دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : بررسی تاثیر CRM بر رضایت مشتری و وفاداری نام تجاری- قسمت 2

اشد.

 

  1. وفاداری مشتری یک راه برای ایجاد یک مزیت رقابتی است.

 

  1. وفاداری، هزینه های یادگیری مشتریان را بخصوص در بازارهای خدماتی کاهش می دهد.

 

  1. با بازاریابی دهان به دهان مثبت از سوی مشتریان وفادار، شرکت هزینه های بازاریابی خود را کاهش می دهد.

 

  1. مشتریان وفادار، حاضر به پرداخت قیمت بالاتر برای برند مورد علاقه خود هستند.

 

  1. مشتریان دیرین و خشنود (وفادار) هر بار خریدهای بیشتر و گسترده تری از دیگران می کنند.

 

  1. مشتریان ویژه و بسیار خشنود، همچون وکیل مدافع بنگاه رفتار می کنند.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بررسی تاثیر CRM بر رضایت مشتری و وفاداری نام تجاری

 

  • 2