دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر- قسمت 2

ز سوی مسئولان نظام تاکید کردند. زیرا تنها راه برون رفت از این بحران فعلی در زمینه قاچاق موادمخدر و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت کشور، به کارگیری مدیریت جهادی است. تاکید مقامات عالی‌رتبه نطام جمهوری اسلامی ایران ازجمله حضرت امام(ره)ومقام معظم رهبری برمبارزه باقاچاق مواد مخدروسودگران مرگ امری بدیهی وآشکاراست وعلیرغم تلاشهای پلیس دراین زمینه لیکن هنوز آماربالای معتادین وجوانب پیش آمده دیگر ،رضایت مردم جلب نگردیده است که بخشی ازآن بعلت بی برنامه گی های پلیس وسایردستگاههای مرتبط دراین زمینه می باشدمانند استفاده ازوسائل قدیمی ودموده شده در برخورد باسوداگران مرگ ،عدم آموزش متناسب کارکنان دراین زمینه و …اهمیت اجرااین تحقیق دررسیدن به را ه حل های احتمالی برای مبارزه بی وقفه باقاچاق موادمخدر است بانگرشی کاملا جدید وعلمی به این امر که لازم است نیروها به آن تجهیز شوند ومهمتر ازآن اصلاح شیوه های مدیریتی به ویژه درزمینه لایه های میانی به دلیل اینکه این لایه های میانی هستند که درصورت اصلاح فرآیندها وتصمیم گیریها هم برکارکنان تاثیر می گذارند وهم برتحقق اهداف که نهایت سیاست گذاری های پلیس رضایت آحاد مردم است به این دلیل وبخاطر خارج نمودن لفظ مدیریت جهادی ازدرون همایش ها وسخنرانیها لازم است تحقیقی علمی بااستفاده ازتجربیات ا فرادتاثیرگذار وخود محقق دراین زمینه صورت گیرد وگشایشی باشد برای تحقیقات بعدی دراین زمینه درسایر ماموریتهای پلیس وازآنجا که استان چهار محال وبختیاری یکی از مرکزی ترین ودارای شدت زیاد عبور وقاچاق مواد مخدر به دیگر استانهای کشور می باشد ضرورت دارد که تحقیقی علمی درزمینه پیشگیری ازقاچاق مواد مخدر دراین استان انجام شود ان شا ا… نتایج آن به دیگر بخش ها تسری پیداکند.

 

 

1-4-انگیزه و اهداف تحقیق:

1-4-1-هدف اصلی:

1.شناخت میزان تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهارمحال و بختیاری در سال 1392؛

1-4-2-اهداف فرعی:

  1. شناخت میزان ابعاد ساختاری مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر؛
  2. شناخت میزان تاثیرابعاد رفتاری مدیریت جهادی برپیشگیری از قاچاق مواد مخدر؛
  3. شناخت میزان تاثیر ابعاد زمینه ای مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق موادمخدر.

1-5-سوالات تحقیق:

1-5-1-سوال اصلی:

تاثیر مدیریت جهادی برپیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهار محال وبختیاری در سال 1392 چه میزان است؟

1-5-2-سوالات فرعی:

  1. ابعاد ساختاری مدیریت جهادی برپیشگیری از قاچاق مواد مخدر چه میزان است؟
  2. ابعاد رفتاری مدیریت جهادی برپیشگیری از قاجاق موادمخدر چه میزان است؟
  3. ابعادزمینه ای مدیریت جهادی برپیشگیری ازقاچاق موادمخدر چه میزان است؟

 

1-6-فرضیه های تحقیق:

1-6-1-فرضیه اصلی:

مدیریت جهادی برپیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهار محال و بختیاری درسال 92 موثر است .

ن ویژیگیهای نیروی ارزشی ومتخصص متناسب باکارپلیس .

4.طراحی ساختار مناسب در پلیس مبارزه بامواد مخدر متناسب با ماموریتها و اهداف معنوی

5بالا بردن کیفیت وکارایی کارکنان ومدیران پلیس مبارزه باموادمخدر کشور

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 183

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :

*** [email protected]

  • 2