پایان نامه با کلید واژگان مصرف کننده، مصرف کنندگان

دسته از حالت دهنده ها بيشترين محبوبيت را در بين مصرف کنندگان خانگي و سالن هاي آرايشي دارند، با وجود آن که توانايي کمي در ترميم موهاي آسيب ديده دارند. آن ها شامل آب، مواد حالت دهنده، چربي ها و غلظت دهنده ها هستند. ماده ي حالت دهنده معمولا از دسته ي شوينده هاي کاتيوني از نوع چهارتايي مي باشد.
4-6-6- حالت دهنده هاي عميق44 :
برعکس حالت دهنده هاي فوري که اغلب لوسيون هستند، حالت دهنده هاي عمقي به طور معمول کرم و روغن مي باشند. اين حالت دهنده ها به گونه اي طراحي شده اند که قبل از هر بار شامپو، حدود 30-20 دقيقه بر روي موها قرار مي گيرند. حالت دهنده هاي عمقي معمولا داراي غلظت بالاتري از عوامل حالت دهنده ي چهارتايي و پروتئيني هستند(60). هدف يک حالت دهنده ي عميق آن است که حالت دهنده کاملا مو را بپوشاند و به آن نفوذ کند تا ظاهر مو زيباتر شود(61). گاهي اوقات از سشوار يا حوله ي داغ جهت ايجاد گرما استفاده مي شود، گرما موجب متورم شدن موها شده ودر نتيجه نفوذ حالت دهنده بيشتر مي شود. اين محصولات براي موهاي به شدت آسيب ديده طراحي شده اند.
4-6-7- حالت دهنده هاي بدون نياز به آبکشي45 :
اين دسته از حالت دهنده ها پس از خشک کردن مو با حوله، مورد استفاده قرار مي گيرند و براي کمک به حالت دهندگي مو طراحي شده اند. آن ها تا نوبت شامپو زدن بعدي روي موها باقي مي مانند. يک گروه بزرگ از حالت دهنده هاي ماندگار با عنوان لوسيون هاي خشک کننده شناخته مي شوند، که موها را مي پوشانند و از پروتئين مو در برابر گرما، در حين فرآيند خشک کردن مو جلوگيري مي کنند. اين حالت دهنده هاي بسيار محبوب براي موهاي مجعد و وز طراحي شده اند. اين محصولات موها را چرب و مرطوب مي کنند و در عين حال موجب حالت دهندگي موها مي شوند. به عنوان مثال اسپري هاي براق کننده و پمادهاي روغني به حفظ آب موهاي صاف شده با فرآيندهاي شيميايي کمک مي کنند، هنگام شانه کشيدن مو اصطکاک را کاهش داده و در نتيجه از شکستن موها جلوگيري مي کنند. حالت دهنده هاي ماندگار روغني در افرادي با موهاي نازک و صاف، موهاي معيوب را جدا کرده و موها را به سختي فرم مي دهند، اما در افرادي با موهاي مجعد و زبر اين روغن ها حالت دهندگي و درخشندگي مو را بهبود مي بخشند. اين محصولات حاوي وازلين، روغن معدني، روغن سبزيجات، سيليکون و ماده ي مرطوب کننده ي مو هستند. حالت دهنده هاي ماندگار لايه ي نازکي بر روي مو تشکيل مي دهند که گاهي با شستشو با شامپو نيز به سختي پاک مي شود. در اين مورد داشتن موهاي محکم و فر يک حسن محسوب مي شود، زيرا شامپو کردن بيشتر و آسيب کمتر به مو را ممکن مي سازد. يقينا در افرادي که موهاي نازک و صاف دارند، اين حالت دهنده ها ظاهر موها را چرب نشان مي دهند. توجه به اين نکته مهم است که هدف اصلي استفاده از شامپو تميز کردن پوسته ي سر است و نه موها. مقدار و نوع حالت دهنده ي مورد استفاده به درجه ي فر موجود در مو بستگي دارد. يک نمونه موي مجعد، وز و محکم نسبت به يک موي صاف به حالت دهنده ي بيشتري نياز دارد.
4-7- پاک کردن مو به وسيله شامپوها(63)
مهمترين و اصلي ترين وظيفه اين فراوردهها قابليت پاک کنندگي آنها ميباشد. تحقيقات اخير نقش سه نوع ماده اصلي را در ايجاد آلودگي هاي مو اثبات کرده اند که عبارتند از :
1. سبوم که شامل ترشح چربي از غدد سباسه است.
2. مواد پروتئيني که بيشتر مربوط به سلول هاي کنده شده از پوست سر و پروتئين هاي موجود در ترشح غدد عرقي مي باشد.
3. آلودگي هاي موجود در هواي محيط46 و فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي استفاده شده در مو.
مطالعات نشان داده اندکه اسيد هاي چرب موجود در سبوم مي توانند توسط يون کلسيم به پروتئين هاي سطح مو متصل شوند. مواد تشکيل دهنده سبوم در جدول 4-5 آوردن شده است. اسکوالن يکي از ترکيبات موجود در سبوم است که يک تري ترپن حاوي چهار پيوند اشباع نشده -C=C- مي باشد. وزن مولکولي اين ماده 410 بوده و پيش ساز Precursur بيوسنتز لانسترول مي باشد.
جدول 4-5 ترکيبات تشکيل دهنده سبوم
نوع ترکيب
درصد وزني / وزني
کلسترول
5/8
اسيد هاي چرب آزاد
22
تري گليسيريد ها
35
مومها و استرهاي مومي
6/18
اسکوالن
3/11
هيدروکربنهاي متفرقه
5
سبوم مصنوعي با ترکيباتي نسبتا مشابه سبوم طبيعي براي تحقيقات در مورد کارايي اين فراورده ها ساخته شده است(62). از نکات مهم ديگر در اين مورد چگونگي پخش سبوم ترشح شده بر روي پوست مي باشد. تحقيقات نشان داده اند که پخش و گسترش سبوم در زماني که موها توسط خشک کن برقي خشک شوند بيشتر و سريعتر از زماني خواهد بود که عمل خشک کردن در دماي معمولي اتاق انجام گردد.
4-8- مروري بر خواص پاک کنندگي شامپوها
اگر چه امولسيونه کردن و مهمترين نقش را در خاصيت پاک کنندگي شامپوها اعمال مي کنند، اما بايد عوامل ديگري را نيز در نظر گرفت از قبيل خواص فيزيکوشيميائي سبوم و تاثير گذشت زمان بر خواص فيزيکوشيميائي و رئولوژي آن که در قابليت پاک شدن آن از روي پوست و مو موثر باشد. همچنين آلودگي هاي محلول در چربي معلق در هوا مي توانند بر رواني و جريان پذيري سبوم تاثير داشته باشند. براي درک بهتر عوامل موثر و مکانيسم هاي درگير در اين مسئله بايد خصوصيات سبوم از جنبه هاي مختلف بصورت دقيق مشخص گردند.
4-9- کف کنندگي شامپوها
خاصيت ايجاد کف توسز شامپوها يکي از مهمترين خواص آنها بشمار رفته و نقش مهمي در پذيرش فراورده از جانب مصرف کننده دارد، زيرا يک نشانه عيني براي مشاهده قدرت پاک کنندگي شامپو براي مصرف کننده مي باشد. شامپو بايد به سرعت و به مقدار کافي کف کند. عمل کف کردن طي سه مرحله انجام مي گيرد که به شرح ذيل مي باشد :
* توليد سريع کف
* رسيدن کف به حداکثر مقدار خود
* پايدار ماندن و غلظت مناسب کف ايجاد شده
ثبات و غلظت کف ايجاد شده بايد به گونه اي باشدکه اصطلاحا حالت کرمي ناميده مي شود. فرمولاتور شامپو بايد اين توانايي را داشته باشد که مقدار و خصوصيات اصلي کف توليد شده توسط فرآورده را بصورت کمي مورد ارزيابي قرار دهد، البته خصويلت کف از قبيل قابليت تشکيل لايه نازک يا کشش بين سطحي آن نمي تواند معيار مناسب و قابل اطميناني از کارايي عملي شامپو را در اختيار قرار دهد. يک روش براي ارزيابي و اندازه گيري کف توليد شده توسط فرآورده به نام روش رس- مايلز47 ناميده شده که به شرح ذيل مي باشد :
يک حجم استاندارد از شامپو از داخل يک ظرف قيف مانند در زمان مشخص به درون يک ظرف استوانه اي بزرک حاوي مقدار مشخصي آب ريخته مي شود. ريزش فرآورده به درون آب سبب ايجاد کف مي گردد که حجم ان قابل اندازه گيري مي باشد. اين روش را مي توان مقداري تغيير نيز داد مثلا براي نزديکتر شدن نتايج آن با ميزان عملي در ظرف دوکي شکل نيز به جاي استفاده از نيروي گرانشي براي ريزش فراورده مي توان از پمپ استفاده کرد. آزمايشات ديگري نيز براي اندازه گيري کمي ظرفيت توليد کف شامپوها وجود دارد که به فراواني مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين آزمايشات براي ايجاد کف از روش هاي ديگري غير از ريزش از قبيل بهم زدن فراورده يا دميدن هواي پر فشار به داخل آن استفاده مي شود، اما اين روش ها از ضريب اطمينان بالايي برخوردار نيستند. به غير از حجم کف ايجاد شده روش هائي براي ارزيابي ساير خواص کف موجود است اما به اندازه تعيين حجم کف عموميت ندارند. اين آزمايشات براي بررسي ثبات و غلظت کف ايجاد شده و اساس آنها بر پايه مدت زمان جريان يافتن کف مورد نظر از يک ظرف قيف مانند مي باشد. بديهي است که يک کف با ثبات و کرمي به مدت زمان بيشتري نسبت به يک کف بي ثبات، طريف و شکننده براي جريان يافتن در شرايط مشابه نياز دارد. روش ايده آل براي پيش بيني قدرت توليد کف شامپوها به اينصورت است که شرايط معمولي استفاده از شامپو توسط مصرف کننده را شبيه سازي نمايد. در اين روش اجزا و مواد دخيل در فرآيند طبيعي شستشوي سر از قبيل مو، سبوم، ماده پاک کننده و آب بايد موجود باشد. همچنين دماو رطوبت نيز مشابه با شرايط طبيعي مصرف ننده بايد بازسازي گردد. مهمترين عامل در اين روش شرايط مکانيکي وديناميکي توليد کف مي باشد. در حال طبيعي شستشوي سر توليد کف با هيچ يک از روش هاي گفته شده در آزمايشات مانند ريزش، به هم زدن يا دميدن هوا انجام نمي گردد. بلکه کف ايجاد شده در نتيجه فشرده شدن و وارد آمدن نيرو به موها در شرايط اشباع از شامپو ايجاد مي گردد. در روش شبيه سازي، کف از فشرده شدن مقدار مشخصي موي آغشته به سبوم و محلول شامپو در بين انگشتان دست ايجاد مي گردد.
4-10- اجزاء شامپوها:
اساس ساختمان يک شامپو يک محلول از مواد شوينده آن مي باشد. خواص اين محلول شوينده توسط مواد افزودني به نحوي تغيير داده مي شود که استفاده از آن راحت تر شده و آسيب ديدگي موها در نتيجه تماس با مواد شوينده به حداقل ميزان ممکن کاهش يابد. ليست مواد مورد استفاده در فرمولاسيون شامپو به شرح ذيل مي باشد:
* ماده يا مواد پاک کننده اصلي
* افزودني ها و پاک کننده هاي کف
* مواد مات کننده
* مواد هيدروتورپ
* تنظيم کننده هاي ويسکوزيته
* مواد اکتيو
* ساير …

بررسي جزئيات مواد تشکيل دهنده شامپو
آب :
اولين ماده اي است که در ترکيب شامپو وجود دارد و در حدود 70 الي 80 درصد از شامپو را تشکيل مي دهد، آب است. آب مورد استفاده در شامپو ديونيزه و و در واق آبي است که عمليات خاصي براي برداشتن ذرات مختلف مانند ذرات فلزي يا يون هاي ناخواسته موجود در آن صورت گرفته است.
4-10-1- بررسي مواد فعال کننده در سطح(64) :

مقدمه
پديده بنيادي در فعاليت سطحي، جذب سطحي نام دارد که به دو اثر کاملا مشخص منجر مي شود:
* پايين آوردن يک يا چند کشش مرزي در سطوح مشترک موجود در دو سيستم
* تثبيت يک يا چند سطح مشترک به وسيله تشکيل لايه هايي که جذب شده اند(65)
يک ماده فعال در سطح ماده اي است که ضمن استفاده از اين پديده انرژي سطحي سطحي را که با آن درتماس است، تغيير دهد (66) کاهش انرژي سطحي را مي توان به سادگي در مواردي مانند کف کنندگي، افزيش ميزان گسترش يک ماده بر روي سطح يک جامد، افزايش ميزان تعليق ذرات يک جامد در محيط يک مايع و تشکيل امولسيون مشاهده کرد. کاربرد مواد فعال در سطح در محصولات آرايشي و بهداشتي پديده اي جا افتاده است که بسته به خواص مورد نياز براي فعاليت سطحي به پنج دسته تقسيم مي شود :
شويندگي
o هنگامي که مشکل اصلي، حذف ماده آلوده کننده باشد، مواد فعال در سطح با خاصيت شويندگي مورد نياز است مانند خاصيت شامپوها و صابون هاي دستشويي
ترکنندگي
o در محصولاتي که تماس خوب ميان محلول و جزء مورد عمل مطلوب باشد، خواص تر کنندگي مورد نياز خواهد بود، مانند خاصيت رنگ موها و لوسيون هاي فر دائمي مو.
کف کنندگي
o لازم است هنگام مصرف برخي محصولات کف زيادي توليد شود. در اين محصولات از مواد فعال در سطح ويژه اي استفاده مي شود، مانند شامپوها و شامپوهاي بدن.

امولسيون کنندگي
o در محصولاتي که تشکيل و پايداري امولسيون يک خاصيت ضروري است از مواد فعال در سطحي که خواص امولسيون کنندگي دارد استفاده مي شود، مانند کرم هاي ويژه پوست و مو.
انحلال پذير کردن
o هنگامي که لازم است يک جزء انحلال ناپذير در يک محصول حل شود بايد از ماده فعال در سطحي استفاده شود که خواص مناسبي دارد، مانند انحلال پذير کردن عطر ها و طعم ها.

4-10-1-1- دسته بندي مواد فعال در سطح
تمامي مواد فعال در سطح از ذنظر ساختاري داراي يک وجه مشترک هستند، آن اين استکه تمامي آنها مولکول هاي آمفي پاتيک هستند. اين بدان معني است که مولکول دو بخش متمايز دارد :

1. واحد

دیدگاهتان را بنویسید