پایان نامه مهندسی شیمی: تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تھران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجھ کارشناسی ارشد
مھندسی شیمی – مھندسی فرآیند
عنوان :
تعیین تجربی پارامترھای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ھا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
خشک کردن پاششی به عنوان گزینه ای مناسب برای خشک کردن پروبیوتیک ها و تبدیل آنها به محصول پودری شکل جامد پیشنهاد شده است. هر چند دماهای بالا باعث کاهش رطوبت محصول و در نتیجه پایداری و ماندگاری بیشتر آن خواهند شد، اما از طرفی این امر به کاهش درصد زنده ماندن باکتری ها نیز منجر می شود.
هدف از این تحقیق، تعیین شرایط بهینه ای برای خشک کردن پاششی سوسپانسیون Bifidobacterium bifidum است. به این منظور سوسپانسیون هایی حاوی پودر آب پنیر، سوکروز، عصاره ذرت و مالتودکسترین تهیه و پس از استرلیزاسیون، 1664 B.bifidum PTCC به آن تلقیح شده و به مدت 48 ساعت در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد و در شرایط بی هوازی قرار گرفت؛ سپس توسط خشک کن پاششی مدل (Buchi, Flawil, Switzerland) Buchi B-191، و تحت شرایط از پیش تعیین شده برای هر آزمایش خشک شد.
روش پاسخ سطحی یا Response Surface Methodology(RSM برای طراحی و تحلیل آزمایشات، مدلسازی فرآیند و بهینه سازی مورداستفاده قرار گرفت. فاکتورها ی اصلی دمای هوای ورودی، فشار هوا و مقدار مالتودکسترین مورد استفاده در سوسپانسیون در نظر گرفته شدند و درصد زنده ماندن B.bifidum و رطوبت پودر حاصله به عنوان پاسخهای موردنظر به منظور بهینه سازی انتخاب شدند.
از نقطه نظر آماری، در شرایط بهینه برای رسیدن به حداکثر درصد زنده ماندن و حداقل مقدار رطوبت در پودر محصول، مقادیر فاکتورهای اصلی به صورت زیر گزارش شدند:
.15/00gr = 4/00 ؛ مقدار مالتودکسترین bar = 103/15° ؛ فشار هوا C = دمای هوای ورودی
براساس مدل های پیش بینی شده برای پاسخها، دمای هوای ورودی موثرترین فاکتور بر هر دو پاسخ می باشد. همچنین می توان گفت رطوبت پودر محصول پس از دما بیشتر به مقدار مالتودکسترین بستگی دارد تا به فشار، اما در مورد درصد زنده ماندن فشار عامل موثرتری نسبت به مالتودکسترین می باشد.
مقدمه
پروبیوتیکها، باکتریهای زنده ای هستند که به عنوان مکملهای غذایی-دارویی به کار می روند و با تنظیم تعادل میکروبی روده، اثرات مفیدی بر سلامت میزبان خود میگذارند؛ به همین دلیل تولید و مصرف آنها در طی دو دهه اخیر افزایش زیادی یافته است.
گونه پروبیوتیکی مورد بررسی در این تحقیق 1644 B.bifidum PTCC می باشد. معمولا تولید غذاهای پروبیوتیکی محتوی B.bifidum در سطح 106–107 CFU به ازای هر گرم یا هر میلی لیتر توصیه می شود. اخیرا تکنولوژی خشک کردن پاششی به منظور تولید پودر پروبیوتیک پیشنهاد شده است. این روش به علت مزایای زیادی که نسبت به روش خشک کردن انجمادی دارد، می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای آن به کار رود. از طرفی بکارگیری دماهای مورد نیاز برای تولید پودری با محتوای رطوبت حدود 4% که پایداری و ماندگاری آنرا تضمین می کند، منجر به کاهش درصد زنده ماندن پروبیوتیک می شود. به نظر می رسد حساسیت ذاتی این گونه نسبت به استرس های ناشی از خشک کردن پاششی امری غیر قابل اجتناب باشد، اما لازم است تا با تعیین مناسب ترین شرایط، این تاثیرات نامطلوب را به حداقل رساند. متاسفانه اطلاعات در زمینه بهینه سازی شرایط خشک کردن پاششی گونه B.bifidum بسیار ناچیز است. در این تحقیق سعی شده است تا با وجود محدودیت های پیش رو، بهینه سازی سه فاکتور از مهم تری ن فاکتورهای موثر بر خشک کردن پاششی گونه B.bifidum با هدف تولید پودری با کیفیت بالا، حداکثر سولهای پروبیوتیک زنده و حداقل رطوبت انجام شود. همچنین میزان تاثیر هر یک از این سه پارامترها بر درصد زنده ماندن B.bifidum در پی خشک کردن پاششی و رطوبت پودر محصول مورد ارزیابی قرار گرفت.
فصل اول
روش های خشک کردن و دسته بندی انواع خشک کن ها
1-1- مقدمه
در بین کلیه واحدهای صنعتی شاید بتوان گفت که عملیات خشک کردن بیشترین کاربرد را داشته باشد؛ زیرا که در اکثر مراحل تولید لااقل یک مرحله خشک کردن به چشم می خور د. اگر بخواهیم تعریف جامعی از خشک کردن داشته باشیم باید گفت خشک کردن گرفتن رطوبت مواد تا رسیدن به یک محصول جامد است که به طرق مختلفی مانند حرارت دادن و تبخیر کردن آب درون مواد، کار مکانیکی یعنی فشرده کردن مواد و خارج کردن آب درون آن، جذب آب از درون مواد از طریق مواد شیمیایی جاذب الرطوبه, انجماد آب درون مواد و تصعید آن می تواند صورت گیرد که مهمترین آنها تبخیر رطوبت از طریق حرارت دهی می باشد که بیشتر مد نظر است. در این تحقیق نیز خشک کردن از طریق تبخیر صورت می گیرد و گاز داغ مورد استفاده در خشک کن هوا می باشد.
2-1- روش های خشک کردن
تعداد بسیار متنوع موادی که لازم است خشک شوند از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی با هم کاملاً متفاوتند و همچنین طرق مختلف حرارت دهی برای فرآیند خشک کردن وجود دارد بنابراین بسیار مشکل است که بتوان همه روشهای ممکن برای خشک کردن را دسته بندی کرد. تعدادی از روشهای معمول خشک کردن که در صنایع به کار می رود را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:
1-2-1- خشک کردن از طریق جابجایی
در این روش حرارت محسوس محیط گازی از طریق انتقال حرارت جابه جایی به سطح ماده تر داده می شود. عامل خشک کننده (هوا) از روی ماده تر یا از درون آن عبور داده می شود تا رطوبت ماده را تبخیر کند. برای صرفه جویی در انرژی مقداری از هوای خروجی به سیستم برگشت داده می شود. معمولاً از هوای داغ به عنوان عامل خشک کردن استفاده می شود ولی از مواد دیگری مانند گازهای خروجی از دستگاهها یا بخار داغ و … نیز می توان به عنوان خشک کننده استفاده کرد. برای خشک کردن مواد قابل انفجار یا مواد اشباع از حلالهای آلی، از گاز بی اثری مانند نیتروژن یا مخلوط نیتروژن – بخار آب به عنوان عامل خشک کردن در یک سیستم کاملاً بسته استفاده می شود. در چنین سیستمی رطوبت تبخیر شده از طریق میعان از سیستم جدا می شود.
1-2-2- خشک کردن هدایتی
در این روش, حرارت لازم به طریق هدایتی از یک سطح داغ سوز ی، صفحه ای استوانه ای یا دیواره خشک کن تأمین می شود. در این روش خشک کردن مقدار انتقال حرارت به بدنه مواد، نه فقط به هدایت حرارتی سطح داغ بلکه همچنین به ضریب حرارت بین منبع گرم کننده و سطح داغ بستگی دارد.
منبع گرم کننده سطح داغ معمولاً بخار داغ، مایعات آلی، فلزات گداخته یا ذوب شده یا حاملهای دیگر انرژی اند که ضریب انتقال حرارت بالایی دارند. از آنجایی که همه حرا رت لازم برای تبخیر رطوبت ماده از میان لایه های مواد عبور می کند، راندمان حرارتی این روش خشک کردن بیشتر از راندمان روش جابه جایی است زیرا در روش جابه جایی بیشتر حرارت عامل خشک کننده از بالای مواد به بیرون از خشک کن هدایت می شود.
تعداد صفحه : 159
قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

317 thoughts on “پایان نامه مهندسی شیمی: تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی

 1. بازتاب: free download for laptop
 2. بازتاب: sex toy
 3. بازتاب: Boost Your Confidence
 4. بازتاب: Dallas Office Furniture
 5. بازتاب: Domain Registration
 6. بازتاب: e marketing
 7. بازتاب: beauty
 8. بازتاب: jimmy choo
 9. بازتاب: dolce and gabbana
 10. بازتاب: vader streams apk
 11. بازتاب: vibrators for women
 12. بازتاب: tubidy
 13. بازتاب: challenge about sex toys
 14. بازتاب: Dr Kassabian
 15. بازتاب: gucci
 16. بازتاب: burberry
 17. بازتاب: versace
 18. بازتاب: Zakelijk
 19. بازتاب: unik present
 20. بازتاب: sm g530azwaatt
 21. بازتاب: porno
 22. بازتاب: beeg
 23. بازتاب: Pop
 24. بازتاب: sex toys for big woman
 25. بازتاب: real skin dildo
 26. بازتاب: large butt plug
 27. بازتاب: bbw sex wand
 28. بازتاب: kingcock strap on dildo
 29. بازتاب: most realistic dildo
 30. بازتاب: Family Porn World
 31. بازتاب: forex indicators alerts
 32. بازتاب: Parallel Profits Review
 33. بازتاب: seo
 34. بازتاب: new york web design
 35. بازتاب: Calvin Klein luchtje
 36. بازتاب: women's lingerie
 37. بازتاب: triple pleasure rabbit
 38. بازتاب: top sex toys categories
 39. بازتاب: change
 40. بازتاب: buy instagram followers
 41. بازتاب: thrusting vibe
 42. بازتاب: rabbit massagers
 43. بازتاب: dildo
 44. بازتاب: waterproof rabbit
 45. بازتاب: clit vibrators
 46. بازتاب: 伦敦华人微整形
 47. بازتاب: BEST FOREX SIGNALS
 48. بازتاب: Classified ads Ghana
 49. بازتاب: youtube banner creator
 50. بازتاب: new years eve hours
 51. بازتاب: linux mail server
 52. بازتاب: national health line
 53. بازتاب: adam and eve massager
 54. بازتاب: massager
 55. بازتاب: couple’s sex toys
 56. بازتاب: dildo
 57. بازتاب: thrusting rabbit
 58. بازتاب: anal sex starter kit
 59. بازتاب: vibrators for women
 60. بازتاب: lace strap on
 61. بازتاب: top dildo
 62. بازتاب: Business Exchange
 63. بازتاب: destiny boosting service
 64. بازتاب: סקס ישראלי
 65. بازتاب: i-phone cases
 66. بازتاب: s128
 67. بازتاب: go right here
 68. بازتاب: preventivo sito web
 69. بازتاب: sexleketøy
 70. بازتاب: Adult dating in india
 71. بازتاب: Smo-King
 72. بازتاب: bmw vin decoder
 73. بازتاب: play montezuma slot free
 74. بازتاب: ejaculating dildo
 75. بازتاب: tech
 76. بازتاب: easy insurance
 77. بازتاب: 918kiss
 78. بازتاب: фидуциар
 79. بازتاب: Corruption
 80. بازتاب: sarkari rojgar
 81. بازتاب: http://2sex.club
 82. بازتاب: http://sexycamslife.com
 83. بازتاب: luxury font
 84. بازتاب: entrepreneur synonym
 85. بازتاب: http://sexlive.ltd
 86. بازتاب: msn hotmail login
 87. بازتاب: mens shirts
 88. بازتاب: Sexy cams videos
 89. بازتاب: ek-gc200zkaxar
 90. بازتاب: Sexy live sex
 91. بازتاب: casti de copiat
 92. بازتاب: Sexy live chat
 93. بازتاب: http://freexxxvideos.us
 94. بازتاب: Cool shirts
 95. بازتاب: instagram followers
 96. بازتاب: Hip hop gossip
 97. بازتاب: Tyga Joe Budden
 98. بازتاب: scr888
 99. بازتاب: Hot Latina dance
 100. بازتاب: sexy Latina dance
 101. بازتاب: Pandora Charms
 102. بازتاب: Hot live females
 103. بازتاب: sexy cam performers
 104. بازتاب: Hot ladies
 105. بازتاب: Latest bollywood movies
 106. بازتاب: Free sexy cams
 107. بازتاب: Free adult sex
 108. بازتاب: utoptens.com
 109. بازتاب: Funny Instagram
 110. بازتاب: Jupiter FL Pest Control
 111. بازتاب: Free adult
 112. بازتاب: Healthyfood
 113. بازتاب: Yeah yeah
 114. بازتاب: 1gom
 115. بازتاب: hot girls live
 116. بازتاب: Funny videos
 117. بازتاب: sexy girls stream
 118. بازتاب: Too sexy
 119. بازتاب: target
 120. بازتاب: sexy cams live
 121. بازتاب: ThreatPost
 122. بازتاب: area code colombia
 123. بازتاب: Business lending
 124. بازتاب: Music videos
 125. بازتاب: rap hip hop
 126. بازتاب: Funny song
 127. بازتاب: Hot rap song
 128. بازتاب: Hip hop videos
 129. بازتاب: Comedy Hip hop
 130. بازتاب: space_miamii chat
 131. بازتاب: juicy chat
 132. بازتاب: hot mixtape
 133. بازتاب: Asd hot webcam chat
 134. بازتاب: Hot rap mixtape
 135. بازتاب: bathroom tiling Nelson
 136. بازتاب: cam chat
 137. بازتاب: cam chat
 138. بازتاب: win64_154028.4501
 139. بازتاب: Sexy girls
 140. بازتاب: Hot chat
 141. بازتاب: Mobile erotic chat
 142. بازتاب: custom apparel
 143. بازتاب: Full Report
 144. بازتاب: tl wr700n manual
 145. بازتاب: wunderino casino
 146. بازتاب: How to Use Dildo
 147. بازتاب: SEO
 148. بازتاب: horny lesbians milf
 149. بازتاب: free porn
 150. بازتاب: attacco di panico
 151. بازتاب: sexy Latina duo
 152. بازتاب: sexy gaming Chat
 153. بازتاب: sweet Sofia cam
 154. بازتاب: sexy Melody webcam
 155. بازتاب: Tory Burch
 156. بازتاب: Sexy chat
 157. بازتاب: Comedy rap
 158. بازتاب: funny hip hop
 159. بازتاب: hot hunk sexy
 160. بازتاب: excel development
 161. بازتاب: 海外新闻发布
 162. بازتاب: business opportunity
 163. بازتاب: Guitar
 164. بازتاب: fresh music
 165. بازتاب: Fantasy Data
 166. بازتاب: Chaturbate
 167. بازتاب: desilady
 168. بازتاب: 무료스핀
 169. بازتاب: nipple sex toy
 170. بازتاب: prostate massage
 171. بازتاب: 토토사이트
 172. بازتاب: steel drum workshop
 173. بازتاب: 온라인블랙잭
 174. بازتاب: polythene roll
 175. بازتاب: federal government
 176. بازتاب: fake id god
 177. بازتاب: 먹튀검증
 178. بازتاب: 토토사이트
 179. بازتاب: 안전공원
 180. بازتاب: marble tiles
 181. بازتاب: #NewMusic
 182. بازتاب: #TheConsultants
 183. بازتاب: #cherry
 184. بازتاب: Mağusa Eleman
 185. بازتاب: viagra store near me
 186. بازتاب: black jesus everlast
 187. بازتاب: лиза губин
 188. بازتاب: 스포츠토토
 189. بازتاب: 안전공원 추천
 190. بازتاب: ios free hacked games
 191. بازتاب: buy 4fmph
 192. بازتاب: 海外营销
 193. بازتاب: 사다리사이트
 194. بازتاب: 먹튀검증
 195. بازتاب: penis sleeve
 196. بازتاب: anavar before and after
 197. بازتاب: a place for mom
 198. بازتاب: пакистанка
 199. بازتاب: pga dentistry
 200. بازتاب: penis extension
 201. بازتاب: clamps for nipples
 202. بازتاب: anal bead
 203. بازتاب: windows vps
 204. بازتاب: anal sex
 205. بازتاب: long anal beads
 206. بازتاب: anal plugs
 207. بازتاب: icicles glass toys
 208. بازتاب: visqueen dpm
 209. بازتاب: deichlounge büsum
 210. بازتاب: visqueen
 211. بازتاب: عکس سکسی
 212. بازتاب: LolyCam 18+
 213. بازتاب: bokep indo
 214. بازتاب: Kneipp Douche 2 In 1 men
 215. بازتاب: click resources
 216. بازتاب: look at more info
 217. بازتاب: 안전놀이터
 218. بازتاب: asus pb258q manual
 219. بازتاب: USB Sex Toys
 220. بازتاب: vibrating dildo
 221. بازتاب: vaginal dildo
 222. بازتاب: 24 опен секс
 223. بازتاب: beast tv
 224. بازتاب: 먹튀검증
 225. بازتاب: curso online
 226. بازتاب: pool service
 227. بازتاب: Wand massager
 228. بازتاب: Couples vibrators review
 229. بازتاب: Best realistic vibrator
 230. بازتاب: 1850. Week 11 Notes
 231. بازتاب: Create Your Own Store
 232. بازتاب: squat rack
 233. بازتاب: Chicago SEO
 234. بازتاب: detox tea
 235. بازتاب: see this here
 236. بازتاب: Google
 237. بازتاب: Google
 238. بازتاب: double penetration ring
 239. بازتاب: guitar music theory
 240. بازتاب: Mcafee Activate
 241. بازتاب: VIP Desert Safari
 242. بازتاب: Dildos
 243. بازتاب: chwilówki
 244. بازتاب: smartphone repair
 245. بازتاب: realistic penis enhancer

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *