بررسی تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثير برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن

تکه ای از متن پایان نامه :

از سوی دیگر در صورت برون‌سپاری آن دسته از پروژه هایی که برای جریان اصلی سازمان شما ضروری به شمار نمی روند،منافع فراوانی حاصل خواهد گردید.دکتر آدامز براین عقیده می باشد که به این ترتیب شما به تأمین­کنندگان کارشناس خدمات موردنیاز خود امکان می­دهید فعالیت­های خود را روی نیاز شما متمرکز کنند.

مروری کامل وهمه جانبه برفرآیندهای سازمانی صورت دهید.این مرور شما راقادر می­سازد چشم انداز شفافی از مسیر خود به دست آورده ودر عین حال احتمال برون‌سپاری عملکردها وفرآیندهایی را که ممکن می باشد­از­یکپارچگی­وتناسب­بهتری­با­یکی­از­جریان­های­اصلی­سازمان­شما­برخوردار­باشند­از­بین ببرید.(دومینگز[1]،1390 :62)

  • منبع یابی صحیح

براد پترسون ،وکیل ویکی از شرکای می­یر ،براون و رو­اند­ماو این طور اظهار داشته می باشد که «روابط اثربخش ،برایجاد ارتباطی مناسب بین مشتری و تأمین­کننده متکی می باشد.درصورتی که مشتری و تأمین­کننده به خوبی باهم جور باشند،بسیاری از دیگر موضوعات را می‌توان به سادگی واز طریق مذاکره برطرف نمود».پترسون در پیشنهادی به مقصود خلق ارزش در عملیات مربوط به برون‌سپاری ،معیارهایی را برای مطالعه طی فرآیند انتخابتأمین کننده پیشنهاد کرده می باشد.این معیارها که بایستی­مورد ارزیابی قرار­گیرند عبارتند از:قابلیت ارائه­ی خدمات از سوی تأمین­کننده،مطالعه سوابق وحسن شهرت،همچنین ارتباط بین نیازهای سازمان شما وظرفیت تأمین­کننده براساس مقیاس ،تعهد به آموزش وبهبود مستمر ،یک فرآیند پژوهش وتفحص خوب موارد زیر را نیز در بر می گیرد:

  • فرهنگ سازمانی انطباق پذیر(صرف نظر از سبک رسمی یا غیر رسمی آن به لحاظ مدیریت متمرکز وغیر متمرکز)؛فرآیندحل تعارض ؛انعطاف پذیری؛ فرآیند؛ ایده،فردیا اقدام محوری؛تاکتیک های کسب وکار؛جریان اطلاعات ؛درک توجیهات ومخاطرات ؛اهداف همراه باتعهدات ؛گرایش بلندمدت در برابر کوتاه مدت ؛تمرکز برمشتری،مهندسی یا بازار ودیگر مواردی از این دست
  • قابلیت ارائه­ی خدمات از سوی تأمین­کننده در عملکرد موضوع برون‌سپاری وحوزه های مرتبط با آن

به محض اینکه فهرست کاملی از تأمین­کنندگان برخوردار از مهارتهای فنی وصنعتی مناسب تهیه کردید به مقصود تبادل نظر درمورد­ی نیازهای کسب وکار خود ،به ارسال درخواست ارائه­ی اطلاعات برای ایشان بپردازید ومنتظر بمانید تأمین­کنندگان مزبور راه کارهای بالقوه ی خود را به شما ارائه کنند.توصیه می کنیم از تشریح راه کار مدنظر خود در فرم درخواست ارائه­ی اطلاعات بپرهیزید،بلکه از آن به عنوان فرصتی برای مطالعه نزدیکی وسازگاری واکنش تأمین­کننده نسبت به نیازهای خود بهره گیری کنید.

[1] Domingues

 

 مطالعه تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن