بررسی تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن – پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثير برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

۲-۷- ۲بین تحلیل استراتژیک برون‌سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد سازمان امورمالیاتی ارتباط مستقیم ومعناداری هست.

  • تیم تصمیم

لیندا کوهن[1] جانشین مدیرعامل گروه تحقیقاتی گارتنر در کانکتیکات به مدیران پروژه های برون‌سپاری توصیه می­کند به مقصود توسعه وپیشرفت هرچه بیشتر اقدامات برون‌سپاری،تیمی درقالب هسته­ی اصلی برون‌سپاری ویا تیم تصمیم­گیری ایجاد کنند.هدف­از ایجاد این تیم ،تصمیم­گیری­درمورد­ی موضوع برون‌سپاری ودلیل روی آوردن به این مفهوم خواهد بود.در ادامه بایستی به تعریف استراتژی منبع یابی پرداخت.تیم تصمیم بایستی چگونگی دستیابی کارکنان درون سازمانی به این اهداف تجاری رانیز مورد ارزیابی قرار داده،سپس به مقصود حصول اطمینان از همگام بودن فعالیت های برون‌سپاری با استراتژی های کسب وکار ،اقدام به تعیین نرخ بازگشت سرمایه ی ناشی از برون‌سپاری کند.

تیم مذبور متشکل ازمدیرانی اجرایی می باشد که هریک بایستی به مقصود موفقیت این فرآیند،پشتیبانی های لازم را از آن به اقدام آورند. این تیم اجرایی بایستی شامل مدیر منابع انسانی،مدیر ارشد مالی،مدیر ارشد انفورماتیک ،مشاور حقوقی،مدیران وذی نفعان باشد.

این گروه بایستی در صدد تامین مصالح شرکت باشد،حتی اگر این امر به معنای برون‌سپاری یکی از واحدهای تجاری تحت نظر آنان یا تصمیم گیری برخلاف اقدامات کلی برون‌سپاری باشد.ممکن می باشد در این مرحله حفظ بی طرفی دشوار باشد،پس اعضای تیم بایستی درحوزه ی موردنظر از ویژگی هایی همچون بی طرفی نیز برخوردار باشند.

تیم تصمیم بایستی به فعالیت های مرتبط بابرون‌سپاری به عنوان یک پروژه بنگرد.مدیر پروژه منحصراًبایستی در اختیار این پروژه باشد وتیم نیز به مقصود توسعه­ی برنامه عملیاتی­اثربخش ،بایستی­روشی برای همکاری دایرکند.

یکی از اصلی­ترین راه های ایجاد ثبات در برنامه های برون‌سپاری شما،ایجاد روابط بلندمدت باسازمان تأمین­کننده­ی خدمات مورد نیاز شماست.توسعه­ی طرح برون‌سپاری برمبنای اهداف کوتاه مدت صرفه جویی هزینه­ای ،بدون وجود هر گونه ارتباط­ی مستحکم با تأمین­کننده اغلب منجر به صرفه­جویی­های هزینه ای سریع ودرعین حال موقتی خواهد گردید.باتحقیق وتفحص قادر به ایجاد ارتباط با تأمین­کنندگان خدمات موردنیاز خود بوده واز مزایای بلندمدت این ارتباط منتفع خواهیدشد.

[1] Linda Cohen

 

 مطالعه تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن