بررسی تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن – دانلود پایانامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثير برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

موثروهمبستگی وهمکاری درون سازمانی می باشد.این استراتژیها برای بهبود کیفیت،تحویل خدمات وکالاها وعملکرد سازمان در نظر گرفته می شوند». (دین و الموتی، 2003 : ۱۹)

 

۲-۷-۱ بین برنامه ریزی برون‌سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد سازمان امورمالیاتی ارتباط مستقیم ومعناداری هست.

  • برنامه ریزی

برنامه­ریزی ذاتاًازنظر دامنه ،انعطاف پذیرتر از اکثر موضوعات مدیریتی می‌باشد.باوجودی که­ترتیبی کلی برای وظایف برنامه ریزی هست ،ترتیب ومحتوای دقیق هرمرحله در هرسازمان متفاوت می باشد. (سیدجوادین،حسینقلی پور،1390 :189)

برون‌سپاری نشانگر یک تغییر پارادایمی در شیوه­ی عملکرد تجارت می‌باشد زیرا به دنبال کاهش هزینه ی ثابت وتغییر هزینه ها به سمت یک الگوی متغیراست،به طوریکه این الگوی متغیرتوسعه یافته وپروژه به پروژه شکل می گیرد.شایعه ی برون‌سپاری تمامی سطوح سازمان راتحت تاثیر قرار میدهد،ترس وتشویش را القا می کند وبر بهره­وری کارکنان کاهش­یافته ،برگشت سرمایه کمتر وروحیه ی پایین در میان کارکنان فراگیر وفقدان اعتماددر سازمان به ارائه ضعیف خدمات ومحصول منجر می‌گردد.

شرکت هایی که سهام محصولات مبتنی برتکنولوژی های اختصاصی خانگی دارند،درجریان برون‌سپاری بسیار آسیب پذیرند،این شرکت ها به سطوح بالایی از دانش زمینه ای مشتری نیازمندند.در این سازمان ها ،به طور معمول سرمایه فکری زیادی در اختیار عده معدودی از کارشناسان می‌باشد که بایستی شناسایی شوند.ارتباط با این کارکنان،به مقصود اطمینان از اینکه آنها تأثیر شان رادرک کرده وبه درست جایگزین می شوند وحین برون‌سپاری باقی می مانندضروری می‌باشد.شرکت هایی که در انجام این امر ناکام هستند،در موردنیاز،فرآیند کنترل تغییر،تضمین کیفیت،ابزارآلات وطرح ارتباطات،تجهیزات،تسهیلات وامنیت،برنامه ی مدیریت روابط برون‌سپاری،در واقع کل ارتباط ی برون‌سپاری را در خود اختصار می کند.

برنامه­ی مدیریت روابط برون‌سپاری نباید در حکم یک فکر ثانوی باشد که به دنبال امضای قرارداد،به ذهن خطور می­کند،بلکه بایستی­در اولین مرحله ی چرخه­ی برون‌سپاری ایجاد گردد ودر مراحل بعدی مورد بازنگری قرار گیرد.این امر تضمین می کند که استراتژی ها وساختار­های تجاری می توانند دریک چهارچوب عینی وقابل­اجرا­درآیندودر­سرتاسر­سازمان­های­مشتری­وفروشنده جاری شوند.(سیدجوادین،حسینقلی پور،1390 :۳۴)

 مطالعه تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن