بررسی تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثير برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  • انعقاد نهایی قرارداد

(چشم براه وهمکاران،  1386: ۴۹)

  • طرح ریزی مذاکره

طرح­ریزی مذاکره به عنوان مهم­ترین رکن انجام یک مذاکره­ی موفق به شمار می آید،زیرا در صورت طراحی درست،مخاطرات وریسک های ناشی از انعقاد یک قراردادضعیف ،به حداقل خواهد رسید .طراحی یک مذاکره شامل فعالیت های زیر می باشد:

۱-تعیین اهداف وانتظارات:تعیین اهداف سازمان خریدار از انعقاد قرارداد وتبیین میزان اهمیت فعالیت یا محصول مورد برون‌سپاری،تعیین اهداف کلی در مورد حدود قیمت موردنظر،زمان بندی تحویل ،سطح کیفیت قابل قبول و….

۲-تعیین وتحلیل نقاط قوت وضعف رقابتی سازمان­خریدار وتأمین­کننده ونیز تعیین شفاف نیازهای هر دوطرف

۳-جمع آوری تمامی اطلاعات ومستندات لازم در فرآیند مذاکره

۴-تولید سناریوهای متفاوت برای انجام مذاکره)سناریوهایی که هریک از زاویه های متفاوت توسعه یافته اندو درعین حال،منافع هر دوطرف را تامین می کنند)،ونیز تعیین دامنه ی موردپذیرش در مورد موضوعات اصلی(قیمت،دیرکردها،سطح کیفیت مورد پذیرش و….)

۵-شناسایی ،درک وتحلیل واقعیات مرتبط با معامله ی مورد نظر،وتوجیه افراد مرتبط بابحث به ویژه تیم مذاکره کننده ونیز افراد درگیر در فرآیند برون‌سپاری

۶-تمرین مذاکره(برای ایجاد شناخت اولیه در تیم مذاکره)

بدیهی می باشد که با ارتقاءسطح مهارت وافزایش تجربیات مذاکره­کنندگان سازمان ،پس از مدتی،گام­های یادشده خود به خود وبه طور منسجم طی می شوند.با این حالت ،برای مذاکره کنندگان کم تجربه،طرح ریزی گام به گام مذاکره امری ضروری می باشد.

همچنین بایستی از وجود یک توازن بین حد ایده آل وحد قابل انجام ودر توان وتحمل تأمین کنندگان مطمئن شوند.(چشم براه ،مرتضوی، 1386  :۱۲۰-۱۱۷)

ملاحظاتی برای یک مذاکره ی موفق

موارد زیر بعضی ویژگی های یک مذاکره ی منتهی به توافق برنده-برنده هستند:

  • درک متقابل ویژگی ها وخواسته های یکدیگر
  • همکاری طرفین برای ایجاد راه حل های خلاقانه
  • اعمال قدرت ،صرفاًبرای پیشبرد اثربخش مذاکره وحصول نتیجه ی مرضی الطرفین
  • تسهیم اطلاعات
  • انعطاف پذیری طرفین وسعی در ایجاد حدود توافقی وسیع تر برای موضوعات اصلی

 مطالعه تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن