بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92 – دانلود پایانامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

اعتماد يكي از ابزارهايي می باشد كه باعث افزايش ارزش و اهميت “گروه” بر مبناي مبادلات اجتماعي مي‏گردد و كاملاً قابل قبول می باشد كه ارتباط صادقانه و بر مبناي اعتماد كاركنان – مديران باعث تقويت ارزش و اهميت “گروه” مي گردد (چرچيل، ۱۹۷۴، ۲۵۹).

اعتماد، مبنايي براي ارتباط تبادلات اجتماعي ايجاد مي نمايد. اعتماد، با باور و اطمينان به شريك مبادلاتي خود، توصيف مي گردد. تبادلات اجتماعي در يك سازمان، تلويحاً اشاره به قراردادهاي غير رسمي ميان كاركنان و سازمان دارد كه در اين قرار دادها، مديران تا حدود زيادي، نشانگر و نماد سازمان براي كاركنان مي باشند (کونوسکي و پاگ، ۱۹۹۴، ۶۶5).

كاركناني كه يك ارتباط قوي مبادلاتي با مديران خود دارند، نسبت به مديران خود وفادارتر بوده و احساس تعهد مي نمايند تا به هر حمايتي كه از جانب مديران صورت مي گيرد پاسخ دهند و اين يعني افزايش OCBs. وجود يك ارتباط مثبت مبادلاتي ميان كاركنان و مديران به حفظ روابط كاري مثبت ميان اعضاي گروه كمك مي نمايد، انجام همكاري هاي مؤثر را تسهيل مي كند، تعلقات گروهي را افزايش مي دهد و در نتيجه منجر به افزايش OCBs مي گردد (بينستوک، ۲۰۰۳، ۳۶۱).

بنابراين، اگر يك كارمند، اعتقاد قوي به مدير خود داشته باشد، اعتماد او باعث اطمينان از اين موضوع مي‏گردد كه رفتارهاي داوطلبانه اي نظير OCBs، در بلند مدت، معامله به مثل و جبران مي گردد. بنابراين، كاركنان تمايل به انجام  OCBsاز خود نشان مي دهند، حتي اگر بيشتري كارشان بلافاصله جبران نشود. همچنين، هنگامي كه كارمند اعتماد زيادي در ارتباط تبادلات اجتماعي خود دارد، احتمال بسيار زيادي دارد تا انواع مختلف و زيادي از  OCBs را به عنوان بخشي از الزامات كاري خود، براي خود تعريف نمايد. زيرا تعهدات كاركنان در ارتباط تبادلات اجتماعي به روشني و صراحت تعريف نشده و نامحدود مي باشد. در حقيقت، اين امر احتمال انجام  OCBsرا افزايش مي دهد (کونوسکي و پاگ، ۱۹۹۴، ۶۶6).

تعاملات و قراردادهاي منطقي، كاركنان را تشويق مي‏ نمايد به شيوه‏ هايي كار كنند كه به‏ وسيله سازمان‏هايشان به آن ها تكليف نشده می باشد در حالي كه مستقيماً در جهت خدمت به سازمان مي باشد (لياليان، ۲۰۰۸، ۷۰۱). بنابراين، اعتماد يك مفهوم اصلي براي ارتباط تبادلات اجتماعي می باشد و تبادلات چند دليل براي ارتباط ميان OCBs كارمندان با ادراك مشتريان از كيفيت خدمات دريافت شده، مي توان برشمرد:

اولين دليل، مربوط به ديدگاه بازاريابي دروني در كسب و كارهاي خدماتي مي باشد. بر مبناي ديدگاه بازاريابي دروني، هر يك از اين قبيل رفتارها در انجام خدمات، مي تواند ارتباط معناداري با بهبود خدمات ارائه شده، داشته باشد. ديدگاه بازاريابي دروني پيشنهاد مي كند كه براي تعامل موفقيت آميز با مشتريان، آغازً بايستي تبادلات دروني مؤثري ميان كاركنان و ميان كاركنان و خدمات شركت، شكل بگيرد. تنها بعد از بوقوع پيوستن تبادلات مؤثر دروني می باشد كه تبادلات بيروني موفقيت آميز ميان كاركنان و مشتريان، مي تواند صورت گيرد (پاولين و همکاران، ٢٠٠٠، ٤٥١).

دومين دليل بر مبناي اين واقعيت می باشد كه كيفيت خدمات به ويژه ارزيابي مشتريان از كيفيت خدمات، مهم ترين عنصر اثربخشي سازمان مي باشد. بسياري از توجه ها در مورد  OCBsبر مبناي اين فرض نهاده شده می باشد كه  OCBs منجر به اثربخشي مضاعف سازماني مي گردد. مطالعات اخيري كه در اين زمينه صورت گرفته می باشد بيان مي دارند كه كيفيت خدمات در سازمان هاي خدماتي، مهمترين شاخص اثربخشي بيروني و كارائي داخلي شركت مي باشد. به ويژه در مديريتِ مشتري مدار، كيفيت خدمات شاخص كليدي براي موفقيت ارتباط شركت – مشتري می باشد كه شامل يك بخش مهم از اثربخشي بيروني شركت مي باشد. شايان ذكر می باشد كه مشتريان، قضاوت كنندگان نهايي در مورد اثربخشي شركت مي‏باشند (اُرگان و رايان، ١٩٩٥، ٧٩٤).

سومين دليل، تأثيرات تسري  OCBs كارمندان بر روي كيفيت خدمات مي باشد كه انتظار مي رود از طريق فرآيند اجتماعي شدن، ناشي گردد. تحقيقات اجتماعي نشان مي دهد كه رفتارهاي كمك كننده، نوعي از رفتا ر می باشد كه به احتمال بسيار قوي، انجام ساير رفتارهاي كمك كننده را تسهيل بخشد كه ناشي از اكتساب ارزش هاي شخصي مي باشد كه از طريق فرآيند اجتماعي شدن بدست مي آيد (پاولين و همکاران، ٢٠٠٠، ٤٥٢) بر مبناي مطالعات اِسنيدر[1] و كِلاري[2] (1991) افرادي كه تمايلات نوع دوستي دارند، اشتياق بيشت ري به انجام ساير رفتارهاي اجتماعي از خود بروز مي دهند. در مطالعات كشور امريكا پديدار شده، در فرهنگ هاي ديگر، به طور مشابه هست؟ (پاین و اورگان[3]، 2000: 45).

اين نظريه كه عنوان مي كند رفتارهاي مشابه، به عنوان رفتار شهروندي يا جنبه هايي از عملكرد زمينه اي كه در يك مكان مؤثر می باشد، مي تواند در مكان ديگر بي نتيجه و بي اثر باشد، به وسيله تحليل پاين و اورگان (2000) از جنبه هاي فرهنگي  OCBارايه شده می باشد. بنابراين فرهنگ ملي مي تواند به طور معني‏داري ارتباط بين ميزاني كه افراد رفتار شهروندي را بروز مي دهند، با درجه اي كه آنها به اثر بخشي سازماني كمك مي كنند، را تعديل كند (موتووایدلو، 2000: 123). بيشتر مطالعات[1] Snyder

[2] Clary

[3] Paine & Organ

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران