بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92 – پایانامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

ظهور می یابد که از آن جمله می توان به حضور درجلسات، به اشتراك گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاري سازمان، اشاره نمود (نِتِمیر[1] و همکاران، 1995: 285-215؛ بینستوک[2] و همکاران، 2003: 378-357).

 

2-2-5-1-          مدل رفتارهاي شهروندي پادساکف:

  1. رفتارهاي کمک کننده: رفتارهاي کمک کننده شامل کمک کردن داوطلبانه به دیگران و یا جلوگیري از اتفاق افتادن معضلات مربوط به کار می گردد. قسمت اول این تعریف شامل سه بعد نوع دوستی، میانجی‏گري و تشویق می باشد که به وسیله ارگان اظهار گردید. مفهوم کمک هاي بین فردي گراهام و ویلیامز و اندرسون، مفهوم تسهیل بین فردي ون اسکاتر و موتوویلدو و مفهوم کمک به دیگران گئورگ، بریف و جونز همگی بیانگر این دسته از رفتارها هستند. قسمت دوم این تعریف، کمک کردن به دیگران را در قالب جلوگیري از ایجاد معضلات کاري تبیین می کند (پادساکف و همکاران، 2000: 563-513؛ ویگودا[3]، 2000: 185).
  2. رادمردي وگذشت: ارگان رادمردي و گذشت را به عنوان تمایل به تحمل شرایط اجتناب ناپذیر ناراحت کننده بدون شکایت و ابراز ناراحتی تعریف نمود (کاسترو و همکاران، 2004: 27). رادمردي وگذشت را می توان به عنوان خوش نیتی کارکنان در تحمل شرایطی که ایده آل نیست، بدون ابراز شکایت تعریف نمود (ریان[4]، 2002: 123؛ اسکاپ[5]، 1998: 277).
  3. وفاداري سازمانی: شامل مفهوم حسن نیت در حال گسترش و طرفداری از سازمان گئورگ و مفهوم طرفداري، طرفداری و دفاع از اهداف سازمانی بورمن و موتوویلدو می باشد. وفاداري سازمانی به خاطر ارتقاي جایگاه سازمان نزد افراد خارج سازمان ضروري می باشد. طرفداری و دفاع در مقابل تهدیدهاي

2-2-5-2-          رضايت شغلي، اعتماد و رفتار شهروندي سازماني:

بر مبناي مطالعات بلو[6] (1964)، دو نوع تبادل ارتباط ميان كاركنان و سازمان ها هست: ارتباط اقتصادي و ارتباط اجتماعي. تبادلات اقتصادي، ماهيتاً قراردادي مي باشند. تعهداتي كه شامل طرفين مي‏گردد به طور صريح و واضحي تعريف شده و كاملاً مشخص مي باشد و تعاملات اتفاق افتاده، داراي مبناي معاملاتي مي باشد.

تبادلات اجتماعي منتسب به ارتباطي می باشد كه شامل تعهدات آتي نامشخصي مي باشد. همانند تبادلات اقتصادي، تبادلات اجتماعي نيز به وجود آورنده يك سري از انتظارات براي مشاركت كنندگان آن مي‏باشد اما ماهيت و زمان دقيق آن ها مشخص نمي باشد (سايمون و بولنت، ۲۰۰۲، ۱40).

اُرگان (۱۹۹۰) بحث مي كند كه تبادلات اجتماعي، پيش نيازهايي براي  OCBsمي باشند و شواهد غيرمستقيمي نيز هست كه نشان مي دهد  OCBsدر زمينه تبادلات اجتماعي بيشتر از تبادلات اقتصادي، به منصه ظهور مي رسند (کونوسکي و پاگ، ۱۹۹۴، ۶۶۲). از اين منظر و با در نظر داشتن ديدگاه تبادلات اجتماعي، ما فرض مي نماييم كه رضايت شغلي و اعتماد كاركنان به مديران، به عنوان مهم‌ترين پيش نيازهاي  OCBs مي باشند.

لاك[7] رضايت شغلي را به صورت زير تعريف مي نمايد: حالت روحي مثبت يا لذت بخشي می باشد كه از شغل فرد يا تجربه كاري او نشأت مي گيرد (کلي و هافمن، ۱۹۹۷،۴۱۲). بر مبناي اين تعريف، رضايت شغلي دامنه مفهومي گسترده اي دارد زيرا هم شا مل ويژگي هاي خودِ شغل (دستمزد، ترفيع و …) و هم دربردارنده ويژگي هاي محيط كاري مي باشد (جورج و بتنهاسن، ۱۹۹۴، ۲۵۴).

رفتارگرايان سازماني، ارتباط مثبتي ميان رضايت شغلي و OCBs را در مطالعات متعددي ترسيم نموده اند كه از ميان آن ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:

[1] Netemeyer

[2] Bienstock

[3] Vigoda

[4] Ryan

[5] Schappe

[6] Blau

[7] Lock

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران