پایان نامه با موضوع:تاثیر بازاریابی رابطه ای و کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده بر ارزش ویژه برند- قسمت 2

ی بازاریابی رابطه ای و کیفیت خدمات الکترونیک بر روی ارزش ویژه برند بانکهای مورد مطالعه در استان اردبیل می باشد . این پژوهش طراحان ، مهندسان الکترونیک و بازاریابان را کمک میکند که در تدوین راهبردهای خود به سوی این دو المان متمرکز شوند . بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارتست از:

بازاریابی رابطه ای و کیفیت خدمات الکترونیکی چه تاثیری بر ارزش ویژه برند در بانکهای استان اردبیل دارد ؟

1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق :

در سال 2005 بیش از 75 درصد شرکتهای فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یکی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می کردند . این روند برای بانکها هم یک فرصت و هم یک تهدید به شمار می آید( اسماعیلی 1386) به هر حال صنعت بانکداری امروزه به سرعت درحال تغییر است . با توسعه اقتصاد بین المللی و رقابتی شدن بازارها بانکها نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند . نیروی اصلی در این محیط تکنولوژی است که موجب شکستن موانع قانونی ، جغرافیایی و صنعتی شده و محصولات و خدمات جدیدی ایجاد کرده است . در کشورهای درحال توسعه بانکها معمولا با بررسی خدمات ارائه شده توسط سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته ، اقدام به تقلید از آنها و ارائه خدمات می کنند و بدلیل عدم انجام تحقیقات و بررسی های مورد نیاز اینگونه خدمات را بصورت ناقص به مشتریان خود ارائه می کنند . به منظور بهبود میزان اعتماد مشتریان و به تبع آن افزایش ارزش ویژه برند بانکها ،باید در زمینه تاثیر عوامل موثر بر اعتماد مشتری در خدمات بانکداری الکترونیک و بازاریابی رابطه ای و المانها و روشهای آن ، تحقیقاتی انجام گرفته و به تحلیل وضع موجود پرداخته شود .

1-4 – اهداف تحقیق

این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر بازاریابی رابطه ای و کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده بر ارزش ویژه برند ( موردمطالعه بانک های شهر اردبیل ) می باشد . شناسایی این المانها باعث می شود که بانکها با سرمایه گذاری روی آنها به ارائه خدمات بهتر به مشتریان پرداخته و بتوانند به مشتریان جدیدی در بازار هدف دست یابند . هدف از افزایش ارزش ویژه برند تقویت فرایند توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و بازاریابی رابطه ای است بگونه ای که در جامعه زمینه و محیط مناسبی برای زندگی راحت و کارامد شهروندان به تناسب ویژگی های اجتماعی و اقتصادی آنها فراهم شود .

 

اهداف این تحقیق عبارتند از :

1- تعیین رابطه بین بازاریابی ارتباطی و ارزش ویژه برند در بانکها .

2- تعیین رابطه بین اعتماد و ارزش ویژه برند در بانکها.

3- تعیین رابطه بین بهم پیوستگی و ارزش ویژه برند در بانکها.

4- تعیین رابطه بین ارتباطات و ارزش ویژه برند در بانکها.

5-تعیین رابطه بین ارزشهای به اشتراک گذاشته شده و ارزش ویژه برند در بانکها.

6-تعیین رابطه بین همدلی و ارزش ویژه برند در بانکها.

7-تعیین رابطه بین عمل متقابل و ارزش ویژه برند در بانکها.

8-تعیین رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی ( با نقش واسطه ای اعتماد مشتری ) و ارزش ویژه برند در بانکها.

9-تعیین رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیک ( با نقش واسطه ای وفاداری به برند ) و ارزش ویژه برند در بانکها .

1-5 – فرضیات تحقیق :

فرضیات اصلی :

1 -بازاریابی رابطه ای تاثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند در بانکها دارد.

2 -کیفیت ارائه خدمات الکترونیک با نقش واسطه ای اعتماد مشتری ، تاثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند در بانکها دارد .

3 – کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی با نقش واسطه ای وفاداری مشتری ، تاثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند در بانکها دارد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 120

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت : [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** *** ***

  • 2