه هاي صرف شده بيشتر باشد.

2)در نظر داشتن مشتري:در بازاريابي اجتماعي، اطلاع از نظرات، خواسته ها، نيازها و ترجيحات مشتري و ارائه خدمت، ايده يا رفتارمتناسب با آن، اصلي مهم به شمار مي رود .در تمام فرآيند بازاريابي اجتماعي، در نظر داشتن مشتري و حركت در مسير برآورده كردن نيازهاي اوبه وضوح ديده مي گردد.

[1] SWOT

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان