تشخیص چهره انسان : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : تشخیص چهره انسان

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان :

تشخیص چهره انسان

استاد راهنما :

دکتر صدیقه غفرانی

نگارش :

محمد مهدی حسینی

 

چکیده :

در حالی که روش های بیشماری برای شناسایی چهره در تصاویر رنگی و خاکستری

ارائه شده است . فقدان یک مرور به روز برای  این روش ها احساس می شود .

نخستین مرور از روش های اولیه تشخیص چهره در سال 1991 ارائه شده است

در سال 2002 نیز مرور جامعی روی روش های تشخیص چهره موجود تا آن زمان

انجام دادند .

معیارهای مختلفی چون دقت سرعت زمان یادگیری تعداد نمونه های آموزش و

نسبت میان نرخ تشخیص صحیح و تشخیص اشتباه می تواند برای مقایسه

روشهای گوناگون در تشخیص چهره استفاده گردد.

به طور کلی عملکرد روش های تشخیص چهره را می توان با دو نوع خطا تحلیل

نمود :

1- منفی نادرست :جزئی از تصویر که چهره است و توسط روش به عنوان ناحیه

غیر چهره طبقه بندی می گردد و سبب کاهش نرخ شناسایی می شود .

2- مثبت نادرست :ناحیه ای از تصویر که شامل چهره نمی باشد اما چهره گزارش

می گردد.

 

ارزیابی موثر ، بایستی این دو عامل را به صورت توامان مد نظر قرار دهد برای

مثال در یک روش می توان پارامتر ها را طوری تنظیم کرد که تمام زیر تصاویر

حاصله از یک تصویر را به عنوان چهره گزارش کند که سبب نرخ شناسایی صددر

صد می گردد در حالیکه نرخ شناسایی نادرست نیز بسیار بالا است . حالت بهینه

این است که نرخ شناسایی صحیح صد باشد و نرخ شناایی نادرست صفر باشد .

تعداد صفحه :53

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]

 

دیدگاهتان را بنویسید