پایان نامه با کلید واژگان موها، سيليکون، پروتئين

دهنده ها همچنين با کاهش اصطکاک بين تار موها از طريق صاف تر کردن سطح کوتيکول هاي مو، قابليت حالت دهندگي مو را بهبود مي بخشند. بدين ترتيب که شکاف هاي اطراف يا بين کوتيکول ها را مي پوشانند. يک حالت دهنده ي خوب اصطکاک بين موها را تا %50 کاهش مي دهد(37). کاهش اصطکاک همچنين به باز کردن گره هاي مو در هنگام شامپو زدن کمک مي کند. از فوايد ديگر حالت دهنده ها افزايش درخشندگي مو است(38). درخشندگي مو در نتيجه ي انعکاس نور از تارهاي مو حاصل مي شود(39-40). هر چقدر سطح مو صاف تر باشد، نور بيشتري منعکس مي کند(41). حالت دهندها با افزايش چسبندگي کوتيکول به تار مو آن را براق تر مي کنند(42). بنابراين يک موي براق که نتيجه ي يک موي سالم است، از ترکيب دو عامل ساختار فيزيکي مو و بهبود سطح مو به کمک مواد تشکيل دهنده ي حالت دهنده ها ممکن مي شود. و در نهايت يک حالت دهنده، دو شاخه اي شدن انتهاي مو را به طور موقت اصلاح مي کند. دو شاخه اي شدن مو با نام “موخوره38” شناخته مي شود و زماني رخ مي دهد که کوتيکول از بدنه ي مو جدا شده و پوشش کراتيني نرم و مغز مو در معرض هوازدگي و آسيب ناشي از آراستن موها قرار گيرد. پروتئين اين ساختارها، توانايي مقاومت در برابر صدمه، ترک خوردن و يا ساييده شدن را ندارند(39). حالت دهنده ها به طور موقت بقاياي آسيب ديده ي کورتکس مو را مي پوشانند و تا نوبت شامپوي بعدي از آن ها محافظت مي کنند. در نتيجه از ظاهر مجعد انتهاي مو جلوگيري شده و شکست تارهاي مو به حداقل مي رسد. سال ها پيش اين نگراني وجود داشت که حالت دهنده ها لايه ي نازکي بر روي تارهاي مو ايجاد مي کنند که به سختي توسط شامپو شسته مي شود. ظاهر اين موها به شدت روغني بود و به سختي فرم مي گرفت و بدليل واکس و روغن زيادي که داشت به طور کامل توسط شامپوهاي متداول شسته نمي شد. هر چند اين حالت ممکن است امروزه نيز با استفاد از شامپوهاي نامناسب رخ دهد. البته افزودن سيليکون ها به حالت دهنده هاي مو به جاي واکس و روغن ها، اين مشکل را حل کرده است.
جدول 4-2 نقش حالت دهنده هاي مو
مزاياي حالت دهنده ي مو
تاثير بر روي مو
مکانيزم عمل
کاهش الکتريسيته ي ساکن
جلوگيري از به هوا رفتن مو
خنثي کردن بارهاي منفي مو
افزايش درخشندگي مو
سالم نشان دادن ظاهر مو
پوشاندن تار مو را با ماده ي منعکس کننده ي نور
کاهش اصطکاک مو
کاهش گره خوردن مو
چسباندن کوتيکول هاي سست به مو
افزايش حالت دهندگي
بهبود فرم پذيري مو به حالت دلخواه
پرکردن ترک سطحي مو، کاهش الکتريسيته ي ساکن
افزايش نرمي مو
بهبود ويژگي هاي لمسي مو
هموار کردن کوتيکول سست، ايجاد سطح صاف در مو
ترميم موقت دوشاخه شدن
بهبود ظاهر موهاي فرسوده ي انتهايي
چسباندن پوشش کورتکس و مغز مو به هم و ترميم انتهاي مو

4-5- مکانيسم شماتيک اثر ترميمي و حالت دهندگي بر روي تار مو
شامپو هاي حالت دهنده حاوي مقاديرزيادي از عوامل حالت دهنده و پاک کننده در کنار يکديگر هستند که مکانيسم عملکرد آنها برروي تار مو در شکل 4-1 نشان داده شده است.(40)و(41)و(42)
شکل 4-1 (الف)

شکل 4-1 (ب)

شکل 4-1 (ج)

شکل 4-1 (د)

4-6- طراحي فرمولاسيون حالت دهنده :
حالت دهنده ها براي انواع مختلف موها و نيازها در دسترس هستند. به عنوان نمونه انواع مختلفي از مواد بهبود دهنده ي مو براي دست يابي به حالت دهندگي بهتر، به ترکيب آن ها افزوده شده است. در جدول 3 انواع مختلفي از حالت دهنده هاي متداول و نحوه ي عملکرد آن ها آورده شده است. از جمله چهارجزئي ها، فيلم تشکيل دهنده ها، پروتئين ها و سيليکون ها. (43)
4-6-1- حالت دهنده هاي چهارجزئي39 :
عوامل حالت دهنده ي چهارجزئي که با نام ترکيبات چهارتايي آمونيوم يا چهار نيز شناخته مي شوند، از دسته شوينده هاي کاتيوني هستند(44). اين مواد هم در شامپوهاي حالت دهنده و هم در حالت دهنده هاي مو وجود دارند(45). وظيفه ي آن ها خنثي کردن بار منفي روي موها و در نتيجه کاهش الکتريسيته ي ساکن است(46). چسبندگي بارهاي مثبت موجود در حالت دهنده به بارهاي منفي روي مو موجب مقاومت حالت دهنده هاي چهارجزئي در برابر آب کشي مي باشد(47). بنابراين عوامل حالت دهنده تا هنگام شستشو با شامپو بر روي مو باقي مي مانند و زيبايي بادوام موها را تامين مي کنند.
4-6-2- حالت دهنده هايي که يک لايه ي نازک بر روي مو تشکيل مي دهند40 :
دسته ي دوم از حالت دهنده ها با نام تشکيل دهنده ي لايه ي نازک شناخته مي شوند. عملکرد آن ها از طريق تشکيل يک لايه ي نازک پليمر بر روي مو است(48). اين حالت دهنده ها شامل مقاديري از پليمر هاي جديد و سبک مانند پلي وينيل پيروليدون41 (PVP) هستند که بر روي کوتيکول، سطحي صاف و با قابليت انعکاس نور ايجاد مي کنند(49). آن ها با پرکردن مکان هاي خالي پروتئين مو و کاهش الکتريسيته ي ساکن مو از طريق خنثي کردن هر نوع بار موجود بر روي آن، درخشندگي و براقيت موها را افزايش مي دهند. اين حالت دهنده ها به طور معمول پس از خشک کردن موها استفاده مي شوند و گاهي در کنار عوامل فرم دهنده ي مو به کار مي روند.
4-6-3- حالت دهنده هاي داراي پروتئين42 :
دسته ي سوم از حالت دهنده ها پروتئين ها هستند(50). هنگامي که کوتيکول در حين آسيب هايي چون شانه کردن، برس کشيدن، فرم دادن و فرآيندهاي شيميايي از بين مي رود، مو استحکام ساختاري خود را از دست مي دهد. اين مناطق عاري از کوتيکول مکان هايي را براي قرار گرفتن پروتئين هاي حالت دهنده فراهم مي کنند. اين پروتئين ها به وزن هايي از 1000 تا 10000 دالتون تجزيه مي شوند(51). اين فضاهاي خالي روي کوتيکول ممکن است در اثر عوامل ديگري نيز ايجاد شود: رنگ کردن مو، که در آن کوتيکول در معرض پراکسيد هيدروژن يا آمونياک قرار مي گيرد، فر کردن دائمي مو، که کوتيکول در معرض آمونيوم تيوگليکولات تخريب مي- شود. قطعات کوچک پروتئين به درون اين فضاهاي خالي مو نفوذ مي کنند و استحکام مو را در برابر شکست تا %10 افزايش مي- دهد. اين افزايش مقاومت دائمي نيست و پس از شستشو با شامپو از بين مي رود. حالت دهنده هايي با پروتئين هاي اضافي، پروتئين ها را جايگزين مي کنند و به طور موقت موجب بهبود استحکام موها مي شوند. اين پروتئين ها از کلاژن حيواني، کراتين، جفت و يا تخم مرغ بدست مي آيند. منبع اين پروتئين ها چندان اهميت ندارد اما اندازه ي ذرات و توانايي آن ها در ورود و باقي ماندن در مو بسيار مهم است. (52-53) قدرت اين حالت دهنده ها در استحکام بخشيدن به مو، به زمان اتصال آن ها به مو بستگي دارد. هر قدر اين حالت دهنده ها مدت زمان بيشتري با مو در تماس باشند، پروتئين هاي بيشتري مي توانند به درون مو نفوذ کنند. مقدار پروتئيني که به درون مو نفوذ مي کند، تعيين کننده ظاهر نهايي موها و استحکام موها در برابر شکست مي باشد. براي حفظ تاثير حالت دهنده استفاده ي مجدد از آن پس از هر بار تماس مو با آب ضروري است.

4-6-4- حالت دهنده هاي سيليکوني43 :
آخرين گروه مهم از حالت دهنده ها سيليکون ها هستند. سيليکون ها در صنعت ساخت شامپوهاي حالت دهنده و حالت دهنده هاي فوري تحول بزرگي ايجاد کردند. سيليکون به طرز شگفت آوري از منظر بررسي بر روي پوست، فاقد التهاب و حساسيت مي باشد(54). سيليکون از سيليس به دست مي آيد که سيليس خود در خاک، کوارتز و گرانيت يافت مي شود. خواص شيميايي سيليکون از پيوندهاي يک در ميان سيليس و اکسيژن ناشي مي شود، اين پيوندها بسيار قوي هستند و به پيوندهاي سيکلوکساني معروفند. سيليکون مايعي بي بو، بي رنگ و غيرسمي است(55). سيليکون امتزاج ناپذير و غيرقابل حل در آب است، به همين دليل از آن در حالت دهنده ها استفاده مي شود. زيرا يک لايه ي نازک بر روي مو تشکيل مي دهد که در مقابل آبکشي مقاومت مي کند. متداول ترين شکل سيليکون که در حالت دهنده هاي مو استفاده مي شود دايمتيکون است که حالت دهندگي مو را با کاهش الکتريسيته ي ساکن بهبود مي بخشد، موجب کاهش گره خوردگي مو از طريق کاهش اصطکاک مي شود و با نرم تر کردن کوتيکول هاي زبر، موها را درخشان مي کند. از آنجايي که سيليکون يک لايه ي نازک غيرروغني بر روي تارهاي مو تشکيل مي دهد، ظاهر چرب حاصل از استفاده ي ساير حالت دهنده ها را ايجاد نمي کند(56-57). سيليکون بسيار ايمن است و هيچ گزارشي مبني بر خطرناک بودن آن از شامپوها، حالت دهنده ها، مرطوب کننده ها و ساير لوازم آرايشي حاوي سيليکون مشاهده نشده است.

جدول 4-3 طبقه بندي حالت دهنده ها
طبقه بندي حالت دهنده
مواد اوليه
مزيت مهم
اثر زيبا سازي بر روي مو
شوينده کاتيوني
ترکيبات چهارتايي امونيوم
* صاف کردن کوتيکول
* کاهش الکتريسيته ساکن
* ترميم بسيار عالي موي اسيب ديده در اثر فرآيند شيميايي
فيلم فورمرها
پليمر ها
* پر کردن ترک هاي مو
* کاهش الکتريسيته ساکن
* افزايش درخشندگي
* بهبود ظاهر موهاي خشک
* بهبود ظاهر موهاي زبر و فر
حاوي پروتئين
پروتئين هاي تجزيه شده
* نفوذ به مو جهت افزايش استحکام
* ترميم موقتي انتهاي شکافته شده مو
سيليکون ها
دايمتيکون، سيکلومتيکون، آمودايمتيکون
* قرار گرفتن بر روي مو به صورت يک لايه نازک
* کاهش اصطکاک حاصل از شانه زني
* افزايش درخشندگي
گوناگوني حالت دهنده ها :
حالت دهنده ها با توجه به نحوه ي عملکرد آن ها و زماني که در فرآيندهاي زيبايي مورد استفاده قرار مي گيرند، طبقه بندي مي شوند(58-59). انواع مهمي از حالت دهنده هاي مو در جدول 4 ذکر شده اند. اين حالت دهنده ها شامل حالت دهنده هاي فوري، حالت دهنده هاي عمقي، حالت دهنده هاي ماندگار و شوينده هاي مو هستند.
جدول 4-4 انواع محصولات حالت دهنده
نوع
استفاده
شاخص
فـوري
استفاده پس از شامپو زدن مو و سپس آبکشي
براي موهاي با آسيب کم، کمک به شانه کشيدن خيس
عمـيق
30-20 دقيقه استفاده، سپس شامپو و آبکشي
براي موهاي آسيب ديده از فرآيندهاي شيميايي
ماندگار
استفاده پس از خشک کردن مو با حوله
جلوگيري از آسيب حاصل از خشک کردن مو، کمک به شانه کردن و فرم دادن مو
شوينده
استفاده پس از شامپو، سپس آبکشي مو
کمک به شانه کردن و فرم دادن مو زدودن بقاياي صابون، اگر مايع شفاف باشد
4-6-5- حالت دهنده هاي فوري :
حالت دهنده هاي فوري به شکل مناسبي نام گذاري شده اند، زيرا بلافاصله پس از شستشوي موها با شامپو مورد استفاده قرار مي گيرند. اين حالت دهنده ها زماني معادل 5-1 دقيقه در تماس با مو قرار مي گيرند و سپس آبکشي مي شوند. به دليل اين زمان کم حالت دهندگي کمي را موجب مي شوند و براي اينکه تاثير دلخواه را ايجاد کنند، بايد پس از هر بار شستشو با شامپو مورد استفاده قرار گيرند. پس از توسعه ي ساخت شامپوهايي با قدرت بالاي پاک کنندگي چربي، نياز به اين دسته از حالت دهنده ها به وجود آمد. به علاوه بسياري از مدل هاي موي امروزي نياز به شستشوي مکرر با شامپو دارند تا مواد مورد استفاده مانند ژل، موس، واکس و اسپري از موها زدوده شود. بنابراين موها روزانه با شوينده هاي قوي که موها را بد حالت مي کند، شسته مي شوند. افرادي از حالت دهنده هاي فوري استفاده مي کنند که يا به طور مکرر از شامپو استفاده مي کنند و يا موهايشان در اثر فرنمودن دائمي و نيز رنگ نمودن مو آسيب ديده است. اين

دیدگاهتان را بنویسید