دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : پاسخگویی به مشتری جهت دست یافتن به مزیت رقابتی پایدار- قسمت 2

ی برای توسعه و بهبود روابط با مشتریان فراهم می کند. در حقیقت حفظ و نگهداری مشتریان، خروجی مدیریت ارتباط با مشتری است، شرکت باید برای حفظ و نگهداری مشتریان به صورت موفقیت آمیز تلاش کند.

 

همانطور که ملاحظه می کنید محاسبه ارزش چرخه عمر مشتری تقرًیبا در همه مراحل بالا به نوعی تأثیر گذار می باشد. به همین دلیل است که بسیاری از افرراد متخصص در حوزه سیستم مدیریت ارتباط مشتری،

 

 

تجزیه و تحلیل ارزش چرخه عمر مشتری پیشنهاد می کنند. با این توضیحات، لزوم شناخت هر چه بیشتر ارزش چرخه عمر مشتری بیش از پیش مشخص می گردد.(.(Hoekstra, J, C.,&Huizingh,2004

 

مزایای مدیریت ارتباط با مشتری

 

 

اگر مدیریت ارتباط با مشتری به درستی اجرا گردد می تواند نتایج زیر را به دنبال داشته باشد:

 

 

  1. بکارگیری داده ها و اطلاعات مشترك به برتری در مدیریت دانش منجر می شود

 

 

  1. منتفع شدن سازمان ها از طریق بهبود نگهداری اطلاعات، تقویت آن ها در جهت تخصیص آسان منابع و یافتن بهترین راه حل ها و متناسب سازی سریع آنها با نیاز های مشتریان

 

  1. توسعه و بکارگیری یک چارچوب (مدیریت دانش) مناسب و یک سیستم مدیریت مؤثر برای بدست آوردن سرمایه فکری برای سازمان و اعمال نفوذ بر آن

 

  1. افزایش کار تیمی، کاهش بارکاری، و بهبود اثربخشی، به طرز چشم گیر.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع پاسخگویی به مشتری جهت دست یافتن به مزیت رقابتی پایدار

  • 2