بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92- دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

ايجاد فرهنگ تسهيم دانش در سازمان، نيازمند آموزش مديران و كاركنان و فرايند مديريت تغيير می باشد. رهبران داراي تأثیر كليدي در تغيير توجه هاي كاركنان و ايجاد موفقيت آميز فرهنگ تسهيم دانش و نهادينه سازي مديريت دانش در سازمان هستند (مينگ يو، 204،1995). با عنايت به بند “و” ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مبني بر كوچك سازي بدنه دولت از طريق جذب نيروي انساني به ميزان 50 % تعداد افرادي كه از دستگاه هاي دولتي به طرق مختلف از قبيل بازنشستگي، بازخريدي، استعفا و… خارج مي شوند، درصورتي كه اشاعه فرهنگ تسهيم دانش به طرز صحيحي مديريت نشود، دانش وتجربه افرادي كه سازمان را ترك مي كنند، همراه آنها از سازمان هاي دولتي خارج مي گردد و سازمان از اين لحاظ دچار خسران مي گردد. به عبارت ديگر تبديل دانش[1]، به مساله انتقال دانش ضمني به درون پايگاه دانش سازماني مي پردازد كه در آنجا مي توان آن را تحت مديريت و مشاركت قرار داد. در غير اين صورت، اين دانش كاملاً شخصي باقي مي ماند و انتقال آن بسيار دشوار خواهد بود. بدون سازوكاري جهت تسخير و تبديل اين دانش ضمني به دانش ملموس و مشخص (يا دانش كانوني)، قسمت اعظمي از، سرمايه دانش سازماني هر روز بدون مصرف باقي مي ماند (رادينگ، 1383: 50-49). دانش، دانش مي‏آفريند. همان فرآيندهايي كه به كارگرفته مي گردد تا دانش خلق، منتقل و به كار گرفته گردد، خود منتج به دانش جديدي مي گردد. كاربر دانش را از پايگا ههاي اطلاعاتي مشكل/ راه حل به كار مي گيرد تا مشكل مشابهي را كه كمي با آن تفاوت دارد، حل كند. اين راه حل موفق (كه البته مستندسازي و ذخيره شده می باشد) اكنون پايه دانش سازماني را گسترش مي دهد. به همين ترتيب، ايده هايي را مي‏توان در جلسات بحث و تبادل نظر مطرح كرد. تا ايده هاي جديد منتشر گردد، ايده هايي كه برخي از آنها بينش­هاي جديد و با ارزشي ارايه مي دهد كه به دانش سازمان مي افزايد (رادينگ، 1383،52).

 

2-3-1-        انتقال و تسهيم دانش:

اينگرام و آرگوته، انتقال دانش را فرايندي مي دانند كه از طريق آن يك واحد از تجربة ديگران تأثير مي‏پذيرد. آنها معتقدند كه تسهيم دانش از طريق تغيير در دانش و عملكردهاي واحدهاي گيرندة دانش آشكار مي گردد و چنين تغييراتي را مي توان به عنوان معياري براي انتقال دانش سازمانها مورد بهره گیری قرار داد. (آرگوت و اینگرام[2]، 2000: 105)

بروشچر، بر فرايند ارسال و تسري كه ذاتي انتقال دانش می باشد تأكيد مي كند كه در آن يك نفر دانش را مهيا كرده، به يك گيرندة بالقوّه ارسال و گيرنده آن را جذب مي كند. (بروچنر[3]، 2004: 37)

كوردي – هايس و گيلبرت[4]، انتقال و تسهيم دانش را به عنوان ابزاري توصيف مي كنند كه از طريق آن سازمانها مي توانند فنّاوري هاي جديد را اجرا و وارد كنند. آنها به دانش به عنوان قابليت و

عنوان بخش خصوصی بخش دولتی
اهداف سازمانی بهبود فروش و سود ماموریت انجام و ارایه خدمات اجتماعی

[1] – knowledge conversion

[2] – Argote and Ingram

[3] – Brochner

[4]. Cordey-Hayes & Gilbert

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران