بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان ( مطالعه موردي شعب بانك ملي خراسان شمالي) – پایانامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

وکنترل بیماری ایدز وسایربیماری های آمیزشی از طریق گسترش بهره گیری از کاندوم در روابط جنسی، پیشگیری ومبارزه با بیماری مالاریا در مناطق اندمیک با ترویج اسفاده از پشه بندآغشته به حشره کش ،کاهش مصرف سیگار، کاهش سطح کلسترول خون، افزایش تحرک بدنی، تهیه موادآموزشی بهداشتی، توسعه نیروی انسانی از طریق ارتقای سطح کیفی برنامه های آموزشی وبازآموزی مداوم پزشکان ودانشجویان پزشکی واستفاده ازآن برای ارتقای عملکرد پرسنلی نمونه هایی از کاربرد بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت عمومی به شمار می رود. (شمس،1386 ،11)

 

 

2) تحليل مخاطب: اطلاع از نيازها، خواسته ها و ترجيحات مخاطبين و دسته بندي آنها بر مبناي متغيرهاي مختلف، گروه هدف اختصاصي برنامه را تعيين مي كند.

3) تحليل بازار: ارزيابي دقيق بازار براي شناخت رقباي موجود (شامل رفتارها، پيامها و برنامههاي آنان)، شركا و

ذينفعان و سيستمهاي حمايتي و منابع و نيز شناسايي اجزاي آميزه بازاريابي (شامل محصول، مكان، قيمت و ترويج) براي برنامه در اين بخش قرار مي گيرند.

4) تحليل كانال: شناسايي كانالهاي ارتباطي مناسب بامخاطب، تعيين چگونگي بهره گیری از اين كانالها و ارزيابي دقيق

انتخابها، اجزاي اين بخش هست كه آن هم نتيجه انجام پژوهشهاي كيفي و كمي خواهد بود.

5و 6) توليد و اجراي برنامه: بر اساس نتايج حاصل ازپژوهشهاي تكويني و با كمك مواد و پيامهاي آموزشي كه دربرگيرنده نيازها و خواسته هاي مخاطبين مي باشند، برنامه اجرا مي گردد. در اين مرحله انجام پيش آزمون براي پيام ها و موادتوليد شده به مقصود رفع نقايص آنها بايد مورد توجه قرارگيرد.

7)ارزشيابي برنامه: پس از اجراي برنامه بايد نتايج و اثرات آن بر گروه مخاطب سنجيده گردد و براساس آنها در كل برنامه و يا بخشي از آن بازنگري گردد.(رشیدیان و شمس،1385 ،65)

 

2-12-تاریخچه نام تجاری

درحقيقت كلمه نام تجاری از واژه اسكانديناوي برندر،  به معني سوختن گرفته شده می باشد . بطوريكه هنوز اين علامت ها توسط دامداران براي مشخص كردن حيواناتشان بكار مي رود .

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان