بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان ( مطالعه موردي شعب بانك ملي خراسان شمالي) – پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

نمودار2-1:ارزش نام تجاری(سوینی،سویت،2008،3)

 

2-22- ارزش ویژه نام تجاري:

ارزش ویژه نام تجاري به دو روش محاسبه می گردد : 1) ارزش ویژه برند بر اساس صورت های مالی 2)ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصر ف کننده.

که اولی با مقایسه شاخص های مشخص مالی الویت بندی و طبقه بندی میان برندهای مختلف درسطح ملی و بین المللی توسط سازمان های مختلف انجام می گردد که معروف ترین آنها توسط اینتربرند[1]انجام می گیرد.

صورت دوم ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصر ف کننده می باشد که هدف آن تجزیه و تحلیل واکنش مصرف کننده به یک نام تجاری می باشد که منجر به تصویر ذهنی برند و وفاداری به برند می گردد.(شوکریت[2]،1994،150)

آكر ، ارزش ويژه نام و نشان تجاري را بصورت زيرتعريف مي كند : مجموعه اي از دارايي ها و تعهدات مربوط به يك نام ونشان تجاري ، نام آن و علامتش كه به ارزش كالا ياخدمات يك شركت و يا مشتريان آن شركت اضا فه و يا ازآن كم مي كند.

كلارك[3] عنوان مي دارد كه ارزش ويژه نام و نشان تجاري منحصراً از وفاداري مشتري ناشي مي گردد و مي توان آن را به صورت زير تعريف نمود: اثرمتفاوتي كه شناخت نام و نشان تجاري بر پاسخ مشتري به فعاليت هاي بازاريابي آن نام و نشان تجار ي دارد.

به اعتقاد ويلكوكس[4] و همكاران ( 2008 ) نام و نشان تجاري مي تواند فراتر از ويژگي هاي محصول مزيت هاي قدرت و ارزش را در بازار براي شركت ايجاد نمايد ، بطور توسعه يافته ، ارزش ويژ ه نام و نشان تجاري به عنوان دارايي وابسته به نام ونشان تجاري محسوب شده كه به ارزش افزوده براي مشتري و مالك آن منتج شده و يا از آن مي كاهد ، ارزش ويژه نام و نشان تجاري وابسته به احتمال انتخاب محصول توسط مشتري و رضايت مشتري براي پرداخت هزينه بيشتر براي خريد آن می باشد، همچنين ارزش ويژه نام ونشان تجاري ، ارزيابي آينده نگر ارزش[1] Inter Brand

[2] Shockret

[3] Clark

[4] Willcocs

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان