دانلود پایان نامه:بررسی انگیزه های مهاجرت روستائیان به شهر و علل ماندگاری انها- قسمت 2

ن نیازهای اساسی بخش روستایی بر دوش جامعه گذاشته است، به معنی ناتوانی الگوی توسعه اقتصادی-اجتماعی و تامین نیازهای اساسی به کار گرفته شده است. در چنین شرایطی برنامه ریزی و سیاست گذاری در زمینه توسعه جامعه روستایی نیازمند شناخت کامل ویژگی های جامعه روستایی،نیازها و اولویت های آنها می باشد.برای دستیابی به این اهداف ساماندهی اسکان جمعیت،مهار رشد شهرهای بزرگ،ساماندهی الگوی استقرار مراکز جمعیتی مناطق روستایی و ایجاد زیر ساخت ها وتجهیز مراکز مهم سکونت روستایی امری اجتناب ناپذیر می باشد.این برنامه ضمن مهار و هدایت معقول روند جابجایی جمعیت روستایی،زمینه رشد و توسعه مراکز مهم سکونتگاه های روستایی را فراهم ساخته و از رویش شهرهای بزرگ و سرطانی جلوگیری می نماید و در نتیجه امکان ایجاد شرایط بهترو ماندگاری جمعیت روستایی را فراهم می سازد. (اسایش, 1377)

تعداد صفحه :116

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت : **** [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** *** ***

  • 2