دانلود پایان نامه ارشد:سیمای ادبی خطبه های 197 تا 219 نهج البلاغه

 دانلود متن کامل پایان نامه سیمای ادبی خطبه های 197 تا 219 نهج البلاغه  

دانلود پایان نامه :مشروعیه التوسل فی ضوء القرآن و السنه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : مشروعیه التوسل فی ضوء القرآن و السنه

دانلود پایان نامه :دراسه و تحلیل الطریقه العراقیه لتلاوه القرآن الکریم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : دراسه و تحلیل  الطریقه العراقیه لتلاوه القرآن الکریم

دانلود پایان نامه ارشد:تعامل أصحاب المذاهب الأربع مع المعصومین ع 12

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : تعامل أصحاب المذاهب الأربع مع المعصومین ع 12

دانلود پایان نامه ارشد:لحیاه الفکریه و الإجتماعیه فی أدب الإمام الحسین (ع)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : الحیاه الفکریه و الإجتماعیه فی أدب الإمام…

دانلود پایان نامه اشد : بررسی صور بلاغی در خطبه‌های حضرت زینب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زبان و ادبیات عرب عنوان : بررسی صور بلاغی…

پایان نامه ارشد:ترجمه، بررسی و تحلیل نمایش نامۀ «السلطان الحائر» اثر توفیق حکیم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات عربی عنوان :ترجمه، بررسی و…

دانلود پایان نامه:بررسی تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات عرب عنوان : بررسی تطبیقی ضرب…

دانلود پایان نامه:بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات عربی عنوان : بینامتنی قرآنی و…

دانلود پایان نامه : بررسی جایگاه شخصیت زن از دیدگاه های مختلف در رمان «شوهر آهو خانم»

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : بررسی جایگاه شخصیت زن از دیدگاه های…