بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان ( مطالعه موردي شعب بانك ملي خراسان شمالي) – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

ارائه دهنده دوستی و رضایت:

فواید روانشناسی نام هاي تجاري ،از فواید عملی محصول مهمتر می باشد.در بعضی موارد مصرف کنندگان ارتباط محکمی بانام هاي تجاري بر قرار می کنند که منجر به دوستی و حتی وابستگی می گردد.از آنجایی که ارتباط نام تجاري با روح مصرف کننده از بین رفتنی نیست ،ارزش نمادها و اسامی افزایش می یابد.نمادها واسامی عاملی براي یاد آوري خاطرات و احساسات مربوط به علامت تجاري می شوند.پس نام هاي تجاري می تواند احساسات و رضایت شدیدي را به وجود آورد.( تمپورال، 45،1382).

 

 

 

درج شده می باشد بیش از 100بیت می باشد درحالی که تحقیقات نشان داده می باشد که ذهن بشر حداکثر قادراست به طور همزمان 7بیت از اطلاعات را پردازش کند.

نام تجاری به عنوان یک کاهش دهنده ریسک:زمانی که مصرف کنندگان ازبین نام های تجاری رقیب انتخابی را انجام می دهند، این انتخاب ممکن می باشد براساس ادراک آنها از وجود حداقل ریسک درآن انتخاب باشد.

نام تجاری به عنوان موضع یابی:اطمینان حاصل کردن از اینکه مشتریان فورا یک نام تجاری را با یک یا تعدادی بسیاراندکی منافع کارکردی مشخص پیوند می دهند، به عنوان مثال با نام تجاری بی ام دبلیو عملکرد بالا وبا نام تجاری ولوو امنیت در ذهن افراد تداعی می گردد.

نام تجاری به عنوان شخصیت:رقبای یک شرکت قادرندبا بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته وسرمایه گذاری کافی، مزایای کارکردی یک نام تجاری رهبر در بازار را تقلید نموده و در نهایت ازآن شرکت پیشی بگیرند.یکی از راه های حفظ منحصربه فرد بودن یک نام تجاری پوشاندن آن بالباسی از ارزش های احساسی می باشد.

نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها:دراین تفسیر یک نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش هادرنظرگرفته می گردد.به عنوان مثال، تصور نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها مبنایی را برای بازاریابان فراهم می آورد که بتوانندبراساس آن، نام تجاری موردنظر خودرا ازنام های تجاری دیگرمتمایزسازند.

نام تجاری به عنوان چشم انداز:نام های تجاری همانندچشم اندازی هستندکه مدیران ارشدسازمان قصددارندبراساس آن جهان را به مکان بهتری برای زندگی بشر تبدیل کنند.براساس این تعبیر، می توان برای نام تجاری یک تأثیر را تعریف نمود.دراین تعبیر مدیریت نام تجاری عبارت خواهد بودازیک تیم متشکل از مدیران

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان