پایان نامه ارشد:تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم جیره در غنی سازی سلنیوم تخم مرغ و عملکرد مرغ های تخم گذار- قسمت 3

دانلود پایان نامه

د که تصور آن بسیار مشکل است.

امروزه با مشخص شدن راندمان بالای جذب و انتقال سلنیوم آلی به محصولات حیوانی، استفاده از منبع آلی سلنیوم مورد توجه قرار گرفته است و آزمایشات بسیاری جهت مقایسه  منابع آلی و غیر آلی سلنیوم صورت گرفته است (پاین و همکاران، 2005; جیاکوی و همکاران، 2004).

گروهی از پژوهشگران گزارش کرده اند که غلظت سلنیوم کل تخم مرغ با افزایش مقادیر جیره ای مکمل های سدیم سلنیت، سلنومتیونین و مخمر غنی شده با سلنیوم افزایش می یابد، و مکمل های سلنومتیونین و مخمر غنی شده با سلنیوم  سلنیوم تخم مرغ را بیشتر از سدیم سلنیت افزایش می دهند (اسوانسون، 1987; کانتور و همکاران، 2000).

در یک آزمایش مشخص شد که محتوی سلنیوم در کل تخم مرغ، مرغ های تغذیه شده با 8 قسمت در میلیون از سدیم سلنیت در مقایسه با مرغ های تغذیه شده با جیره های بدون سدیم سلنیت بیشتر است (آرنولد و همکاران، 1973).

دیویس و همکاران (1996) نشان دادند که تغذیه با سدیم سلنیت و سلنومتیونین به مقدار 2 قسمت در میلیون، هر دو، غلظت سلنیوم زرده تخم مرغ را در مقایسه با جیره مکمل نشده با سلنیوم افزایش می دهند. اما آرنولد و همکاران (1973) هیچ تفاوتی در محتوی سلنیوم کل تخم مرغ، هنگام تغذیه مرغ ها با 2 قسمت در میلیون از مکمل سدیم سلنیت  در مقایسه با آنهایی که جیره بدون مکمل سلنیوم خورده بودند، مشاهده نکردند.

با وجود تحقیقات گسترده ای که برای مقایسه شکل های آلی و غیر آلی سلنیوم انجام شده است، تحقیقات کافی جهت مقایسه مستقیم مقادیر تعیین شده منابع سدیم سلنیت و مخمر غنی شده با سلنیوم در وضعیت تجاری وجود ندارد. و هنوز خلأهایی در مورد اثرات این دو منبع به چشم می خورد. برای مثال علی رغم این که نشان داده اند که راندمان انتقال سلنو متیونین به بافت ها و محصولات طیور بیشتر از سلنیت سدیم است اما نقش این منابع در پیشگیری از بیماری های مربوط به کمبود این عنصر سلنیوم و خواص آنتی اکسیدانی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز کم وبیش ضد و نقیض گزارش شده است. برای مثال نشان داده شده است که زیست فراهمی سلنیوم در منابع مختلف آن متفاوت است. زیست فراهمی سلنیت سدیم 100 در نظر گرفته می شود و سایر منابع نسبت به آن مقایسه می شوند. زیست فراهمی سلنومتیونین برای فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و پیشگیری از خیز زیر جلدی 80 و برای ابقاء در بافتهای بدن و پیشگیری از فیبروزی شدن لوزالمعده 115 می باشد (شیوازاد و صیداوی، 1383). اما سورای  b)و a2002) سلنیت سدیم را ترکیبی بالقوه سمی دانسته و سلنومتیونین را ترکیب برتری معرفی کرده است که همواره نسبت به سلنیت سدیم بهتر و مؤثرتر می باشد.

 

1-2- اهداف تحقیق

هدف این تحقیق، تعیین بهترین سطوح استفاده از منابع آلی و معدنی سلنیوم در غنی سازی تخم مرغ با سلنیوم، بدون تأثیر منفی بر روی صفات عملکردی بود. همچنین تأثیر این منابع بر روی فراسنجه های خونی نیز بررسی شد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 153

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***