بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92 – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

شكل 2-4): تأثیر فرهنگ بر ) OCBپاین و اورگان، 2000: 50)

 

لندن درمورد وضعيت كاركنان به مثابه شهروند سازماني مي گويد: افرادي كه به عنوان شهروند اصلي يك سازمان پذيرفته مي شوند، ديگر خود را همچون ابزاري در راه انجام وظايف كاري نمي نگرند و لذا به سازمان صرفاً به عنوان محل كسب درآمد نگاه نمي كنند، بلكه به كار و محل كار خود عشق مي ورزند. چنانچه اين اعتماد دوسويه در سازماني به صورت بنيادين پديد آيد، خلاقيت و كارايي را با هم به ارمغان مي‏آورد. در چنين سازمان‏هايي فضاي تکریم آميز و باور به بشر ها خودنمايي مي كند كه نتيجه آن افزايش توان آفرينندگي آنان می باشد. مادامي كه اعتماد متقابل هست، هيچ نيازي به دستورالعمل وجود نخواهد داشت. همه اين ها دال بر بي اعتمادي و نشانه هاي بي اعتقادي و حاكي از جو ترس و نگراني می باشد كه باعث شده بسياري از سازمان ها به صورت زندان هايي براي روح بشر به نظر برسند. (شاه ركني، 1384: 83).

 

2-2-              بخش سوم- تسهیم دانش:

2-3-1-تعاريف و مفاهيم:

  مطالعه دانش و مفهوم آن از دیرباز مورد توجه دانشمندان و فلاسفه غرب و شرق قرار گرفته می باشد. اما از قرن گذشته مطالعه دانش در زمینه های دیگر، مانند اقتصاد توسط اقتصاددانانی مانند مارشال

2-3-1-        تسهيم دانش:

امروزه همان طوري كه سازمان ها بر به كارگيري سرمايه انساني در روبرو شدن با تنگناهاي بازار كار تمركز دارند، كاركنان نيز به دنبال انتشار دانش خود در سراسر سازمان هستند. بنابراين، ابزارهاي رقابتي پيشين و سنتي چندان كارساز نيستند. در حال حاضر ابزارهاي سنتي براي ارتقاء در سازمان همچون انحصار اطلاعات و ممانعت از موفقيت همكاران غير قابل قبول می باشد (كوننلي،2000، 85). بسياري از سازمان ها براي به كنترل درآوردن دانش همكاران خود تكنولوژي جديدي را به كار مي گيرند.  به كاركنان گفته مي‏گردد كه از اينترنت، پايگاه داده يا مخزن هاي دانش، ابزارهاي پشتيبان تصميم و ابزارهاي گروهي بهره گیری كنند (راجلس،1988،42). متاسفانه كاركنان الزاماً دستورات مديريتي اين چنيني را رعايت نمي‏كنند. به زعم مارتيني (1998)، در هر سازمان نوعاً افرادي هستند كه مي خواهند دانش را تسهيم و اشاعه دهند و افرادي هم هستند كه ترجيح مي دهند دانش خود را به عنوان يك دارايي خصوصي نگهداري نمايند.

تسهيم دانش به عنوان يك نيروي مثبت در ايجاد سازمان هاي نوآور شناخته شده می باشد. اما عواملي كه تسهيم دانش را در بين كاركنان تقويت و تشويق مي كنند، مي بايستي تعيين گردد.

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران