پایان نامه ارشد: نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد- قسمت 2

رفته است. حال با توجه به مباحث مطرح شده، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه­ای اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل بود.

[1] Maslow

[2] Vandermassen

[3] Byers, Demmons

[4] Macneil

[5] Spence

[6] Hyde, DeLamater

[7] Rheingold, Herbert & Franklin

[8] American psychiatry association(APA)

[9] Nicholson

[10] Kessler

[11] Lampe

[12] Rapee

[13] Stein

[14] Furmark

[15] Spence

[16] Marcia

[17] informational

[18] normative

[19] Diffuse/ avoidant

[20] informational

[21] normative

[22] Diffuse/ avoidant

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت : **** [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** *** ***

  • 2