بررسی تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن – پایانامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثير برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

·                          مالیاتهای مقطوع

مطابق تبصره5ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366واصلاحیه 1380سازمان امورمالیاتی می تواند در ارتباط با بعضی ازمنابع این فصل درهرسال ودرنقاطعی که مقتضی بدانددرآمد مشمول مالیات تمام یا بعضی از مؤدیان­مشمول بند(ج)ماده95قانون مالیاتهای مستقیم این قانون را با نظراتحادیه مربوط تعیین ومالیات متعلقه­را که قطعی خواهد­ بودوصول نماید (قانون مالیاتهای مستقیم) درواقع مالیاتهای مقطوع مالیاتهایی هستند که طبق قانون مالیاتهای مستقیم برای بعضی از درآمدها به صورت نرخ ثابت تعیین می‌گردد مثل فروش ملک5%-حق کسب وپیشه2% (ماده 59ق. م .م )ومالیات مشاغل خودرو که به صورت مقطوع برای هر وسیله نقلیه طبق جدولی که از طرف سازمان امورمالیاتی برای مشاغل خودروهای تهران تهیه وکلیه استانها به صورت درصدی از ارقام مذکوررا به عنوان درآمد ومالیات­تعیین واخذ می‌گردد.

۲-۷ عملکرد

واژه عملکرد معانی مختلفی داردکه ازتجمیع تمام این معانی می‌توان یک تعریف قابل بهره گیری برای عملکرد ارائه داد.

  • عملکرد،انجام دادن چیزی می باشد بایک قصدونیت خاص(مثلاًایجادارزش).
  • عملکرد،قابل اندازه گیری بوسیله عددیایک اصطلاح می باشد.
  • عملکرد،نتیجه یک اقدام می باشد(ارزش قابل اندازه گیری ایجاد می‌گردد).
  • عملکرد،مقایسه نتایج باچند الگو یا مرجع انتخاب شده داخلی یاخارجی می باشد.
  • عملکرد،یک قضاوت توسط رقباست.
  • عملکرد در روانشناسی ،آن چیزی می باشد که بروز داده می‌گردد.

پس می‌توان گفت که عملکرد هم به اقدام ،هم به نتیجه اقدام اشاره دارد.به عبارت دیگر،عملکرد به عنوان اقدام امروز که مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فردا می باشد،تعریف می‌گردد.

در این­معنی برای عملکرد سازمان سودمند می باشد.به علاوه این پژوهش روندهای رایج استراتژی برون‌سپاری رامشخص می­کند وبرای شرکتهای بطور تصادفی انتخاب شده در ایالات متحده کاربرد دارد.یکی از مهمترین کمکهایی که این مطالعه به ما می کند این می باشد که نشان میدهد که سازمانها عموماًخودشان را در برون‌سپاری موفق فرض می کنند.اگرچه که وقتی آنها به پیشرفتهای چشمگیر در عملکرد سازمانی می­رسند ،اما به عظمت پیشرفتی که مرتبط ومنسوب به استراتژی برون‌سپاری می باشد پی نمی برند.تعدادی از استراتژی های سازمانی  نیز به عنوان دلائل کلیدی موفقیت برون‌سپاری شناخته شده­اند.این استراتژی­ها شامل­استراتژیهایی­بااهداف روشن،شرکای­برون‌سپاری­واقعی­ودرست،مهارتهای­کافی ومناسب ،برنامه ریزیهای صحیح،ارتباطات 

 مطالعه تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن