بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92 – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

2-2-5-1-          فردگرايي يا جمع گرايي تاكيد به شخص در مقابل گروه و سازمان دارد. اختلاف قدرت دربرگيرنده سلسله مراتب، ارتباط زير دست – مافوق و برابري می باشد. تعهد نشان دهنده حس وفاداري و تمايل به عوامل تأثیر گذار و پيامدها:

مطالعات قابل توجهي در ارتباط با  OCBروي شناسايي علل و عوامل بروز رفتارهاي، فرانقش تمركز يافته‏اند. ازآن گذشته مطالعاتي در مورد پيامدهاي  OCBنيز انجام شده می باشد (مندوزا و لارا، 2007: 57). دليل آن هم وجود ارتباط مثبت و معني داري می باشد كه بين رفتار شهروندي سازما ني و عملكرد سازماني و فردي هست (تورلاک و کوک، 2007: 581). ادبيات رفتار سازماني گستره وسيعي از عوامل بالقوه ارايه  كرده اند. ويژگي هاي محيط، سازمان و گروه كاري به نظر مي رسد عناصري اجتماعي باشند كه اثر قابل ملاحظه اي روي توجه ها و تصميمات رفتاري اعضاي سازمان دارند.

بويژه توجه‏هاي مثبت فردي از قبيل رضايت شغلي و تعهد سازماني بر جنبه‏هاي مختلف  OCB تأثیرگذار می باشد (مندوزا و لارا، 2007: 57).

پودساكف و همكارانش (2000) مروري مفصل روي تحقيقات تجربي و نظري جهت بررسي عوامل ايجاد كننده و پيامدهاي  OCB داشتند. آنها تقريباً 200 مطالعه را بين سال هاي 1983 تا 1999 بررسي و 4 طبقه از عوامل ايجاد كننده OCB را بدين توضیح ارائه دادند: «ويژگي هاي كاركنان، مشخصات وظيفه‏اي، ويژگي هاي سازماني و رفتارهاي رهبري». توجه هاي كاركنان، متغيرهاي مزاجي، ادراك كاركنان از تأثیر، متغيرهاي  جمعيت شناختي، توانايي هاي كاركنان و تفاوت هاي فردي از ابعاد مشخصات فردي هستند. مشخصه هاي وظيفه اي شامل بازخور نسبت به وظيفه، تكراري بودن (يكنواختي) وظايف، رضايت شغلي مي باشد. ويژگي هاي سازماني شامل ميزان رسميت سازماني، گروه هاي منسجم، حمايت درك شده سازماني، پاداش هاي خارج از كنترل رهبري و فاصله از رهبر مي باشد و نهايتاً رفتارهاي تشويقي تنبيهي، وضوح تأثیر رهبر، رفتارهاي حمايتي رهبر، تبادل رهبر- اعضا و شيوه هاي رهبري، ابعاد رفتارهاي رهبري را شكل مي دهند (تورلاک و کوک، 2007: 582).

OCB از طريق تأثیر برروي شرايطي كه شغل در آن انجام مي گيرد، به اثربخشي سازماني كمك مي كند. اين رفتارها براي سازمان مهم و مطلوب هستند، تا آنجا كه منجر به دريافت نتايجي از قبيل ارتباطات مؤثر و اثربخشي مي گردد كه اجازه مي دهد تجربه هاي بيشتر و بهتري ميان گرو ههاي جاي اينكه فقط روي آموزش و تحصيل و يادگيري تمركز كنند (جانگ و هونگ، 2008: 794). رفتار شهروندي سازماني، به طور كلي هم به سازمان هم به كاركنان بر اساس رويكردهاي متنوع منفعت مي رساند. از نظرمنافع سازمان، رفتار شهروندي باعث داشتن يك گروه از كاركنان مي گردد كه به شركت متعهد هستند. بر اساس نقل قول جن (1988) وجود رفتار شهروندي سازماني (بويژه وفاداري، اطاعت، جوانمردي) باعث كاهش ترك خدمت و غيبت كاركنان مي گردد و كاركناني كه به سازمان متعهدند، وفاداري بيشتري نيز به سازمان مربوطه دارند و در نتيجه محصولاتي با كيفيت بالا توليد مي كنند. از لحاظ منطقي ما مي توانيم حدس بزنيم كه رفتار شهروندي سازماني ممكن می باشد محيط كاري درون سازماني را بهبود بخشد (زارعي متين و ديگران، 1385: 39). چارلز هندي اقتصاد دان، محقق و پروفسور دانشكده مديريت

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران