بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان ( مطالعه موردي شعب بانك ملي خراسان شمالي) – دانلود

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

افزایش کیفیت درک شده از محصول یا خدمات توسط مصر ف کننده می باشد. (ابراهیمی وخیری ونیارکی،1388،166)

2-26-کیفیت درک شده:

زیتامل ( 1998 ) کیفیت درک شده را ادراک مشتری از برتری کیفیت کالا یا خدمات نسبت به رقبا بیان نمود که بعد فنی را شامل نم یشود او همچنین مشخص م ینماید که کیفیت درک شده جزئی از ارزش ویژه برند می باشد، از این رو کیفیت درک شده بالا مصرف کننده را به سوی انتخاب یک برند نسبت به دیگر برندهای رقیب هدایت می نماید. پس با افزایش کیفیت درک شده توسط مشتری ارزش ویژه برند نیز افزایش می یابد. کیفیت دریافتی مصرف کننده با ارزیابی اطلاعات و وفاداری نسبت به یک برند در ارتباط می باشد همچنین تاثیر زیادی در مرحله خرید بر روی مصرف کننده دارد. (ابراهیمی وخیری ونیارکی،1388،166)

2-27-تداعي، همخواني برند :

تداعي برند هر چيز مرتبط با برند در حافظه می باشد. همخواني و تداعي برند ممكن می باشد به صورت همه ي فرمها و ويژگيهاي مرتبط به يك كالا ويا جنبه هاي مستقل از خود كالا مشاهده گردد. تداعيها و همخوانيها معرّف تجاری مدیریت نشده باشند یا این ویژگی ها مورد علا قه بازاریابان شرکت نباشند .

شخصیت نام های تجاری می تواند انتظاراتی را درمورد ویژگی های کلیدی محصول ، عملکرد ، مزایا ، وخدمات مرتبط با محصول به مصرف کننده منتقل کند .

شخصیت نام تجاری اغلب پایه و اساس شکل گیری روابط بلند مدت با آن می گردد.(هاوکینز ودیگران ، 1385 ، 281)

کالاهای مختلف از یک نام تجاری می توانند دارای شخصیت های متفاوتی باشند برای مثال :

-ماشین بی ام وی مدل 8 دارای صفات زیر می باشد :جوان پسند ، پویا ، جالب ، ورزشی

-ماشین بی ام وی مدل 1 دارای صفات زیر می باشد :ابتکار ، حرفه ای بودن ، خردگرایی

-ماشین بی ام وی مدل 1 صفات زیر را دارا می باشد : مردانگی ، انحصاری بودن ، استقلال .(تمپورال، 1382 ،  108)

2-29-شخصیت مشتری :

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان