بررسی تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثير برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

هچ به تیم انتخاب تأمین­کننده توصیه می کند هریک از بازخوردهای رسیده به دنبال درخواست ارائه ی اطلاعات را مطالعه کرده وبه دقت به آن امتیاز دهی کنند وآن دسته از بنگاه هایی راکه به نظر می رسد فرآیند درخواست ارائه­ی اطلاعات راجدی نگرفته اند یا هیچ اطلاعاتی درمورد ی چگونگی رویارویی با مسئله مزبور ارائه نداده اند از فهرست حذف کنند.بنابر اظهارات هچ در صورتی که تأمین­کننده ای در این مرحله از فرآیند توجه وعلاقه ای از خود نشان ندهد،به راحتی وبادقت می‌توان حدس زد که پس از انعقاد قرار داد چه اتفاقی خواهد افتاد.

هچ در ادامه توصیه می کند پس از حذف این قبیل بنگاه ها،درخواست هایی مبنی بر ارائه ی پیشنهاد قیمت برای پیاده سازی کامل راه کارهای مزبور به این بنگاه ها ارسال گردد.مستند درخواست ارائه پیشنهاد بایستی تاحد ممکن به صورت شفاف و واضح تهیه شده باشد تا از هرگونه ابهام در فرآیند تحلیل نهایی اجتناب گردد.(دومینگز،1390 :۷۹-۷۶)

۲-۷- ۳بین تحلیل هزینه­برون‌سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد سازمان امورمالیاتی ارتباط مستقیم ومعناداری هست.

بایستی تا حد امکان هزینه های ناشی از این کار را شناسایی وبررسی نمود.بعضی از این هزینه ها عبارتند از:

هزینه های تغییر وضعیت به برون‌سپاری.این هزینه ها شامل موارد زیر می باشد:

  • هزینه های آشکار

جستجو وانتخاب تأمین­کنندگان  ،تدوین ویژگی ها ومشخصه ها ،تهیه ی چارچوب وتدوین قراردادها ،هزینه های مناقصه ،مطالعه پیشنهادها ومذاکرات

  • هزینه های ضمنی

اصلاح وتجدیدنظر در مشخصه ها،تعدیلات وتطبیق های مذاکره ای برای مقادیر ،کیفیت ونوسانات

  • هزینه های نظارت
  • تعیین شرایط خاتمه یا فسخ قرارداد

باتوجه به اهداف ذکر گردیده،گام های مذاکره وعقد قرارداد در فرآیند برون‌سپاری را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

  • آگاه ساختن تأمین کنندگان برگزیده
  • تهیه ی فهرست موارد مطرح شده در قرارداد ونکات نیازمند گفتگو
  • برنامه ریزی برای مذاکره
  • اداره وهدایت مذاکره

 مطالعه تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن