پایان نامه ارشد مهندسی برق: اصول بنیادی و کاربردهای ساختارهای متامتریال

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی برق با عنوان :    اصول بنیادی و کاربردهای ساختارهای متامتریال با ضریب شکست منفی    در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی برق – مخابرات
عنوان:
اصول بنیادی و كاربرد های ساختارهای متامتریال با ضریب شكست منفی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكیده
در سال های اخیر ساختار های جدیدی در حوزه الكترومغناطیس و مایكروویو ظهور كرده اند، كه به
معروف هستند. این ساختار ها در طبیعت وجود ندارند، و به طور مصنوعی ایجاد Metamaterial
می شوند و خواص جالبی مانند ضرایب نفوذپذیری الكتریكی و مغناطیسی منفی و در نتیجه ضریب
شكست منفی یا نزدیك صفر دارند كه باعث ایجاد رفتار های جالبی در واكنش با امواج الكترومغناطیسی
می شوند. در این رساله، ساختار های متامتریال معرفی شده و مفاهیم بنیادی آن وكاربرد هایش در حوزه
الكترومغناطیس بیان شده است.

مقدمه
به صورت ساختارهای الكترومغناطیسی همگن موثر با (MTMs) متامتریال های الكترومغناطیسی
خواص غیر معمول كه در طبیعت یافت نمی شوند، تعریف می شوند. یك ساختار همگن موثر ساختاری
از MTM خیلی كوچكتر از طول موج هدایتی است. موضوع P است كه اندازه متوسط سلول ساختمانی
همزمان منفی “، μ و ε سال 1967 با ارائه یك مقاله غیر قابل باور در آن زمان با عنوان” وجود مواد با
در این مقاله بیان كرده است كه Veselago . فیزكدان روسی مطرح شد Viktor Veselago توسط
انتشار امواج الكترومغناطیسی در این مواد، با میدان الكتریكی و مغناطیسی و بردار ثابت فاز به صورت سه
گانه چپگرد است كه برخلاف مواد متعارف كه به صورت سه گانه راستگرد می باشند، است. این ساختار
ها كاربرهای زیادی در حوزه الكترومغناطیس به ویژه آنتن و موجبر ها پیدا كرده اند، كه ویژگی های
جالبی را نتیجه می دهند.

فصل اول
كلیات

1-1) هدف

در این سمینار ساختارهای جدید كه در حوزه الكترومغناطیس و مایكروویو، با عنوان متامتریال ظهور
كرده اند را معرفی كرده و ویژگی ها و مفاهیم بنیادی آنها را با استفاده از معادلات ماكسول و تئوری خط
انتقال بیان می كنیم. ساختار های متامتریال، كاربردهای جدید در حوزه الكترومغناطیس و مایكروویو به
خصوص آنتن و انتشار موج را معرفی می كنند كه چند نمونه از این كاربرها معرفی شده است.
2-1 ) پیشینه تحقیق
μ و ε از سال 1967 با ارائه یك مقاله غیر قابل باور در آن زمان با عنوان” وجود مواد با MTM موضوع
فیزكدان روسی مطرح شد، اما در آن زمان مورد توجه واقع Viktor Veselago همزمان منفی “، توسط
به طور تجربی نمایش داده شد، ولی برخلاف پیش LH نشد تا اینكه 30 سال سپری شد تا اولین ماده
Smith این یك ماده طبیعی نبود بلكه یك ساختار همگن موثر مصنوعی بود كه توسط ،Vesalgo بینی
در دانشگاه كالیفرنیا و سن دیگو پیشنهاد شده بود. این ساختارها از كارهای Colleagues و
در كالج امپریال لندن انجام شده بود، نشات گرفته است.

تعداد صفحات: 87

قیمت: 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید