دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت با عنوان : سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانیدو در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان :
سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:
این تحقیق با عنوان “سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان “، شامل چند زیر تحقیق در مورد موضوعات
نهفته در زیر آن (صرفهجوئی و مدیریت انرژی (در ساختمان ) ، شبكه های اتوماسیون و سیستم های
اتوماسیون و مدیریت ساختمان ) میباشد. در همین راستا، انواع روشهای صرفه جویی مصرف انرژی مطرح
شده اند و روش استفاده از مدیریت ساختمان برای صرفه جویی در مصرف انرژی با توجه به راهكارهای
اتوماسیون تشریح شده است . با توجه به وسعت موضوع، سعی شده است تا به هر زیر موضوع به حد مناسبی
پرداخته شده و سپس این تحقیقات در چارچوب اصلی (سیستم مدیریت انرژی ساختمان ) به هم پیوند
بخورند.

مقدمه
و شبكه های كامپیوتری بحث (IT) امروزه با پیشرفت همه جانبه تكنولوژی بخصوص در تكنولوژی اطلاعات
كاربرد این تكنولوژیها در ساختمانها برای بهره مندی از خصوصیات مناسب آن مطرح شدهاست.
طبق آمارمنتشره از سوی سازم ان بهینه سازی مصرف سوخت كشور ، چهل درصد انرژی مصرفی در ایران
مربوط به بخش ساختمان می باشد. همچنین طبق برآورد های بعمل آمده با بكارگیری صنعت اتوماسیون
ساختمان می توان حداقل سی درصد در مصرف انرژی ساختمانهای مسكونی صرفه جویی كرد . یعنی در
حدود دوازده درصد صرف ه جویی در مصرف سالانه انرژی كشور . با انجام چنین صرفه جوئی عظیمی راه برای
توسعه همه جانبه كشور هموارتر میشود.
بطور كلی امروزه دلایل استفاده از اتوماسیون ساختمان بخصوص در ساختمانهای بزرگ را می توان چنین
برشمرد
• صرفه جوئی مصرف انرژی
• ایجاد راحتى و امنیت بیشتر
• امكان كنترل متمركز همه سیستم های ساختمان
• امكان كنترل ساختمان از طریق اینترنت
• راحتی در كاركرد
• امكان كنترل و مدیریت از همه نقاط و همچنین از اینترنت
• سهولت تكامل
• قابل انعطاف بودن در برابر تغییرات كاربری
بنابر این به نظر میرسد كاربرد اتوماسیون ساختمان برای م دیران ساختمانها بخصوص ساختمانهای بزرگ
كه دارای سیستمهای فراوانی میباشند بسیار مناسب و حتی گاهی ضروری میباشد.
كاربرد سیستم های مدیریت انرژی ساختمان برای سازندگان و مصرف كنندگان مزایای بسیار زیادی دارد، از
جمله :
برای سازندگان :
• كاهش هزینه ساخت
• افزایش تولید و توسعه آن
• امتیازات رقابتی قابل توجه
• افزایش میزان كارآیی ساختمان در كاربری های مختلف
• كاهش ریسك تعهدات و مسائل حقوقی
برای مصرف كنندگان :
• افزایش كیفیت بدون افزایش هزینه اضافه
• افزایش تناسب و آسایش و كارایی
• كاهش هزینه های جاری
• در طول حصول مزایای اقتصادی از طریق كاهش هزینه ها، بازگشت سرمایه به سرعت انجام می پذیرد.
در عوض، كاربرد سیستم های مدیریت انرژی ساختمان، برای مصرف كنندگان هزینه اولیه نسبتاً بالایی دارد .
با توجه به بحران انرژی در جهان، در بسیاری از نقاط جهان این سرمایه گذاری م عقول بوده و سرمایه اولیه
طی 2 تا حداكثر 6 سال برگردانده می شود كه این امر نشان دهنده تناسب اقتصادی بسیار مناسب كاربرد
این سیستم ها است . به این سبب، سیستم های مدیریت انرژی ساختمان در این كشورها، راهی بسیار طولانی
را پیموده و پیشرفت بسیاری نمودهاند و این سیستمها در حال جا افتادن در آنها میباشد.
با توجه به غلبه مزایای سیستم مدیریت انرژی ساختمان بر دشواریهای آن (حتی در كشور ما )، به نظر می –
رسد سرمایه گذاری در این بخش به نفع اقتصاد ملی ایران باشد . با این وجود، متأسفانه به علت اینكه هزینه
اولیه سیستم های مدیر یت انرژی فعلی (انواع خارجی ) نسبت به درآمد قشر متوسط و پائین جامعه بالا و گاه
بسیار بالا می باشد و همچنین هنوز قشر ثروتمند جامعه با مزایای این سیستمها آشنا نشده اند، كاربرد این
سیستمها در كشور ما بسیار كم بوده است.

فصل اول : كلیات
-1-1 هدف
هدف این تحقیق، بررسی مبانی علمی، اصول، كاركرد و انواع سیستم های مدیریت انرژی ساختمان
در منابع و مأخذ مختلف است . این موضوع تحقیق، بسیار جامع بوده و كاملاً یك تحقیق بین رشته –
ای است . این موضوع به موضوعات كار مهندسین برق (كنترل، اتوماسیون، مخابرات، نصب و برنامه –
ریزی)، مهندسین عمران (ساختمان)، مهندسین مكانیك سیالات (تهوبه هوا )، مهندسین انرژی
(مدیریت و صرفه جویی انرژی ) مرتبط می باشد . به همین سبب، این گزارش كه توسط یك
دانشجوی كارشناسی ارشد برق تهیه شده است، نمی تواند بطور جامع دربردارنده تحقیق راجع به
تمامی مباحث باشد . به هر صورت، در این گزارش سعی شده است تا راجع به تمامی زیر مبحث های
مهم این موضوع، تحقیق مناسبی صورت گیرد و سپس این تحقیقات در چارچوب اصلی سیستم –
های مدیریت انرژی ساختمان، به یكدیگر پیوند بخورند.
-2-1 پیشینه تحقیق
یك تحقیق راجع به سیستم م دیریت انرژی ساختمان، باید تحقیقی راجع به چند زمینه مختلف
باشد كه هر یك دارای منابع و مراجع بسیار زیادی را در بر می گیرند. از آنجا كه یك فصل كامل به
بررسی كتب و مقالات مرتبط با زمینه های مختلف این تحقیق آورده شده است، در این مجال تنها
عناوین تحقیقاتی را ذكر می نمائیم كه بطور خاص راجع به سیستمهای اتوماسیون یا مدیریت
ساختمان، انجام شدهاند.
تحقیقات داخلی در زمینه سیستم های مدیریت انرژی ساختمان معمولاً حول موضوعاتی مانند
سیستمهای اتوماسیون ساختمان و زیر سیستمهای آن متمركز بوده است و كمتر پروژه یا سمیناری
وجود دارد كه بطور خاص به سیستم مدیریت انرژی ساختمان بپردازد.
در این بین، تعدادی از دانشجویان دكتر مومنی، استاد محترم گروه كنترل دانشگاه تربیت مدرس،
به موضوعات سیستم های اتوماسیون ساختمان و بعضاً سیستمهای مدیریت ساختمان پرداخته اند .
XML آقای طهماسبی زاده [ 4] در س مینار خود با عنوان “سیستمهای اتوماسیون ساختمان و كاربرد
و BACnet مانند open پرداخته اند، سیستمهای BAS در آن ” ابتدا به انواع تكنولوژی ها در
را بررسی نموده و سپس بطور خاص چند زیر سیستم اتوماسیون ساختمان شامل LonWorks
سیستم كنترل روشنایی ساختمان، سیستم ته ویه گرمایش -سرمایش و تهویه مطبوع و سیستمهای
ایمنی ساختمان را مورد بررسی قرار داده اند. ایشان در فصل آخر سمینار خود، به موضوع كاربرد
در اتوماسیون پرداختهاند. XML
خانم اكبری [ 2] در سمینار خود با عنوان اتوماسیون ساختمان، كاربرد فیلد باسهای مختلف در
اتوماسیون ساختمان را مورد بحث قرار داده و به موارد كاربرد آن اشاره نمودهاند و سپس راجع به
و CAN ،P‐NET تكنولوژی فیلدباس توضیح داده و شرح اجمالی درباره هریك از پروتكلهای
بیان نموده اند. همچنین ایشان شركتهای ارائه دهنده پروتكلهای فوق را معرفی LonWorks
نمودهاند.
خانم بریمانی [ 3]، در سمینار خود با عنوان اتوماسیون ساختمان هوشمند، بعضی از مباحث
سیستمهای مدیریت ساختمان را مورد بررسی قرار داده اند، از جمله ساختار هرمی مدیریت
ساختمان، مزایای سیستم مدیریت ساختمان، تاریخچه اتوماسیون ساختمان، عملیات مدیریت
بررسی بعضی از ،(DDC) انرژی، سیستمهای كنترل كامپیوتری و كنترل دیجیتال مستقیم
در AC استفاده از خط انتقال برق ،LonWorks استانداردهای معروف اتوماسیون بخصوص پروتكل
اتوماسیون منزل و معرفی شركتهای پیشرو در اتوماسیون ساختمان و زمینه های كاری آنها
پرداختند.

تعداد صفحات: 128

قیمت: 14700 تومان

*** —-

دیدگاهتان را بنویسید