بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان ( مطالعه موردي شعب بانك ملي خراسان شمالي) – دانلود پایانامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

فرهنگ لغت آکسفورد بسط کلمه نام تجاری را از کلمه آلمانی برندر مطرح می کند وبه نشانه ای که بوسیله یک آهن داغ سوخته شده باشد، اشاره دارد.کاربردی که اولین بار درسال 1552 مورد توجه قرارگرفت .جالب می باشد که اولین تعریف از بازاریابی توسط لغت نویسان آکسفورد بعداز این تاریخ در سال 1561 اظهار گردید.پس نامگذاری مقدم تر از بازاریابی بوده می باشد. (جیرانی و طالقانی و صبوری ،1387،73)

 

2-13-تعريف نام تجاری

یک نام تجاری اگر چه واژه خاصی می باشد اما در ذهن چیزی بیش از یک کلمه نیست، این یک اسم می باشد، یک اسم خاص که درست مانند سایر اسم های خاص باحروف بزرگ نوشته می گردد.هراسم خاص چه متعلق به2-14-علت علاقه مصرف کنندگان به نام هاي تجاري:

مردم همیشه درمورد نام هاي تجاري صحبت می کنند،اینکه مصرف کنندگان هنگام بهره گیری از کالا و خدمات ترجیح می دهندمحصولات و خدمات علامت گذاري شده را خریداري کنند علت های زیادي دارد که در ادامه به چند مورد از آنهامیپردازیم.( تمپوراال[1]، 43،1382)

ایجاد انتخاب:

نام هاي تجاري به مصرف کنندگان وسیله اي براي انتخاب ارائه میدهد.تنها وجود نامهاي تجاري می باشد که موجب می گردد یک محصول از محصول دیگر به آسانی متمایز گردد .مشتریان در مقایسه با انواع کالاهاي مصرفی ،درمورد محصولات وخدمات علامت گذاري شده اطلاعات بیشتري دارند.

تصمیم گیري آسان:

نام هاي تجاري،بیش از همه خرید را آسانتر می سازد .زیرا بسته بندي علامت گذاري شده تشخیص سریع محصول را تسهیل می کند.

ارائه دهنده ضمانت کیفی و کاهش خطر:

وقتی مشتریان به دفعات محصولی با یک نام تجاري خریداري می کنند ،به سرعت نسبت به کیفیت و ارزش پولی آن علامت تجاري احساس خاصی پیدا می کنند .این « احساس » یا « توقع » به مشتري کمک می کند که از خرید محصولات امتحان نشده خودداري کند .بیشتر مشتریان از خطر پذیري گریزانندو از نا شناخته ها دوري می جویند،اما نام هاي تجاري به آنها اطمینان بیشتري داده و ترس ونگرانی آنها را کاهش می دهد.

[1] Temporal

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان